Seçimlerin sona ermesiyle beraber çözüm bekleyen sorunlarınısrarla dile getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

*

O halde başlıcalarını sıralayalım.

*

Ekonomi. Hem toplumsal yaşamın, hem ticari hayatın belini büktü.

*

Hukuk. Bağımsız, tarafsız, hiçbir kimsede kuşkuya yer bırakmayacak bir yapıya kavuşturulması gerekiyor.

*

Adalet. Ekonomiden sosyal yaşama kadar toplumun tüm kesimlerinin adil bir biçimde ülkenin kaynaklarından faydalanmasının sağlanması isteniyor.

*

Dış politika ve sığınmacılar. Özellikle komşularımızla menfaatlerimiz çerçevesinde iyi ilişkiler kurulmalı. Sığınmacılar hızlı bir biçimde ülkelerine gönderilmeli; burada kilit ülke Suriye, o halde gereken neyse yapılmalı.

*

Terör. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok uzun yıllardır PKK terörü ile mücadele ediyor. Bunun yanına bir de FETÖ terörü eklendi. Son yıllarda iki terör örgütüne karşı gözle görülür bir mücadele söz konusu. Ancak yetmez! Artık ülkemizde terörün kökü kazınmalı. Bunun yolu da yine güçlü dış politika ve ekonomik bağımsızlıktan geçiyor.

*

Ve Liyakat, eğitim, sağlık, hak ve özgürlükler, basın hürriyetine ilişkin meselelerimiz…

*

Her biri yeni dönemde çözüm ve iyileştirme bekliyor…