ARİF ANBAR SORUYOR

ARSLAN İLE ÖZCAN YANITLIYOR:

HAFTANIN SORUSU: 2022 yılı Eskişehir için nasıl geçti, hangi kazanımlar elde edildi, ne ya da neler eksik kaldı? 2023 yılından beklentileriniz neler?


IbrahimArslan-1

İBRAHİM ARSLAN - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi

Yeniden kuruluşun ve kurtuluşun eşiğindeyiz!

2020 yılında başlayan Covid-19 salgınının olumsuz etkileri 2021 yılının ilk altı ayında da devam etmiş, ülkemizde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin büyük ölçüde 2021 yılı Temmuz ayından itibaren kaldırılmasıyla tüm kişi ve kurumlar; salgının yarattığı sosyo ekonomik olumsuz sonuçların etkilerini bertaraf etmeye çalışmıştır.

Sağlık Bakanlığının 27 Kasım 2022 verilerine göre 101.492 yurttaşımızın hayatını kaybettiği salgında, milyonlarca insanımız bir yandan hastalıkla, diğer yandan salgının yıkıcı ekonomik ve mali sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte onbinlerce insanımız işsiz kalmış, binlerce esnaf ve işyeri kepenk kapatmak zorunda kalırken, faaliyetlerini sürdürmeye çalışanlar ise çok ciddi ve büyük borç yükü altına girmişlerdir.

2021 yılı Temmuz ayı sonrası tüm kişi ve kurumlar henüz salgının yarattığı olumsuz sosyo ekonomik yaralarını dahi saramadan, özellikle 2021 yılının son çeyreğinde yeni bir ekonomik krizle karşı karşıya kalınmış, adeta tsunami etkisi yaratan ve halen etkileri devam eden ekonomik kriz eşliğinde 2022 yılına girilmiştir.

“Bir uyusam 6 ay sonra uyansam” söylemi ve “gözlerindeki ışıltı” ile girilen 2022 yılında çok küçük mutlu bir azınlık dışındaki tüm toplumsal kesimler ve kurumlar, deyim yerindeyse “derin komaya” girmiş, 1 saat sonrasında ne olacağını öngöremediği için anlık yaşamaya başlamıştır.

Yaşanan ekonomik kriz işsizlik, yoksulluk ve yoksunluğun daha da derinleşmesine yol açmış, milyonlarca yurttaşımız geçim sıkıntısı içinde günü kurtarmaya odaklanırken, kurumlar ise mevcut varlıklarını ve konumlarını koruyabilme mücadelesine girişmişlerdir.

Yani 2022 yılında ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir ve Eskişehirliler de evde, sokakta, parkta, işyerinde, fabrikada vesselam yaşamın her alanında; işçisi-işsizi, memuru-emeklisi, köylüsü-kentlisi, çiftçisi-esnafı, genci-yaşlısı, kadını-erkeği, kamusu-özeli herkes ekonomik krize odaklanmıştır.

Belediyeler; ekonomik krizin yarattığı ve çok kısa bir sürede 3-4 katı bulan fiyat artışları sonucu artan cari harcamaların karşılanmasına, daha yoksun ve yoksullaşan insanlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına, mevzuattan kaynaklı görev ve sorumluluklar aksatılmadan, bütçe imkânları çerçevesinde programında yer alan iş ve işlemler ile projelerine devam etmeye çalışmıştır. 

Mevzuatımızda Belediyeler; “belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır.

Dolayısıyla belediyeler yatırımcı kurumlar değil, daha çok hizmet kurumlarıdır.

Yatırımları planlayarak, projelendirip yapacak olan merkezi idare, yani iktidardır. Ama Eskişehir; sadece 2022 yılında değil, AKP’nin 20 yıllık iktidarı döneminde kimi yenileme projeleri dışında ne yazıktır ki herhangi bir kazanım ve yatırım elde edememiştir. 

AKP’li yetkililer gerek sözlü ve gerekse yazılı tanıtımlarında iktidarları döneminde Eskişehir için; “Eskişehir’imizi doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her bir köşesini kalkındırmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Gece gündüz çalışarak şehrin çehresini değiştirdik. Daha yaşanabilir ve gelişmiş bir Eskişehir için hastaneler, raylı sistem, stadyum ve kamu kurumları inşa ettik. Bunlarla yetinmedik. Eskişehirlilerin huzurlu, mutlu ve güvenli bir yaşam sürmeleri için parklar, bahçeler ve sosyal tesisler gibi nice eserleri hizmete açtık. Kazandırdığımız dev eserlerle birlikte hemşehrilerimiz yüksek standartta konforlu ve kaliteli bir yaşama erişti. İnsanı merkeze alan bir hizmet anlayışımızla kültür, sanat, turizm ve spor gibi birçok alanda marka bir şehir ortaya çıkardık.İfadelerini kullanmaktalar.

◾         Bu kentin çehresi değişmişse,

◾         Bu kent daha yaşanabilir ve daha güvenli bir hale gelmişse,

◾         Tiyatroları, senfoni orkestrası, sergi ve sanat galeri, müzeleri ve diğer kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle bu kent tam bir kültür ve sanat şehri haline gelmişse,

◾         Yaşanan büyük dönüşüm ve gelişim sayesinde bu kent yüzbinlerce turisti konuk eder marka bir şehir haline gelmişse,

Bunların mimarı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen’dir. Ve bu durum 5 dönemdir sevgili hemşehrilerimiz tarafından verilen mazbatalar ile tescil edilmiştir.

Ülkemiz Cumhuriyet tarihimizin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde göstermektedir.

Tek adam rejimiyle, milli iradeyi temsil eden TBMM üzerinde bir vesayet inşa edilmiştir. Meclisin üstünlüğü ilkesi terk edilmiş, güçler ayrılığı ilkesi hiçe sayılarak demokrasimiz işlemez hale getirilmiştir. Güçlerin tek elde toplanması, gücün yozlaşmasını beraberinde getirmiştir.

Kimi uygulamalar, hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını örselemekte; hukukun üstünlüğü ilkesi yerini üstünlerin hukukuna bırakmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının dahi uygulanmadığı bir noktaya gelinmiştir. Özgür basının, üniversitelerin ve sivil toplumun sesi kesilmekte, toplumun muhalif kesimlerine karşı sindirme politikası izlenmektedir.

Demokratik bir rejimin asgari koşulu olan adil ve serbest seçimlerin yapılacağına dair kamuoyunda derin kuşkular her geçen gün artmaktadır. Seçimlerin güvenliğinden sorumlu olan kurullar, alınan bazı karar ve uygulamalarıyla seçim güvensizliğinin sebebi haline gelmekte, seçimlerde yaşanan, adaletsizlikler ve eşitsizlikler sebebiyle demokrasimize gölge düşmektedir. Seçimleri kaybedeceğini anlayan iktidar, son bir hamleyle çareyi seçim kanun ve uygulamalarında değişiklik yapmakta bulmuştur.

Milletimizin barış̧ içinde, bir arada yaşama arzusu, korku ve karamsarlık iklimine teslim edilmek istenmektedir.

Türkiye, bir kırılma noktasındadır. 2023 yılında yapılacak olan seçimde tarihi ve çok önemli bir kararın, demokratik Cumhuriyetimizin yeniden kurtuluşu ve yeniden kuruluşunun eşiğinde olunacaktır.

2023 yılında her şeyin çok daha güzel olacağına olan inancımla, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, sağlık içinde mutlu ve umutlu bir yıl geçirmelerini dilerim.
MuratÖzcan-1

MURAT ÖZCAN - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi

2024 yılında yerel yönetimleri alacağız!

2022 yılı acısıyla tatlısıyla bitiyor.2022 yılında meclislerde en önemli tartışmalar yatırım ve ekonomi alanında meydana gelmiştir.2022 yılı maalesef dünyada enerji, hammadde ve ekonomik krizlerin yoğun yaşandığı ve aynı zamanda ülke coğrafyamızın etrafında bütün ülkeleri kapsayan vekalet savaşlarının olduğu bir yıl oldu. Bu savaşların getirmiş olduğu göçmen ve gıda krizleri de öteki krizlerin önüne eklendi. Hükümet açısından bana göre en önemli hizmet bu kadar kriz ve savaşın ortasında oluşan fırtınada ülkesini sağlam bir limana yanaştırmak olmuştur. Başta Avrupa olmak üzere dünyada birçok ülke bu krizlerden çok daha fazla etkilenirken hükümetimiz vatandaşlarımızın bu krizlerden en az düzeyde etkilenmesini sağlayacak politikalar geliştirmiş, başta enerji ve ücretlerde olmak üzere birçok teşvik uygulamasını devreye sokmuştur.

30 MİLYARI AŞKIN YATIRIM

Bütün bunları yaparken mevcut bütün yatırımlarda aralıksız devam etmiştir. Bu yıl verileri daha elimize ulaşmamış olmasına rağmen geçen yıl verilerine göre şehrimizde 20 yılda 30 Milyarı aşkın yatırımı tamamlayan hükümetimiz bu yıl da birçok projeyi tamamlamış veya ihaleye açmıştır. Bunlardan bazıları Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi, Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu, Mihalıççık, Gürsöğüt, Göknar Günyüzüve Beylikova Barajları aynı zamanda Günyüzü ve Yukarı Sakarya sulama projeleri.

DEVRİM NİTELİĞİNDE HİZMETLER

Yapımına başlanan toplu konutlarda; Odunpazarı’nda 1800, Sivrihisar’da 200, Günyüzü’nde 120, Han’da 188,Mahmudiye’de 98, Mihalıççık’ta 142, Sarıcakaya’da 63 ve Seyitgazi’de 88 adet sosyal konut inşaatına başlanmıştır. Milli Eğitimde ise ilk, orta ve lisede 13 proje başlanmış 3 tanesi de tamamlanmıştır. Önümüzdeki yıl 33 adet çeşitli dersliklerde okul projesi ihale hazırlıklarına başlanmıştır. Sağlık alanında ise Sazova, Çifteler,Kaymaz Aile sağlık merkezleri tamamlanmış, Mihalgazi Sağlık Merkezine de başlanmıştır. Önümüzdeki yıl da 5 sağlık merkezi ihale aşamasına getirilmiştir. Başta Yunus Emre Devlet ve Şehir Hastaneleri olmak üzere sağlıkta yapmış olduğumuz birçok devrimsel hizmete devam ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

BAHANE ÜRETMEDİK HİZMET ÜRETTİK

Şehrimizde yapılan birçok ulaşım ve yol çalışmaları ile şehrin trafik ve ulaşım yükünü azaltan hükümetimiz devam eden Sarıcakaya ve Alpu yolunu da önümüzdeki yıl tamamlamayı planlamaktadır. Şehrimizin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz Seyitgazi Afyon yolunun da bir bölümü önümüzdeki yıl tamamlanmak üzere 2023 yılında ihale edilecektir.Yukarıda 1 yıl içerisinde saymakla bitiremediğimiz birçok hizmetin yanında zikredemediğimiz sayfalar dolusu hizmet de Eskişehir envanterine katılmıştır. Görüldüğü üzere pandemi demedik, kriz demedik, başlayan projelerimizi tamamladık ve yeni projelerin de ihalesini hazırladık.

YAPARSA AK PARTİ YAPAR

Hükümet bu kadar özverili şekilde çalışırken belediyeler ne yaptı? Tipik CHP’li belediyeler gibi engelleniyoruz, pandemi var, kriz var ve kararname var bahaneleriyle 4 yıl boyunca sadece maaş ödeyen ama eser üretemeyen bir durumla karşı karşıyayız. Bahane var ama hizmet ve eser yok. Meclislerde devamlı dile getirdik, bu belediyelerin herhangi bir bahane üretmesine gerek yok, alışkanlık olarak sadece seçim yılında çalışan, seçime kadar yatan bir anlayışla karşı karşıyayız. Yatırım ve bilançolarına baktığımız zaman bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Yatırım envanterinde 4 yıl boyunca görmek istediğimiz ama maalesef göremediğimiz, şehrimiz açısından birçok hayati konu var. Her yıl yatırıma konulan ama maalesef yapılamayan alternatif ulaşım yolları, akıllı kavşaklar, bisiklet yolları, kapalı pazar yerleri, geri dönüşüm projeleri, hayvan barınakları, şehrin merkezinde yapılamayan kanalizasyon ve altyapı bunlardan sadece bazıları. Yaparsa AK Parti yapar sloganını doğrulayan bir tablodur bu. Halkımız hiç merak etmesin, 2023 yılında Cumurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar seçtirerek ve sonrasında 2024 yılında yerel yönetimleri de alarak bu hizmetleri halkımızla buluşturacağız.