Fransız bir yazarın Müslüman olmadan önce yazdığı İslam ile ilgili kitapta: “Geleceğimizde İslam Var” çığlığını insanlığın akıl kulağına atmış. Fransız Yazar Roger Garaudy henüz Müslüman değilken önyargı duvarlarını yıkmış. Hakikati gören akıl gözüyle insanlık âleminde olup bitenleri izlemiş. İslam’ı olguları algılardan arınık analiz ve sentezi objektif yapmış. Bu değerlendirmenin karşılığında mutlak irade onu Müslüman unvanı ile ödüllendirmiş.

Yazar Roger, Müslüman olduktan sonra hayatını Filistin halkının haklarını İsrail’e karşı savunmakla geçirmiş. Bu durumundan önce Amerika, Avrupa ve hatta dünyanın pek çok medyası arkasında koşuştururken İsrail’e olan tavrından dolayı sükût ambargosuna bürünmüşler. Yazar Garaudy, İslam’ı her zaviyeden değil ama pek çok açıdan irdelemiş. Zerdüşt, Budist, Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi dinleri incelemiş. İnsanlığın istiklal ve istikbalindeki selameti İslam’da görmüş, diyelim ve Garaudy’in biyografisine değinelim. Müslüman’ın Fransız’ı, İngiliz’i, Hintlisi, Çinlisi olmaz. Müslüman, Müslümandır.

Fransız Yazar Roger Garaudy 17 Temmuz 1913’te Marsilya’da doğmuş. 13 Haziran 2012’de Paris’te vefat etmiştir. 1952 Yılında Sorbonne Üniversitesi’nden felsefe, 1954’te de SSCB Bilimler Akademisi’nden doktor unvanı almış. Bir ara Marksist İnceleme ve Araştırmalar Merkezi Müdürlüğünde bulunmuş. Bildiri, tebliğ, makale, konferans ve kitaplarıyla dünyanın her yanında ün yapmış. Her zaman ve her mekânda doğruyu söylemekten çekinmemiş. Ömrünü insanlığın huzurlu, mutlu ve barış içerisinde yaşaması uğrunda geçirmiş. Profesör unvanı ile üniversiteden emekli olmuş.

İnsanlığın zorbalar ve mağrurlar karşısındaki içler acısı durumu yazarın vicdanını sızlatmış. Batı’nın ve Şark’ın kişi ile topluma bakışlarını çok yönlü araştırmış. İslam’ı incelediğinde de insanlığın kurtuluşunu İslam’da görmüş. Şark ve Batı’nın gidişatlarındaki vahşeti tespit etmiş. İnsanlığın bu vahşetten kurtuluş çaresini İslam’da bulmuş. İslam’ın ilahi boyutlu insan merkezli evrensel bir din olduğunu anlamış. İslam’ın insana bir başkasının onuruyla oynama hakkı vermediğini tespit etmiş. İslam’da birilerinin başkalarına ait el emeğine, göz nuruna ve alın terine çökme hakkı vermediğini idrak etmiş. İslam’ın sömürü yerine dayanışma ve yardımlaşmaya önem verdiğine dikkat çekmiş.

İslam’da kim neyi, nasıl ele geçirirse geçirsin kendisinindir emli yerine denge, destek ve hakkaniyeti ilke olarak hayata geçirdiğine dikkat etmiş. İslam’ın zulme karşı adaleti tesis ettiğini gözlemiş. İslam’da tek Allah inancının her şeyin üstünde olmasındaki ve buradan çıkışla insanın değerindeki hikmeti kavramış. Amaç, araç, olgu ve algı arasındaki farkların farkındalığını kazanmış. Bu kazanım kendisine objektif olmayı, ön yargıları yıkmayı, neye bakacaksa aklın gözü ile bakmayı sağlamış.

Yazar bu kitabında Batılı, dünyanın sadece kendisine ait olduğunu zannediyor. Dünyayı hammadde deposu ve atıkları içinde çöplük olarak gördüğünü ileri sürmüş. Kendisinde, kendisinden başkasını imha etmek yetkisinde olduğunu zannı teknolojik atılımda insafı, vicdanı unutturmuş. Çağımızın en hayati sorunu Batılı tipi ilerlemek ve Batı tarzı büyümektir. Batı’nın belirlediği yöntemle büyümenin doğurduğu hâl sefaletten başka bir şey değildir. Batılı aklıyla büyümek yoksul ülkeleri madden tüketirken Batı’yı da manen çökertmiştir.

Batılının büyük hastalıklarından biri de modernlik hastalığıdır. Batılının gözünde araç,  amaca dönüşmüş.  Yararlı, zararlı demeden pek çok teknolojik üretime girişmiş. Ürettiklerini satmak için haksız rekabet pazarları oluşturmuş. Gerekli gereksiz ihtiyaçları reklam tuzağıyla hayatın vazgeçilmezi göstermiş. Halkları yanıltmak, aldatmak ve oyalamak gibi stratejilerle tekeller ve karteller oluşturmuş, demiş yazar.  

Fransız Yazar Roger Garaudy, Batılı ve Şarklıda amacın yaşamak uğruna başkalarını öldürmek olduğunu görmüş. İslam’da ise Allah için yaşamanın ve yaşatmanın ilke olduğunu fark etmiş. Ortaçağ karanlığın evvelinden günümüze Batının vahşiliği ile barbarlığından insanlığın geleceği adına kaygı duymuş. Bu kaygıdan kendisini arındıran ümidi İslam’da görmüş ve Müslüman olmuş.

                                   Yunus EMRE GÜLLÜ – 31 ARALIK 2022 / Milli irade