CHP Genel Merkezi, CHP'den milletvekili aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanlarının 5 Aralık ile 26 Aralık tarihleri arasında istifa etmelerini istedi. Ayrıca istifa edenlerin yerine sorumlu genel başkan yardımcılarının bilgisi olmadan herhangi bir seçim ya da atama yapılmayacağı belirtildi.

*

CHP Genel Merkezi’nden parti örgütlerine gönderilen genelgenin Eskişehir’e olan yansımasını inceleyelim…

*

Bu noktada, bir süredir, Eskişehir örgütünde görev yapıp da görevinden istifa edeceği konuşulan tek isim vardı, o da Eskişehir örgütünün en tepesinde bulunan isim olan CHP İl Başkanı Recep Taşel!

*

İl başkanı seçildiği kongreyi kazandığı gün “ön seçim için mücadele edeceğim” diyen, genel seçimin son düzlüğünde de söyleminin arkasında durup “ön seçin için tüm örgütümüzle elimizden geleni yapacağız ve ön seçim olursa milletvekili aday adayı olacağım” vurgusunu yapan Recep Taşel, görevinden istifa edecek mi?

*

Yazımın başlığında, bu sorunun cevabı var aslında…

*

Fakat gelin, Recep Taşel neden istifa edecek, istifa etmesindeki tek etken milletvekili olmak istemesi mi, bu soruların cevaplarını yineTaşel’in ifadeleriyle öğrenelim.

*

CHP Genel Merkezi’nin yayınladığı genelgeye ilişkin görüşlerini aldığım Başkan Taşel, şunları ifade ediyor:

‘ADAY OLMASAM DA NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM’

“Ben, Genel Merkez’imizin işaret ettiği tarih aralığında, uygun bir günde görevimden istifa edeceğim. Ama ön seçim olursa yarışa katılacağım. Ön seçim olmazsa milletvekili adayı olmayacağım. Ön seçim olmazsa ve aday olmazsam da,CHP’nin iktidar olması için üzerime düşen ne gerekiyorsayapacağım.

‘SEÇİLDİĞİM GÜNDEN BERİ AYNI NOKTADAYIM’

Şahsi olarak gönlümden geçen, kurumsal olarak da örgütümüzü temsil eden üyelerimizin talebi Eskişehir’de ön seçimin olmasıdır. Seçildiğim günden beri aynı noktadayım. Aslında siyasete başladığım günden beri tavrımda değişiklik olmadı. Demokrasiyi içselleştirmeliyiz. Biz olmayı ve biz olurken de en doğru temsili üyelerimizin yapabileceğiniilkesel bir duruş olarak görüyorum.

‘ÖRGÜTÜN TEMSİLCİLERİ UZUN SÜREDİR ÖRSELENİYOR’

Bir insanın söyleminde ve eyleminde tutarlılık olmalıdır. Bu anlamda örgütümüzün ön seçim talebi aslında bir haykırıştır. Eskişehir yeni birhikaye yazmak zorunda.CHP örgütünün temsilcileri olan üyelerimiz uzun süredir örseleniyor. Eskişehir’de 22 yıldır seçme seçilme hakkını kullanamayan örgüt temsilcileri, artık daha çok ses yükselterek ön seçim istiyor.

‘MESELE RECEP TAŞEL MESELESİ DEĞİLDİR’

Burada mesele Recep Taşel meselesi değil, mesele demokrasi meselesidir. Belediye başkan adayı olmak isteyen partililerimizin, milletvekili adayı olmak isteyen partililerimizin, meclis üyesi olmak isteyen partililerimizin 22 yıldır seçme seçilme hakkını kullanamamasından kaynaklı bir haykırıştan bahsediyorum. Bu sese CHP Genel Merkezi ve Türkiye kulak vermek zorundadır.

‘BEN BU FOTOĞRAFI GENEL MERKEZE VERMEK ZORUNDAYIM’

Dediğim gibi, Eskişehir’de yeni bir hikaye yazılması gerekiyor, ben burada ortaya bir vizyon koyuyorum. Demokrasi adına ortaya koyduğumuz bu vizyon anlaşılır ya da anlaşılmaz, ama bu çok önemli bir duruş. Ben kendimi merkezden çıkarmış bir insanım, kendimi hayatımın hiçbir dönemindemerkeze koyarak siyaset yapmadım. Kendim için değil, ülkem ve partim için istiyorum demokrasiyi.Artık temiz siyasete, etik kurallara bağlı kalınan siyasete ve şeffaflığa ihtiyacımız var. Ben sorumlu bir il başkanı olarak bu fotoğrafı genel merkezimize vermek zorundayım ve asli görevimizde budur. Demokrasiyi aramaktır yani asli görevimiz.

‘ONURLU TAVRIMIZDAN BİR MİLİM SAPMADIK’

Şunu ısrarla bir daha vurgulamak istiyorum. Kongrede yaptığımız demokrasi haykırışını, ön seçim haykırışını, örgütümüzle beraber inatla devam ettiriyoruz, bu onurlu tavırdan ne ben ne de örgütümüz bir milim dahi sapmadı. Bu anlamda önemli bir görüş var. Milletvekili listesinde mutlaka örgütü temsil edebilecek isimler olmalıdır. Peki, burada kriter ne? Örgütü en iyi şekilde kim temsil eder? Bakın, milletvekili aday listesinin örgütü temsil edip etmeyeceğine de yine örgüt karar vermelidir. 16 bin 500 üye, o temsiliyeti kendi içerisinden çıkartacak kabiliyettedir. Örgütümüz, Eskişehir kamuoyunun önüne en iyi listeyi koyacaktır. Bunun yolu da ön seçimden geçmektedir.

‘GEREKİRSE ÖRGÜTLE GENEL MERKEZE GİDECEĞİZ’

Göreve geldiğimizden bu yana zaman zaman genel başkan yardımcılarımıza ön seçim talebimizi ilettik. Şimdi bu talebiGenel Merkez’imize de ileteceğiz. Bir kere daha altını çizeyim; örgütün tüm ilçe, kadın ve gençlik yapıları,ön seçim talebinin arkasında duruyor. Gerekirse örgütün tüm temsilcileriyle Genel Merkez’e gidip bu talebi ileteceğiz. Bizler demokratik olanı talep ediyoruz. Bu talebimiz kabul olur ya da olmaz, ittifaklar mazeret gösterilebilir.Ama biz görevimizi yapıp demokratik olanı talep etmekten vazgeçmeyeceğiz.

ÖN SEÇİMDE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ VURGUSU

Burada ön seçim talep ederken, kadın erkek eşitliğini de istiyoruz. Yani kadın erkek eşitliğini önceleyerek fermuar sisteminin uygulanması gerektiğini de savunuyoruz. Genel Merkez’e ileteceğimiz dosyada bu formülün de ayrıntısı olacak.

‘BOŞALAN YERLERE UZLAŞILAN İSİMLER İSTENİYOR’

Genel Merkezi’mizin,sorumlu genel başkan yardımcılarımızın haberi olmadan boşalan yerlere herhangi seçim ya da atama yapılmayacağına ilişkin aldığı kararı şöyle yorumladım: Genel Merkezi’miz bu işi örgütler içerisinde bir kırgınlığa fırsat vermemek adına, uzlaşmayla bir aday etrafında birleşmek adına yapıyor.”

*

Evet, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel’in istifasına ve ön seçime ilişkin ifadelerini okudunuz.

Bu ifadelerle beraber şunu net bir biçimde söyleyebilirim ki: Recep Taşel omurgalı bir duruş sergiledi.

Dün söylediğini bugün inkar edenlerden olmadı, söylem ve eylem bütünlüğünü Eskişehir’de gösteren ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan birkaç politikacı içerisinde yer aldı.

Dahası, ön seçim olmayıp da “gel seçilecek yerden aday ol” deseler dahi aday olmayacağını net bir dille beyan etti.

Bu da gösteriyor ki Taşel, ön seçim ve demokrasi talebinde samimi; zira Eskişehir’de yeni bir hikaye yazılması gerekliliğine vurgu yapmasının temelinde yatan iki önemli unsur ön seçim ve demokrasi.

Ayrıca ön seçim kararı alınmadan yapılacak olan bir adaylık teklifini yekten reddedeceğini vurgulaması noktasında “kendimi hayatımın hiçbir döneminde merkeze koyarak siyaset yapmadım. Kendim için değil, ülkem ve partim için istiyorum demokrasiyi. Artık temiz siyasete, etik kurallara bağlı kalınan siyasete ve şeffaflığa ihtiyacımız var” şeklinde aktardığı ifadeler, samimiyetinin göstergeleri arasında.

*

Son söz: Recep Taşel gibi politikacılara ihtiyacımız var!