“Dünya Epilepsi Günü” dolayısı ile bir açıklama yapan Algın, nörolojik bir rahatsızlık olan epilepsi hakkında toplumdaki ön yargıların tamamen ortadan kalmasına yönelik, Türk Epilepsi ve Savaş Derneği'nin (TESD) faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Türkiye’de de çeşitli etkinlikler düzenlediğini anlattı. Her yıl TESD tarafından yapılan epilepsi farkındalık kampanyalarına epilepsi ile uğraşan hekimler, psikolog ve diğer yardımcı personelin destek verdiğini belirten Doç. Dr. Demet İlhan Algın, "Epilepsi konusunda eğitilmiş kişi sayısı ne kadar artarsa, bu hastalara karşı ön yargılarımız azalacak ve acil müdahale sırasında yapılan yanlışlara rastlanmayacaktır. Dünyanın bilinen en eski tıbbi rahatsızlıklarından biri olan epilepsi, en yaygın dördüncü nörolojik bozukluktur ve bu durum beyindeki elektriksel aktivitenin kısa süreliğine durmasına neden olarak tekrarlayan nöbetlere yol açmaktadır.

A W140839 01

Dünyada epilepsi prevalansı yaklaşık yüzde 1 olarak öngörülmektedir. Bu tahmine göre Türkiye’de 700 bin kişide epilepsi mevcuttur. Dünyada 65 milyon insan epilepsi ile yaşıyor olsa da, toplumda epilepsiye ilişkin korku ve bilgi eksikleri devam etmekte ve birçok insan bu konuda damgalandıkları için epilepsi hastası olduğunu söyleyememektedir. Bu da gölgede yaşanan hayatlara, bireysel risklerin anlaşılmamasına, işyerlerinde ve toplumda ayrımcılığa ve yeni tedavi araştırmalarında eksikliğe yol açmaktadır. Epilepsi ile yaşayan bireyler için, toplumsal yanlış algılar ve ayrımcılık ile uğraşmak nöbetlerin kendisinden daha zor olabilir. Epilepsi hastaları, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir, eğitimlerine devam edebilir ve çalışabilirler. Kişilerin düzenli olarak hekimleri tarafından bilgilendirilmesi, sosyal destek, evlilik ve çocuk sağlığı konusunda danışmanlık alması son derece önem taşımaktadır. Hepimiz, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin ülkemizde ön yargıların yıkılması, epilepsinin toplumda doğru olarak bilinmesi için yürütmekte olan ‘Epilepsi İçin Bak’ kampanyasına destek olabiliriz. ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı olarak, toplumdaki kırılamayan ön yargılara karşı epilepsi hastalarımızın yanındayız." diye kaydetti.

Editör: Milli İrade