______  Ar,   ( Onur / Gurur / Haysiyet / . . . ,

Dik Duruşlu Kişilik Gibi Değerlerin ) Toplamıdır !

__  Arka,  ( Ön Tarafa ; 180 Derece Zıt ) Yüzdür !

__  Taş, ( Toprağın, Yıllarla Sertleşmiş Hali ) ’ dir !

Ar + Arka + Taş ; Hece Ve Kelimeleri Toplanarak ;

Harmanlanmış Ve Yoğrulup – Ortaya Çıkan ! . . . ,

Kelimeye de, Samimi / Dostane / Sadık / Güvenilir

. . . , Çelik Gibi Sağlam, Anlam Ve Mana Taşıyan ;

______   Arkadaş ) Kelimesi Bulunmuş ! . . . ,

__  Bir Toplumda Yasalar ; Cesaretli !

İnsanlar, Korkak İse O Toplumda ; Adaletli

Paylaşımlar Ve Güneşli Mutluluk Yaşanıyor Demektir !

__  Bir Toplumda İnsanlar Cesaretli ! Yasalar Korkak İse

O Toplumda ; Karanlık Kargaşalar Yaşanıyor Demektir !

__  Karanlık Ve Kargaşalar İçinde Yaşayan Toplumlarda,

Yasalar ; Tül Perde Gibidir. Bal Arıları Takılır ! . . . Eşek

Arıları ; Deler Geçer ! / Hukukçu Bir Gazeteci, Halil Alp _

______  Çoook Çook Eskiden Kabile Halinde Yaşayan,

Eski Türklerin Kamu Güvenlik İşini, Subaşı ’ lar Yapardı !

Oğuz Han  ’ ın Oğuz Türesi. Cenğiz Han ’ ın Uluğ Yasası.

Timur  ’  un,Tüzükkatı Prensipleri,  Eski Türklerin Güvenlik

Hukuku Olmuştur. 1453 İstanbul ’ un ; Fethinden Sonra !

Yeni Yapılanma İle Yeniçeri Ocağı Kurulur. Osmanlı İmp.

Duraklaması İle, Sık Sık Yapılan, Fetih Savaşları Azalır !

Savaşlarla Elde Edilen Ganimetlerden Payları Azalan ! ! !

Yeniçeri Asker Ocakları, ( ; Geçinemiyoruz ! ) İsyanları İle

Ayaklanmalar Başlatır. 1826 da Padişah, II. Mahmut ’ un,

Emri İle Toplumsal Karanlık Kargaşalara ; Son Vermek !

Toplumsal Hayatları, Yeniden Islah Etmek. Huzur İçinde,

Yaşanacak Güzellikleri Güneşli Mutlulukları İnşa Etmek !

Korumak - Kollamak Amacıyla, Yeniçeri Ocağı Kaldırılır !

Can Ve Mal Güvenlik İşlerini Gözetleyen Yeni Teşkilata ;

______  10 Nisan 1845 ’ de, Polis Adı Verilir ! . . . ,

Ne Zaman Bir, ( Polis ) Arkadaşımla, Vuslat Yapsam !

Eller Tokalaşır ! / Bedenler Kucaklaşır ! / Dudaklar ;

Yanaklardan Öpücük Alır ! / Taze Demli Çaylar İçilir !

Sohbet Koyulaşınca, ( Polis )’ in, Hayatı Sahnelenir.

__  Ev Kira Bedeli – Çocukların Okul Masrafları –

__  Eşinin Yıllanmış Eskiyen Demode Giysileri –

__  Lezzetine Hasret Kaldığı Etin Yokluğu / . . .  ,

__  Yaşananlara / Yaşanacaklara Yetmeyen Maaşın

Altında Eziklik ! Banka Kredi Borçları ! Kavuşmak İçin

Verilen Aşk Yüklü Kavgalara Nasıl Yenik Düştükleri ;

Utanmadan, Medeni Cesaretle Ortaya Dökülür ! . . .

______  Polis ) Olmak ; Yaşam Sahnesinde,

İnsancıl Yürekle Ve Silahla Yaşamak Zor İştir ! . . .

___  Polisim  Ben  !

Benim de Alın Terim Var Ekmeğimde Aşımda

Yolunuzda Can Veririm Belki de Genç Yaşımda

Ne Saatmiş Ne Zaman Yaz Sıcağı Kar Kışında

Senin İçin Yaşıyorum Bir Dinle Polisim Ben !

Geceleri Sen Uyurken Sıcacık Evinde Yatağında

Bilmem ki Ben Hangi Karanlık Sokaklarda

Anamdan Babamdan Sevdiğimden Uzaklarda

Belki de Geri Dönüşü Olmayan Ayrılıklarda

Senin İçin Koşuyorum Bir Dinle Polisim Ben !

Benim de Başımda Sevdalarım Hayallerim Var

Düşlerim Muratlarım Güneşli Mutluluklarım Var

Şu Alemde Sen Gibi Telaşlarım Umutlarım Var.

Ne Sevdaymış Ne Murat Benim İşim Önce Gelir

Çırpınışım Senin İçindir Bir Dinle Polisim Ben !

Türk Bayrağı Dalgalanan Her Yerde Ben Varım

Alnımı Gere Gere Gururumla Cesurca Giderim

Haince Kurşunların Önünde Siper Olanda Benim

Canımdan da Önce Gelir Benim Bağımsız Vatanım

Bu Haykırışım Senin İçin Bir Dinle Polisim Ben !

Polis ’ e Sevdalı Ve Aşık Bir Yürek, Meryem Sevim.    

______   Polis ) ’ ler Sosyal Yaşam Sahnelerinde,

Açık – Seçik  / Sere Serpe Yalansız Gerçeklerle Dram

Dolu Hikâyelerde Hep Baş Rollerdeki Oyuncu Olurlar !

__  Kahpeleşmiş Kurşunların Hedefinde Olan Polisler

__  Kahpeleşmiş Mayınların Üstündeki Canlar Polisler

__  Kahpeleşmiş Yüreklerin Tekmelerin Yumrukların,

Bıçakların Karşısında Bedenleri Siper Olan da Polisler

Ve Toprağa Polis Kanı Damlar ! Eşler Dul. Çocuklar,

Annesiz / Babasız Yaşar. Yalnızlık Ve Karalık Başlar !

İşte Çıkılmaz ; Girdapların Ve Sarmalların İçinde,

______   Polis Olmak ! . . . Karanlığa Güneş Olmak !

Adaletli  Ve Dürüst Yürekle İnsanca Yaşamak Zor İştir !

__  Hayallerimde Benim de Bir Polisim Var

Adını Medenice Sere Serpe Ortaya Dökmüş

Yüreğinde Yeterince Yaşam Hikayeleri Yazmış

Yeterince İnsan Tanımış Kendine Vuslat Yapmış

Dürüstlük Paylaşımı Karakterin Temel Taşı Yapmış

Çok Yaşamış Çok Kaybetmiş Çok Cenazeler Gömmüş

İnsanlar İçin Hep Çalışmış Hep Vermiş Ve Hiç Çalmamış

Benimde Hayallerimde Böyle Bir Polisim Var ! / Halil Alp .

Gelecek İçin Yürek Dolusu Toz Pembe Güneşli Hayalleri

Olan Polislerin, Beylik Tabancası İle Hayatına ; Son, ( . )

Noktayı Koyup İntihar Etmelerini Çözenler Var mı ? ! . . .

______   Polis Arkadaşım, 10 Nisan Doğum Günün ;

Kutlu Olsun ! Yolun, Açık Ve Suyun Yolunda Aksın !

Polisi Sevmek, İnsancıl / Toplumcu Yüreklerin İşidir.

__  10 Nisan Doğumlu, Kalbi Güzel ; İnsan, ( lar ) ’ a,

Mutluluklar Dilerken, Sevgi Ve Saygılarımı Sundum !  

_____   Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

14 Nis. 2Bin22 ’ de,         Ç a k ı ş a n    T e ğ e t l e r       de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .  ,