Dünya kimlerin ne hâllerine tanık oldu, olacak? Şu dünyada kimler neler yaptı, yapacak? Bir daha ki sonbaharı kimler görecek ya da göremeyecek? Mevsimlerin gelip geçişi kıyametin kopuşunu, mahşeri dirilişi, mizanda tartıyı hatırlatıyor. Canlı ile cansızın farkını ortaya koyuyor. İnsan kıyameti, mahşeri ve mizanı Kur’an ve hadiste tarif edildiği kadarıyla bilir. Ötesini bilemez. Cebrail bile Hz. Peygamber’e Miraç gecesi ben bu hattan öteye geçmeye yetkili değilim, demişti.

Kıyametin, mahşerin, mizanın temsili durumlarını Hz. Yusuf kıssasında görmek için iki mazlum insana yaşatılan mağduriyetlere doğru bakmalı. Yusuf’u kardeşleri kuyuya attığında kıyameti kopmuş. Zindana atılmakla mahşeri dirilişi yaşamış. Kıtlık ve bolluk yılları mizandaki başarısına neden olmuş. Babası Yakup’un, oğlu Yusuf’u kurt kaptı haberini aldığında kıyameti kopmuş. Yaşadığını haber aldığında mahşeri dirilişi yaşamış. Ona kavuştuğunda da mizandaki hakkını hakkınca almış. Bir baba için oğlunun peygamberlik makamına yükselmesinden daha büyük taltif ne olabilir?

Allah: “Yakup’un Yusuf’u bana emanet etmesi gerekirken oğullarına emanet etmesi ve Yusuf’unda benden istemesi gerekeni başkasından istemesi başlarına gelenlere vesile oldu.” buyuruyor.   Mağdur üzülmesin. Zalim sevinmesin. Mağdur tanıklık yapacak insan bulamasa bile evrenin şahitliği ona yeter. Mağdur da, zalim de bir gün müstahakkını bulur.  Mizan terazisinde iyilikler ile kötülükler tartıldığında herkes hak ettiğini hakkınca alır.  İnsan kıyameti, mahşeri ve mizanı kendisine anlatmadıkça kötülük sokaklarında dolaşıp duracaktır.

Dürüstlük, baş üstünde taşınan cam fanus gibi özen ister. Dürüst insan kıyametin kopmasından, mizan tartısından niye korksun? Kötülüklere gark olmuş kıyametten, mahşerden, mizandan değil kötü ilişkilerinden korkar.  Şu dünyada kimileri insanı yaşatmanın derdinde... Kimileri de öldürmenin emelinde. Bazıları helal, bazıları da haram peşinde... Abese suresi ayet 24’de Allah: “İnsan, yiyeceğine bir baksın!” buyuruyor. Dünyanın zalimi de, mazlumu da olmuş, olacak. Olacak ki, iyilikle kötülük belli olsun.

İnsan, nereden gelip nereye gittiğini fark etmedikçe değerini bilemez. İnsan suresi ayet 2 ile 3’de, Allah: “Biz, insanı bir takım katkılarla birleştirilmiş bir damla sudan yarattık. Onu imtihan için duygu ve görgü sahibi yaptık. Biz, insana yolu gösterdik. İster şükreden olur, isterse nankörlük eden.” buyuruyor. İnsanı topraktan ete kemiğe bürüyen irade onu türlü meziyetle de donatılmış. Bu donatıların başında görmek, işitmek ve anlamak gibi üstün yetenekler geliyor. O irade, insanı yeteneklerinden de sorumlu tutuyor.

İnsanın sorumluluğu yaşamıyla kıyamet, mahşer ve mizan bağıntısını kurmaktır. Bu bağıntıyıumursamayan yaşamın büyüsü ile kıyametin korkusu arasında bocalar durur. Önüne gelene “Kıyamet ne zaman kopacak?” der, durur. İnsan için mahşer ve mizana giden iki yol açılmış. Biri süflilikler, diğeri ulvilikler yolu. Yol seçimi de insanın kendisine bırakılmış. Dileyen dilediğinden gitmekte serbest ama sonuçlarına katlanmak kaydı ile. Ne mutlu ulvilikler yolundan gidenlere!

Kıyametin kopacağı vakti insan bilemez. Allah kimseye bildirmemiş. Peygamberler bile kıyametin kopacağı zamanı bilmedikten sonra hangi fani bilebilir? Ulvilik makamından süflilik bataklığına düşen ön kıyametini yaşar. Pisliklerden arınmayan kıyamet korkusundan,mahşeri dirilişten önce mizandaki hâline yansın. 

“Kıyamet dağların yerinden sökülüp yürütüldüğü, göklerin çöktüğü, suların kaynatıldığı, güneş ve ayın bir araya getirildiği vakittir. O gün insan kaçacak yer nerde. Hayır, hiçbir sığınak yok. O gün insan yaptığı ve yapmadığı işlerle uyarılır. Doğrusu insan kendisine karşı şahittir. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” buyuruyor, Allah Kur’an’da.

Dürüstçe, ona-buna kul olmayıp Allah’a kulluk bilinciyle yaşayana ne mutlu! “Mahşeri dirilişte insanın hali nasıl olur?” sorusuna “Bu dünyada nasıl yaşanırsa mahşeri dirilişte öyle olur.” cevabını veren kıyametin kopmasından niye korksun ki?

Ömrünüz uzun, kazancınız bereketli olsun! Hoşça kalın! Dostça kalın!


 

​​​Yunus Emre GÜLLÜ - 19 KASIM 2022 / Milli irade