Eskişehir Baro’su ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Geçmişinde de çok sayıda ilklere imza atan Baro Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu öncesinde gerçekleştirdiği ilki bu kez Ayrımcı Dili Terk Et Projesiyle devam ettiriyor.

Eskişehir Barosu’nun bünyesindeki “Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu” üyesi avukatlarla başlatılan bu proje meyvelerini vermeye devam ediyor.

Proje kapsamında ayrımcı dilin terk edilmesi konusunda yapılan taahhütlere siyasi partilerin il başkanları, belediye başkanlarından sonra basın mensupları olarak bizler de katıldık.

***

Eskişehir Baro’su yönetim kurulu üyesi de olan Avukat Hüseyin Akçar, Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu’nun 2020 yılında kurulduğunu ve 56 gönüllü avukatın katılımıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hak savunuculuğu ve mağdurların yanında olduklarını belirtti Akçar ve ayrımcılığın dilde oluştuğu kanaatine vardıktan sonra çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade etti.

Farkındalıklar bir toplumun gücü ve zenginliğidir.

Bu görüş doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

***

Baro Başkanı ve yönetimi de bu çalışmalara büyük destek veriyor.

Başkan Mustafa Elagöz, Baro’ların insan haklarını koruma gibi bir görevinin de olduğunu ve bu görevin kendilerine yasalarla verildiğini hatırlattı.

Eskişehir Barosu toplumsal sorumluluğunun gereği olarak böyle bir projeyi hayata geçirdi.

Yukarıda belirttiğim gibi bu proje Türkiye’de bir ilk.

Şu anda sadece Eskişehir Baro’su bunu uyguluyor ve diğer Baro’ların da hayata geçirmesi isteniyor.

***

Neyi taahhüt ettik.

“Ulusal mevzuat, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve temel evrensel hukuk kuralları çerçevesinde dil, din, ırk, etnik köken, mezhep, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim ya da doğuştan veya sonradan meydana gelen her türlü farklılıklara saygı duyacağımızı, basın olarak yazılarımızda, habercilik faaliyetleri sırasında ayrımcı dil kullanmayacağımızı, ayrımcı davranışlarda bulunmayacağımızı, tüm farklılıklarımız ile mutlu bir Eskişehir’de yaşamak üzere çalışmalarda bulunacağımızı Eskişehir halkına taahhüt ederiz.”

Bu metni basın mensupları olarak altını imzalayıp, taahhütte bulunduk.

Zaten ayrımcılık yapmıyorduk ama yapmayacağım sözünü de verdik.