Eskişehir’de 3 üniversite var ve bu üniversitelerde sanatın her alanında sanat eğitimi yapılıyor. Şehir’de sanata yakın Belediye Başkanları var.   Zengin repertuvar sunan Şehir Tiyatrosu, ülkemizin önde gelen şefleri ve solistleriyle her hafta dünya klasik müziğinin konserlerini veren Senfoni Orkestrası var. Uluslararası Film Festivalinden Uluslararası Eskişehir Şiir Festivaline, Uluslararası Kukla Festivaline kadar sanatın her alanında festivalleri, ulusal etkinlikleri var. Ülkemizin önde gelen sanatçılarının sergileri getirilip açılıyor. Haftada en az 2-3 sergi açılışı yaşanıyor. Sanatın her alanında faaliyetleri ile ülkemizin en aktif sanat derneği olan Eskişehir Sanat Derneği var. Çağdaş Cam Sanatları, Karikatür, Çağdaş Sanatlar Müzesi gibi sanat müzeleri var. Ulusal düzeyde Eskişehir Öykü Günleri, Yunus Emre Şiir Buluşması gibi önemli edebiyat etkinlikleri yapılıyor. Ülkemizin en kapsamlı Sanat Ödülleri töreni düzenleniyor. Bunlara karşın ülkemizin diğer şehirlerinde kitap fuarları açılırken Eskişehir’de  kitap fuarı yoktu Eskişehir Ticaret Odası’nın çabalarıyla artık Eskişehir’de  de TÜYAP’ın  kitap fuarı açılıyor.

F U A R

27 Nisan günü başlayan 3. Eskişehir Tüyap Kitap Fuarı’nda 225 stant açıldı, ülkemizin ve Eskişehirimizin önde gelen yazarları, şairleri okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı. Kitap fuarında Eskişehirin sivil sanat kurumları Eskişehir Sanat Derneği, Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği, Yazı-Der Derneği stantlarını açtılar ve etkinlik programlarında  Eskişehir Sanat Derneği yazar Arzu Yılmaz Dağdemir’in “Cinsiyet Rollerinin Sessiz Çığlığı: Adalet Arayışı ve İnsan Olma Çabaları” konulu söyleşisi, Gürcan Banger’in “Eskişehir’de Edebiyatın Dünü-Bugünü”, İlyas Küçükcan’ın “Yerelden Evrensele Yunus Emre”konulu konuşmaları. Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği’in “Bir Gazetecinin Yolculuğu (Barış Terkoğlu)”, “Sözün Gücü Edebiyat ve Emek” söyleşileri ve “Yaşamın Kanadında Şiir” etkinliği ile yer aldılar. Eskişehir Sanat Derneği 3.Eskişehir Tüyap Kitap Fuarının 36 kitabını imza günü  ve 3 söyleşi ve konferans düzenleyerek fuarın en çok yazarı ve şairi ile katılımcısı oldu.

Eskişehir’in de Yazarları Şairleri Var

Eskişehir TÜYAP Kitap Fuarında, Eskişehir’in araştırmacı yazarı Gürcan Banger Eskişehir Sanat Derneği adına “Eskişehir’de Edebiyatın Dünü-Bugünü” üzerine konferans verdi. Konuşmasında Eskişehir’i Osmanlı döneminden ele aldı ve bugüne kadar adını duymadığımız şairlerden ve şiirlerinden bahsetti. Gerçekten de ülkemizde sanatı, edebiyatı üzerine hiçbir çalışma, araştırılma yapılmamış şehir Eskişehir. Gürcan Banger iğne ile kazmak gibi bir çalışma yaparak çok değerli bilgileri ortaya çıkararak bu alanda ilk çalışmayı gerçekleştirdi. Bu alanda çalışmaların yapılmasını önerdi ve yöntemlerini de gösterdi.

G Ü R C A N

Eskişehir’de edebiyatın dününü çıkarmak derken bugününü de derlememiz o kadar kolay değil. Çünkü, Eskişehir’in paramparça bir araya gelemeyen edebiyat çevresi var. Eskişehir’de 5 tane edebiyat etkinlikleri yapan dernek var. Ayrıca bir 5-6 tane de internette sanal gruplar ve bir o kadar da gençler arasında fanzinciler var. Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’nin 11 yıldır düzenlediği Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması (Festivali), Eskişehir Sanat Derneği’nin  16 yıldır düzenlediği Yunus Emre Şiir Buluşması, 10 yıldır düzenlediği Eskişehir Öykü Günleri, 6 yıldır düzenlediği Yücel Saraçoğlu Aşk Şiirleri Buluşması, 10 yıldır düzenlediği Vehbi Cem Aşkun, 5 yıldır düzenlediği Kral Midas Öykü Günleri, 3 yıldır da düzenlediği Dorlion diye  Şiir Etkinlikleri var. Bu etkinliklerin hepsine baktığımızda daha çok şehir dışından gelenlerle yapıldığını görürsünüz. Bu niçin böyledir? Eskişehir’de herkes buna “Şiir anlayışımız farklı”, “Benim gibi yazmıyor” diyor. Eskişehir’de şiir, öykü,roman yazanlar, şairler ve de dernekleri de etkinliklerde bir araya gelemiyorlar. Esasında Eskişehir’de edebiyat çevresi birbirini tanımıyor. Eskişehir Sanat Derneği 9 günlük fuar günlerinde 39 yazar ve şaire okurlarıyla buluşma ve imza etkinliğini yaratırken sorunlara çözümler arayışda idi. Kimisi çağdaş modern şiirimizin Eskişehir’deki temsilcisi idi, kimisi klasik ya da halk şiiri anlayışdaki şiirin şairi. Kimi aruz vezninde şiir yazan divan şiirimizin bugünkü şairiydi.Kimi öykü yazarı, kimi roman yazarı kimi de mizah yazarıydı. Yunus Emre Araştırmacıları da vardı. Kimi 80 yaşında büyük, kimi 20 yaşından küçük. Eskişehir Sanat Derneği bütün bunları bir araya getirdi.