Yunus Emre, tüm sanat alanlarındaki sanatçılarımızı etkilemiş büyük bilge şairimizdir. Şairlerimiz onun için şiirler yazmış. Ressamlarımız, heykeltraşlarımız eserlerinde onu yorumlamışlar. Roman, oyun yazarlarımız eserlerinde onu anlatmışlar. Filmler çekilmiş, pullara kadar her yerde anlatmak istemişler. Araştırmacılarımız onu,  şiirlerinde her yönü ile incelemişler, yeni yorumlar getirerek günümüzdeki bakışla  tanıtmaya çalışmışlardır.

     Eskişehir, Osmanlı belgelerine göre Yunus Emre’nin yaşadığı, şiirlerini yazdığı, mezarının bulunduğu yerdir.  Bu, Eskişehir’i Yunus Emre’ye sahip çıkma, onu tanıtma ve adına etkinlikler yapma sorumluluğunu verir. Eskişehir Sanat Derneği de bu sorumluluğu Eskişehir’de en fazla taşıyan sivil sanat kurumudur. Bu neden ile Eskişehir Sanat Derneği kuruluşundan beri Yunus Emre için, dünya Yunus Emre gibi övünerek tanıtma ve sahip çıkma adına ne gibi etkinlikler yapıyorlarsa öyle ciddi araştırmalara dayalı etkinliker yapmaktadır.. Eskişehir Sanat Derneği’nin Yunus Emre Ödülleri de bu etkinliklerinden biridir ve sadece Yunus Emre Yılı nedeniyle değil 2004 yılından beri de her yıl sürdürmektedir.. 2021 yılının Yunus Emre Ödülleri şöyle:

yunus heykel

Yunus Emre Onur Ödülü: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen veridi. Yunus Emremizin tanıtımından önce kimliğinin netleşmesi,  çağdaş yorumla günümüz insanımıza ve dünyaya anlatılması gerekiyor. Bunu ülkemizde, sanat duyarlığı ve yeteneğiyle  Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen’in konuşmalarında ve yaptıklarında görüyoruz.Örneğin  Büyükerşen’in 2012 yılında EBB Senfoni Orkestrası’nın New York ve Washington’da  gerçekleştirdiği  Yunus Emre konseri’nde yaptığı konuşması önemlidir ve şöyle diyor“Tüm insanlığı ve evreni eşit olarak kucaklayan sevgi yüklü hümanizmi ile bugün de bütün insanlığa ışık tutan Yunus Emre’yi, doğduğu topraklardan binlerce kilometre öteye, okyanus ötesine taşıdık. Yunus’un sevgi ve doğruluk üzerine kurduğu dizeleri dünyanın en önemli sanat merkezinde Türkçe ve İngilizce olarak yankılandı.” Büyükerşen’in yaptıklarına baktığımızda şunları görürüz:1972-Yunus Emre adını Anadolu Üniversitesi Yerleşkesine adının verilmesi 1977- Ülkemizde ilk Yunus Emre heykeli (Sinema Anadolu) 1984-Yunus Emre (Sarıköy) Köyündeki Yunus Emre’ye en iyi yorumu getiren heykel (Prof.Şahin Özyüksel ile beraber) 1985-Anadolu Üniversitesi’ne  girişdeöğrenciYunus Emre ile tanışmaları için Prof.Şahin Özyüksel’in heykelinin  yaptırlması ve konulması. 1989-Anadolu Üniversitesi’nde Cevdet Kudret gibi ünlü edebiyatçılarla Yunus Söyleşileri. 1992- Anadolu Üniversitesi’nde Cahit Külebi, Hilmi Yavuz, Cengiz Bektaş gibi edebiyatçılarla Yunus Emre Etkinliğinin gerçekleşmesinde. 2003- Muttalip caddesindeki eski terk edilmiş mezarlığın park olarak düzenleyip Yunus Emre’nin şehir merkezinde anlıması için Yunus Emre Anma Makamı yapımı. Yunus Emre’nin çağdaş yorumla anılmasını başlatması. 2013- Balmumu Yunus Emre Heykeli (Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykel Müzesi) 2021– Yunus Emre Yılı Özel Konserler

Yunus Emre Onur Ödülü’nü Büyükerşen ile paylaşan ikinci isim;Haydar Çorum, Mihalıççık Belediye Başkanımız. Mihalıççık; Yunus Emre’nin yaşadığı, şiirlerini yazdığı, mezarının bulunduğu ve her yıl anma etkinliklerinin düzenlendiği yerdir. Haydar Çorum, göreve seçildiğinde ilk icratlarından biri Yunus Emre’ye sahip çıkmak oldu.

haydar çorum

    Yunus Emre’yi tanıtmak ve sahip çıkmak için önce tanımak gerekiyor. Tanımak için de Yunus Emre ile ilgili başından beri yapılmış yorumları ve çalışmaları bilmek, topluma, dünyaya ve gelecek kuşaklara taşımak gerekiyor. Bunun için önce Yunus Emre ile ilgili tüm yayınları ve dökümantasyonu bir araya getirecek ve sergileyecek Yunus Emre Merkezi’ne gereksinim var. Bunun yanında Yunus Emre Enstitüsü gibi çalışacak, tüm bilgileri değerlendirecek ve sunacak kuruma gereksinim var. Tabi bunların olmazsa olmazı; Yunus Emre ile ilgili araştırmaları, eski yeni çalışmaları derleyip yayınlayacak, çalışmaları tanıtıp duyuracak, yeni çalışma-cılara özendirecek dergiye gereksinim var.Bunlar bu güne kadar yapılmış mı diye baktığımızda, Yunus Emre ile ilgili hiç birinin yapılmadığını yani derleme, merkez, enstitü gibi çalışmaların yapılmadığını sadece 1979 yılında Aziz Bolel’in başlattığı birkaç  sayı yayınladığı “Yunus Emre Yolunda” dergisini görüyoruz.

Bu yıl (2021) Yunus Emre’nin ölümünün 700.yılı nedeniyle UNESCO’nun “Yunus Emre Yılı” ilan etmesi nedeniyle Mihalıççık Belediyesi, Başkanı Haydar Çorum tarafından bir takım ciddi, bilinçli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan birisi de “Yunusca” adıyla dergi yayınlanması. Dergi Yunus Emre ile ilgili araştırma ve incelemeleri yayınlamaktadır.

Yunus Emre Heykel Ödülü: Metin Yurdanur ülkemizin en üretken heykeltıraşımızdır. Nasreddin Hoca’dan Karacaoğlan’a, Aşık Veysel’den Yaşar Kemal’e kadar bütün sanatçılarımızın heykellerini yapmıştır. Ülkemizin dışında Almanya’da, Macaristan’da, Türkistan’da, Moğalistan’da, Japonya’da, Küba’da, Libya’da da heykelleri var. Sivrihisar doğumlu olan heykeltraşımız Sivrihisar’da ülkemizin ilk ve tek “Açık Hava Heykel Müzesini” gerçekleştirmiştir.

     Metin Yurdanur 2021 Yunus Emre Yılı için Moskova’ya dikilmek üzere Yunus Emre heykelini yapmıştır.  Bir Rus heykeltraşın yaptığı Gagarin’in heykeli de Ankara’ya dikilecektir. Metin Yurdanur bu günler heykelinin Moskova’ya götürülmesi ile meşgul.

Yunus Emre Müzik Ödülü: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası aldı. 2021 Yunus Emre Yılı nedeniyle Senfoni Orkestra  Şehir Tiyatroları ile Yunus Emre  için özel konser hazırladı ve sundu. Orkestra son olarak on gün önce Ankara’da konserini gerçekleştirdi. Orkesta daha önce 2012 Nisan’ında çoğunluğu kendi kadrosundan olmak üzere Türksoy teşkilatının üyelerinde müzisyenler de alarak 80 kişilik orkestra New York ve Washington’da Ahmet Adnan Saygun’un ünlü eseri “Yunus Emre Oratoryosu”nu seslendirmişti.