Değerli dostlar! İnsanın olduğu yerde doğru da, yanlışta olur. Herkes öncelikle kendini sorgulamalı. Biz emekliler, çalışanlar, o yöre insanları, tüm Türk milleti ve hatta dünya halkları Etimaden’den çok şey kazandı, kazanıyor. Eleştiriler realist olmalı. Etimaden, bir KİT’tir. KİT’lerin kuruluş amacı üreticiyi desteklemek, tüketiciyi korumaktır. Piyasaların denge unsurlarıdır. Devletin istihdam, sosyal ve iktisat politikası projesidir.

42 Yıllık memuriyet hayatımın 35 seneyi aşkın süresi Etimaden Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kırka Bor İşletmesi’nde geçti. 05 Mart 1985 Günü bir başka KİT’ten Etibank Kırka Boraks İşletmesine naklen geçtiğim. 25.04.2020’de aynı işletmeden emekli oldum.  Ülkemizin devasa kuruluşu milli gururumuz “Etimaden’i“ evvelki adlarıyla Etibank ve Eti Holding’i gönlümüzde yaşatıyor, geçmişi minnetle yâd ediyoruz. Nankörlük, bize yakışmaz!  Ekmeğini yedik, suyunu içtik, hayatımızı idame ettirdik, dostluklar kurduk. Şükrü idrak edilmeyen nimet kaybedilmeye mahkûmdur.

İş ortamında gerginlik, kırgınlık, aksaklık, haksızlık, hazımsızlık olabilir. Kin olmaz, olamaz! İş icabı tartışmaların işletme başarısını daha ileriye taşımak olduğu unutulmasın. Eksiklik olabilir. Allah bile âlimin yanlış kararına bir sevap, doğru kararına iki sevap veriyor. Deneme yanılmadaki gaye bile Türkiye’nin kazanması içindir.  İşletme varlıklarını çalışanlar milli servet bilinciyle sahiplendi. Çalışanların birbirinden farklı meziyet ve tıynetleri olur. İnsanın başkalarından önde ya da geride olduğu yanları olur.  Bu durum doğaldır, olağandır.

Kırka’daki 35 yıllık çalışma hayatımda el emeği, bilgi, beceri, ilgi veya ilkeleriyle öne çıkmayı başaranlara tanık oldum. Her birini kutlarım. Etimaden, Eti Holdig ve Etibank ibareleri yeni nesiller için izaha muhtaç olabilir. Gençler! Etimaden adıyla anılan kuruluşumuz yarım asırdan fazla yedi düvele “ETİBANK” adıyla, “Güçlü bankacılık, güçlü kuruluş” sloganıyla nam saldı. Böyle güzide kuruluşlarda çalışmak Allah’ın lütfudur. İnsan çalıştığı işletmeye müteşekkir kaldıkça kazancının hayrını görür, bereketini bulur.

Kırkalı’ ya, Etimadenli’ye, Eti Holdingli’ye, Etibanklı’ya söylenecek söz övgü ve teşekkür minvalinde olabilir.  Aksini söyleyenin sözü kendisini takdimdir. Kırkalı’yı, Etimadenli’yi, Etibanklı’yı, Eti Holdingli’yi.  Emetli’yi, Hisarcıklı’yı, Bigadiçli’yi, Bandırmalı’yı, Kemalpaşalı’yı, Seydişehirli’yi, Küreli’yi, Erganili’yi velhasıl işletmeler kurulmuş Cumaovası’nı, Keçiborlu’yu, Mazıdağı’nı, Güllük’ten Göcek’e daha isimlerini sayamadığım işletmeleri, yöre halklarını takdirle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz.

Unutur muyum,  Genel Müdürlük çalışanlarını… Dostluklarımız oldu. O dostluklar hâlâ da sürmekte. 1990’lı yılların ortalarına doğru Bankacılık özelleşti. Ülkemiz genelinde 110 bankası, 32 işletmesi mevcuttu. Yaklaşık 25 bin çalışanı olan bu kuruluşa devasa kuruluş “iltifatı” yakışmaz mı? 1990’lı yılların sonlarında Etibank, Eti Holding oldu. İşletmelerin çoğu özelleştirildi. Birkaç yıl sonra Eti Holding’e Etimaden unvanı verildi. Krom, bakır, kükürt, cıva, gümüş,  barit, perlit, alüminyum, fosfat gibi faaliyet alanlı kuruluşların bazıları kapatıldı, bazıları özelleştirildi.

Boraks, kolemanit gibi faaliyetler hâlen devlet eliyle yürütülmekte. İskenderun’da, İstanbul’da ve İzmir’de ithalat-ihracat işlemlerinin yürütüldüğü Bölge Müdürlükleri etkin kuruluşlardı. Etibank, ülke genelinde pek çok alanda lokomotif görevi yapan öncü kuruluştu. Bu vizyon ve misyon hâlâ hafızalarda canlı duruyor. Etimaden bir ailedir. Evvelinden beri bu anlayış ve aidiyet kültürü tüm canlılığıyla hafızalarda… Kırka’dan Emet’e, Bandırma’dan Bigadiç’e işletme yörelerinin taşı, toprağı altın olsun.  Kazanan Türkiye olsun! 

Değerli dostlar! Bilinmeli ki, haksızlık yapanı mutlak güç sahibi görünmez ebabil kuşlarına ahirde taşa tutturur.    Gözünü öfke bürüyen Ebrehe Kâbe’yi yeksan etmek için fil ordusuyla Mekke üzerine yürümüş. Ebrehe’nin fil ordusunun yanında Timur’un fillerinin bahsi bile olmaz. Husumetten Kâbe’yi yıkıp yerle bir etmek isteyen Ebrehe Kâbe’ye saldırınca Ebabil kuşları Ebrehe ordusunu taş yağmuruna tutmuşlar. Taşların değdikleri yeri delip geçmiş. O taşlardan değen perişan olmuş. Toplumsal yaşamda kuyuya taş atan çıkabilir. Akıllının işi, o taşları kuyudan çıkartmak değil mi? Bu kuruluşlar ile yerleşke halklarını hayırla ananlara selam olsun!

Ömrünüz uzun, kazancınız bereketli olsun! Hoşça kalın! Dostça kalın!


Yunus Emre GÜLLÜ-10 HAİRAN 2023 / Milli irade