______  Eser, Düşüncenin Kalemden Kağıta Dökülmesi !

Kurgulamak, Eser Parçalarını Birleştirip, Bütün Yapmak !

Yapımcı, Eseri Sahnelerken Parasal Kaynak Sahibi ! . . .

Jenerik, Eser Sahnelinirken Sahneyi Tasarlayan Kişidir !

Efekt, Sahnede Doğal Görüntü Ve Ses Montajı Yapan !

Senaryo ; Eser, Sahnelenirken Edebiyatsal Metini / Yazı.

Aktör, Eserlerde Erkek Uyuncuyu Canlandıran Kişi ! . . .

Aktirist, Eser İçindeki Kadın Oyuncular !... Kurgulanmış,

Sinema Ve Tiyatro Gibi Eserlerin, Nasıl ? ! . . . Olması

Gerektiğini Bilen Ve Bildiği Gibi Yöneten Karaktere de

______  Jejisör Veya Yönetmen Denir ! . . .

Eser / Yapımcı / Kurgu / Efekt / Aktör / . . . Ve Jejisör,

Halil Alp ’ ti ! . . . Adana ’ dan Gelen Telgrafla Çalıştığım

Firma, Şantiyeyi Arayıp, ( Halil Bey, Acilen Adana ’ ya

Çağırıyorlar ! ) Deyince, Masadaki Telefonu Sıkı Sıkıya

Tutarak ! . . . Arkasından da Acı Bir Haber Varmış Gibi !

Sarsıntılı Bir Şokla Ayaklarımın Üzerinden Sertçe Yıkılıp,

Fenalalaşarak, Bayılmış Aktör Numarası Yapmıştım ! ! !

Yüzüme Serpilen Su Ve Kolanyalar İle 10 Dakika Sonra

Kendime Geldikdikten Sonra, Hama AŞ. Eskişehir Bölge

Md. Tlf. Edip, ( Üzüntüler Ve Kederlerle Yıkılmış Gibi !

__  Adana ’ da Yaşlı Bir Annem Var ! . . . ) Diyerek Yürek

Acısıyla Dertlenince, Bölge Md. Bana, ( Hemeen İşyerini

Terk Et ! . . . Bir Hafta İzinlisin ! ) Diyerek, Firmanın Güzel

İnsancıl Anlayışı İle 7 Günlük İzini, ( Oyuncu Ve Jejisör )

Kabiliyetimle Koparmıştım ! . . . Ankara / Sıhhıye  Etibank

Genel Md. Yemekhanesinde ; Personel Sınavına Girmiş

Ve Öğle Sonrasında da Mulakattı da Başarmıştım ! . . .

___  Bundan Sonra Atama, ( Tayin ) Emrini Bekleyin !

Sevinci İle Herşeyi, 4 Saatlik Zamanda Başarmıştım ! ! !

______  Sıra, Kırım Göçmeni / Tatar Soylu, Çekik Gözlü

Hanımefendinin, Kırıkkale / Çerikli ; Sağlık Meslek Lisesi

Öğretmenliğinin, Esk. ’ e Tayin, ( Nakil ) İşlemi Kalmıştı !

Ank. Sıhhıye ’ deki Sağlık Bkn. Personel Dairesi Bşk.’na,

Tayin Dilekçesini Sunduğumuzda, ( Çekik Gözlüye,

__  Hanımefendi, Okul Md.’ ünüz Edebiyat Öğretmeni !

Siz ; Meslek Dersi Öğretmenisiniz ! O Okulda Kalmayı ;

Kabul Ederseniz ! Size, Torba Kadrodan Okul Müdürlüğü

Verelim ! ) Teklifi Yapıldı ! Yüreğim Yerinden Oynamıştı !

Antik Yunan Bilim Ve İlim Düşünürü Filozof Aristo ’ nun,

______  Kendini Yönet ; Dünyayı Yönetirsin ! . . .

Yaşam Felsefesinin İçinde, Dünya Benim Olmuştu ! . . .

Çekik Gözlü, Okul Müdürlüğünü Kabul Etmemiş ! . . .

Tayin İşleminin İnatla Esk.’ e Yapılmasını İstemişti ! . . .

______  Dünyanın Güneşli Güzellikleri Mutlulukları ;

Yıkılarak Karanlıkların Girdabına Düşmüştüm ! . . .

Diğer Başka Bir Deyişle, Çekik Gözlü ; Kendine Has,

Kültürü / Medeni Cesareti Kısacası, Özgüven Yoksulu

Karakteri İle Bendeki Coşkulu Yüreği Yıkıp / Yakmıştı !

Hacettepe Üni. Yurt Arkadaşlarımın ; Bana, ( Arkadaş,

Bu Çekik Gözlü Hanımefendi ; Hayalindeki Güzellileri

Mutlulukları İnşa Ederken Sana Hiçbir Katkısı Olmaz !

Mutluluk Yolunda Koşmalarına Engel Olur ! Bu Kızdan

Bu Aşktan Vazgeç ! ) Sözleri Yalansız Gerçekleriyle

Medeni Cesaretli Yüreğime Ve Özgüvenli Aklıma ! . . .

______  Paslı Bir Mıh Gibi Saplanmaya Başlamıştı !

Bir Gün Sonra, Bakanlıktan ; Esk. ’ e Tayın Tebligatını

Elden Alıp, Kırıkkale / Çerikli Sağlık Meslek Lisesi Md.

Makamına Girip, Tebligatı Okul Md.’ ne Sununca ! . . .

__ Okulda, Meslek Dersi Öğretmeni Yok !... Ben ; Bu

Tayin Tebligatını ; Okula, Yeni Bir Meslek Dersi Öğrt.

Verilinceye Kadar, Onaylamam ! ) Diyerek, Tayin İşini

Askıya Alıyorum ! Deyişiyle, Çekik Gözlü Yıkılmıştı ! ! !

Bu İçinden Çıkılmaz Problemi Fırsat Olarak Kullanmam

Gerektiğini Düşünerek, Okulun Sakin Bir Köşesinde,

__  Hanımefendi, Bu Aksi Okul Md.’ ünün İnadına Bizde

Ankara ’ ya Gidip, Torba Kadrodan Okul Md. ’ nü Kabul

Edelim ! Yolun Başında ; Genç Yaşta, Okul Md. Ol !

__ Okul Md. Olmak İstemiyorum ! Okul Md.’ ü İle Sen

Konuşup, Sen Halledeceksin ! Sana Güveniyorum ! ! !

Her İşi Başardın ! Bunu da Sen ; Başaracaksııııın ! . . .

Deyince, Md. Odasına Yalnız Gidip Okul Müdürüne,

__  Müdür Bey ! Sağlık Bakanlığında Eşime, ( Meslek

Dersi Öğretmeni Oluşu Nedeniyle, Torba Kadrodan ;

Okul Müdürlüğü Teklif Edildi ! . . . Ankara ’ yaa Tekrar

Dönersek ! Eşim, Okul Müdürü Olacak ! Sizde Kendi

Edebiyat Öğretmenliğinizi Yapacaksınız ! . . . Medeni

Cesaretinizle Karar Verin ! Şu Gerçeği Unutmayın ki,

__  Medeni Cesaretli Yüreklerle Verilecek Kararlar,

Yaşanacak Mutlulukların Kalitesini Ve Yaşanacak

Güneşli Hayatların Hudutlarını Belirler !  /  halilalp . ___

Yaşam Felsefemle, Okul Md.’ nü Köşeye Sıkışmıştım !

Okul Md.’ lük Makamını Kaybetmek, İstemeyen Müdür,

__  Halil Bey ! Bizde, Zalim Ve Gaddar Yürekli Kötü Bir

İnsan Değiliz ! . . . Sizde Şakadan Hiç Anlamıyorsunuz.

Sizin Mutluluğunuz Bizim İçinde Çok Önemlidir ! . . .

Diyerek, Tayin Tebligatını İşleme Koymuş Ve 2 Saat

Gibi Kısa Zaman İçinde Okuldan Ayrılış İşlemlerini ;

Nokta. ( . ) ’ lamış Ve Kırıkkale / Çerikli ’ de Yaşanmış

Anılar Mazileşerek, ( miş ) ’ li ; Geçmişte Kalmıştı ! . . .

Ayrılış İşlemleri Sonlanmış, Esk. Yolculuğu Başlamıştı !  

Laik Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Gibi

______  4 Günlük Az Zamanda Çok Büyük Güzelliklerle

Ve Mutluluklarla Dolu Çok Başarılı İşler Başarmıştım ! ! !

Etibank, Atama Aşamasına Gelişim Ve Çekik Gözlünün,

7 Yıl Sonra, Esk. / Evine Ve Ailesine Kavuşması ! . . .

_____   Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

11 Tmz. 2Bin24  ’ de,  Ç a k ı ş a n   T e ğ e t l e r      de

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim ! Saygılarımla,  . . .  ,