Türk Basın Dünyası duayenlerinden Yılmaz Karaca, 1953 yılında Emirdağ’da doğmuş. Basın mesleğine lise tahsilini sürdürürken 1968’de babası Etem Karaca’nın kurduğu Milli İrade Gazetesinde başlamış. 1981 Yılında Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kuruluna seçilmiş. Belediye Meclis üyeliği gibi siyasal etkinliklerde yer almış. Eskişehir’in gelişiminde pay sahibi pek çok STK’da çeşitli görevlerde bulunmuş. Böyle etkinlikler kendisini Eskişehir’in unutulmayacak değerleri arasına yazdırmış. Ekip çalışmasını önemsemiş. İyi bir takım kaptanlığı misaliyle çok sayıda basın mensubu yetiştirmiş.

Gayem, bu mabeyinli yazılarımla genç kuşaklara unutulmaz değerler arasına adlarını yazdırmış mücadele, bilgi, beceri, azim ve istikrar gücü yüksek şahsiyetleri takdim ve tanıtımdır.

Merhum Etem Karaca’yı yâd etmeden geçmek saygısızlık olur. Onun gazetesine verdiği “Milli İrade” ismi Türk tarihinde çok anlamlı bir ifadedir. Gazeteye verilen isim yarışma sonucu ortaya çıksaydı, isim babası değeri büyük bir ödüle layık görülürdü. Milli irade, bir ulusun ortak aklının ürünüdür. Bir milletin birlikte atan yüreklerinin sesidir. İçte ve dışta birlik ve beraberliğin ifadesidir.Vatan kıymetini ancak “Milli İrade” etrafında bütünleşenler bilebilirler. Özgür olmayan ulusun milli iradesi olur mu? Bağımsızlık, adalet, ilericilik, inanç ve çalışmak gibi kutsal değerler anlamlarını layığı ile “Milli İrade” kavramı şemsiyesi altında bulurlar. Milli irade sözünü duyup, görüp ya da düşünenin milli duyguları galeyana gelmez mi? Böyle bir halden duyarsızlar ancak hain, gafil, yobaz, hokkabaz, madrabaz ya da şarlatanlardır.  Milletin mukaddes değerlerini istismar eden simsarlardır.

Bir ulusun irade gücü ve sesi basın dünyasından belli olur. Milletin istikbal ve istiklalinde basının fonksiyonu büyüktür. Milletin kalkınması görsel ya da yazılı medya organlarından anlaşılır. Yarım asır önce Etem Karaca’nın “Milli İrade” adıyla Türk yayın hayatına kazandırdığı bu gazete pek çok insanın ekmek kapısı olmuş.  Basın dünyasına değerli gazetecilerin yetişmesine vesile olmuş. Bulunduğu mahalde matbua sektörünün öncülerinden olmuş. Her oluşumu kendi zaman ve coğrafi koşullarında değerlendirmek lazım…   Sağlığında kendisini tanımak bana da nasip oldu. Gök kubbede “Milli İrade” gibisembol bir ifade bırakan merhum Etem Karaca’ya Allah’tan rahmet dileriz. Mekânı cennet olsun!

Görev sorumluluğu, bilinç ve liyakatiyle Yılmaz Karaca 2000 yılına kadar Milli İrade Gazetesini yönetmiş. Çalışma azim ve kararlılığıyla 2004’de Anadolu Gazetesini Eskişehir’de kurup yayın hayatına geçirmiş. Topluma hizmet anlayışını vazife addedip Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği yönetimi, Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Eskişehirspor Eğitim Vakfı görevlerinde bulunmuş. 1986’dan buyana Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını yürüten Başkan Karaca Anadolu Spor Gazetecileri Derneği, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Vakfı, Eskişehirspor Vakfı, Eskişehir Ticaret Odası Vakfı ve Emirdağ Derneği kurucuları arasında yer almış. Basiret, feraset ve dirayetiyle istikrarlı bir mesleki grafik çizmiş. İşine gösterdiği özen ve sebatile genç nesillere büyük bir mücadele örneği olmakta.

Eskiden büyükler, küçükleri eğitim ve geleceğe hazırlama bağlamında: “Önce kendine, sonra sırasıyla ailene, sosyal çevrene, üstesinden gelebiliyorsan ulusuna ve hatta uluslararası hizmetten geri durma. Işıksan, ışıt etrafını ışıta bildiğin kadar. Yağmursan sade kendi tarlana değil yettiğin yerlere kadar adaletinle yağ, yağa bildiğince.” derlerdi.  Başkan Karaca, 1997’den bu yana Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetiminde aralıksız görev yapıyor. Her meşruiş, aziz ve şereflidir.

Görüldüğü gibi Başkan Karaca müteşebbis ruhla tüccar, sanayici ve iş adamları platformlarındakibazı atılımlara katkı vermiş. Spor âleminde ilkeli sportmenliğin işlerliğine destek olmuş. Sportif etkinliklerinde ticaret, sanayi, eğitim, basın yayın hakları gibi evrensel insan haklarından olduğu unutulmamalı. Halen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlığı,  Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Başkanlığı, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Basın Konseyi Üyeliği görevini de sürdüren Yılmaz Karaca, muhtelif basın ödülleri ve sürekli basın kartı sahibidir. Türk basınına hizmet veren iki de evlat yetiştirmiş… O, çekirdekten yetişmiş. Bilgi, beceri ve azmiyle mesleğinin başarı merdivenlerinde basamak basamak zirveye yükselmiş.

Başkan Karaca, elli yılı aşkın zamandır yerel basını yaşatmanın yanında ulusal basının ilkelerini “Milli İrade” nin düsturuyla gelecek kuşaklara taşımanın mücadelesini vermekte… “Milli İrade” nin besin kaynağı milli şuur ve yurt sevgisidir. Başkan Karaca, “Milli İrade” nin kültür ve bilinciyle yazılı medyada sembol olmuş bir isim… Eskişehir’de gazetecilik denince Yılmaz Karaca, Yılmaz Karaca denilince gazetecilik akla gelir. O, liyakat ve ferasetiyle Türk basınında marka isim olmayı başarmış. Bu durum kaç kişiye nasip olabilecek bir başarı öyküsü? Kıskanmayıp gıpta edenlere o önemli bir rol modeldir. Babasından teslim aldığı hayat yarışındaki bayrağı yeni nesillere başarıyla taşımayı bilmiş.

Kıskanmak başka şey, gıpta daha başka şeydir. Akıllı olan gıpta eder ve işine bakar. Hasetlerse ona, buna düşmanlık ederler. Ona, buna düşmanlık edenin gönül dünyasında huzur rüzgârları eser mi? Huzur rüzgârları esmeyen gönül dünyasına mutluluk yağmurları yağar mı? Doğru olan, içtimai hayatın akışında kişileri değerlendirirken toplumsal faydaya bakmaktır. Köklerini toprağın derinliklerine bağlamayan fidanlar ne kadar büyürlerse büyüsünler sert rüzgârlarda savrulup devrilmeye mahkûmdur.

Ömrünüz uzun, kazancınız bereketli olsun! Hoşça kalın! Dostça kalın!

Yunus Emre GÜLLÜ - 23 ARALIK 2021 / Milli irade