10.05.2017, 10:10

ALLAH TEMİZDİR TEMİZLERİ SEVER

Yedi Köyün Külkedisi, arkadaşı Yamyam Avni’ye sözlerinin devamında şöyle dedi:Bir genç rüyasında ihtilam olduğunda o kişi cünüp olmuş demektir. İhtilam olan erkek manen kirlenmiş demektir. İhtilam olan kişinin cünüplük hâlinden temizlenmesi gerekir. Cünüplük durumundan kurtulmak için hadesten taharet gerekir.
Hadesten taharet ise cünüplük ya da abdestsizlik hâlinin giderilmesidir. Hadesten taharet, insan bedeninin manevi olarak kirlenmiş hâlden temizlenmesi demektir. Bu tür temizlik için gusül abdesti ile cünüplük durumundan, ibadet yapmak için de normal abdest ile temizlenmek icap eder.
Cünüplük hâlinden çıkmak için gusül abdesti yani boy abdesti almak gerekir. Namaz kılmak, oruç tutmak, Kur’an okumak ya da sünnet-i seniye gereği bazı dini vecibeleri yerine getirmek için abdest almak icap eder. Gusül abdesti ya da namaz abdesti gibi abdest almak hadesten taharetin gereğidir.
Allah, insandan hadesten ve necasetten temizlikistiyor. Allah, temizdir. Temizleri sever. Hz. Peygamber bir hadis-i şerifinde mealen “Temizlik imandandır.” buyuruyor. Temizlik, İslam’ın insandan istediği önemli bir emirdir. O nedenle İslam, insandan hem maddi ve hem de manevi temizlik istiyor. İnsandan maddi ve manevi pisliklerden arınmasını istiyor.
İslam, insanı hem maddi ve hem de manevi temizlikten sorumlu tutuyor. Pis insanın hem insani ilişkileri ve hem de ilahi ilişkileri temiz olmaz.İslam dini, maddi ve manevi temizliği bir Müslümana farz kılıyor. İnsanı maddi ve manevi temizlik konusunda mecbur tutuyor. Hadesten ve necasetten temizliği; bir Müslümana ibadetlerinin makbul ve dualarının kabulü için şart koşuyor.
Necasetten temizlik, maddi temizlik demektir. Necasetten temizlik insanın fiziki görünümündeki, elbisesindeki veya kullanım alanındaki pislikleri gidermesi demektir. Yedi Köyün Külkedisinden bu sözleri duyan Yamyam Avni, dedi:
-İyi dersin, güzel dersin de ben gusül abdestinin nasıl alınacağını bilmiyorum.
Külkedisi, dedi:
-Osman Ağabey’im bana gusül abdestinin nasıl olacağını anlattı. Ben de, sana anlatayım. Üzerinde bulunan o elbiseye meni bulaşmış ise o elbise kirlenmiş demektir. İhtilam olan insanın bedeni de tümüyle kirlenmiş kabul edilir. İnsan bedeninin bu kirden arındırılması için gusül abdesti alırken banyo yapması yani duş alması gerekir. O temizlik için banyo yaparken ya da duş alırken İslam’ın istediği şekilde yıkanmaya gusül abdesti yani boy abdesti denir.
Gusül abdesti alırken önce pislenen bölgedeki pislikler yıkanır. Pislikten maksat insanın tenasül uzvundan gelen “Meni” kast edilmektedir. Öncelikle avret mahalli denilen kısımlar yıkanır. Gusül abdestinin olmazsa olamaz üç şartı vardır. Bu üç şartaguslün farzları denir. Guslün farzlarından birincisin de, ağızın yıkanması yani su ile ağızın çalkalanması şarttır. İkincisin de, buruna su çekilir. Burun dezenfekte edilir. Burun su ile temizlenir. Üçüncüsün de, bütün vücut iğne ucu kadar kuru yer yani su değmedik yer kalmayacak şekilde yıkanır.İslam anlayışında aşırılığa yer yoktur. İfrat ve tefrite müsamaha yoktur. İslam, insandan mutedil yani itidalli olmayı ister.
Guslün detaylı, daha güzel ve daha sağlıklı olması için Peygamber Efendimizin tarif ettiği gibi gusül yapılır. Gusül yapılırken bu şekildeki davranışlara da guslün sünnetleri denilir. Sünnet olan guslü almaya şöyle başlanır. Önce, avret mahallindeki pislikler giderilir. Sonra eller güzelce yıkanır. Ağız üç defa su ile yıkanır. Buruna üç defa su verilir. Sırası ile başın üst kısmından başlamak üzere önce vücudun sağ tarafına sona sol tarafına su dökülür. Önce sağ ayak yıkanır, sonra sol ayak yıkanarak banyodan çıkılır.Gusül abdesti diye işte bu türlü banyo yapmaya derler.
Ömrünüz uzun, Kazancınız bereketli olsun! Hoşça kalın! Dostça kalın!

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.