______   100 Yıl Önce, Avrupalılar Yunanistan ’ ı,

Maşa Gibi Kullanıp, Yüreği ; Bağımsızlık Ve Özgürlük

Aşkıyla Yanan, Anadolu Halkını Tarih Sayfalarından

Silmek İstediler. Evdeki  Hesap Çarşıya  . . . Pardon,

__   Avrupa ’ daki Hesap Anadolu ’ ya Uymadı !  __

______   Tükenişin /  Yıkılışın Acısıyla Kıvranan Millete,

Özgür Ve Bağımsız Yaşamayı Öğreten ; Büyük İnsan

Büyük Lider  /  Büyük Devlet Adamı / . . . En Büyük

Komutan Ve Baş ( İlk ) Öğretmenimiz ;

___    GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK   __

______   4 Mart 1922 ’ de, Meclisin Gizlice Yaptığı Bir

Toplantısında, “ Ordumuzun Kararı  ;  Taarruzdur !

Fakat Bu Taarruzu Tehir Ediyoruz ! . . . Hazırlıklar Ve

İkbale Biraz Daha Zaman Lazımdır. Yarım Hazırlıkla  /

Yarım Tedbirlerle Yapılacak, ( Taarruz ; Hiç  Taarruz

Etmemekten Daha Fenadır. )  Deyip, ( Son Vuruşu )

 Erteler. Amacı, ( Ya  İstiklal  Ya  Ölüm ! ) Felsefesini

Zihinlere Yerleştirmek Ve İtilaf Devletlerinin Manevi Ve

Maddi Gücünü Öğrenmek İçin Zaman Kazanmaktı. Bu

Amaçla, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey ’ e, Londra  /

Paris Görüşmeleri Tertipler. Orduya Üçer Aylık Zaman

İçinde, Başkumandan Olan, M. Kemal  20. 07.1922 de

Meclise Gelip, __  Düşman Karşısında Savaşan,

______ Ordumuz  Başsız  Bırakılamaz ! . . .

Bırakmadım  / Bırakamam  / Bırakmayacağım ! . . .

Deyip, Güven Tazeler. M. Kemal ’ e O Gün  ;  Süresiz,

“ B a ş k u m a n d a n l ı k ”  Görevi Verilir. Haziran

Ortalarında, Taarruza Geçme Kararı Alınır. A m a ç  ;

Düşmanın Duyarlı Olan Bölgelerine, Çabuk Ve Kesin

Sonuç Alacak Şekilde Vurup  –  Y o k   E t m e k t i  !

______  Gazete Ve Ajanslarda,  21 Ağustos 1922 de

Çankaya Köşkünde Çay Ziyafeti Verilecektir ! Haberi

Yayılır. 20 Ağustos 1922 Günü, Gazi Mustafa Kemal

Ankara ’ dan Akşehir ’ e Gelip, Taarruz Emrini Verir.

26 Ağustos 1922 Sabahı Mustafa Kemal Paşa / Dava

Arkadaşları, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı

Cephesi Komutanı İsmet Paşa, 1. Ordu Komutanıyla

Birlikte Savaşı Yakından, Emir Ve Komuta Etmek İçin

Kocatepe ’ de ki Gözetleme Yerine Gelirler ! . . .

______  Sabah Saat  ;  4. 30 ’ da Top Atışlarıyla,

Özgürlük Ve Bağımsızlık Savaşı Başlar. Saat ; 06 ’ da,

Piyadelerin Kahramanlıkları İle Tınaztepe ’ deki Yunan

Birlikleri Etkisiz Hale Getirilip, Bertaraf Edilir ! . . .

______   Saat ; 9 da Belentepe / Kalecik / Sivrisi Ve

Çiğiltepe Hat Boyunca, 15 Km.’ lik Bölge Kurtarılır !

27 Ağustos Gün Ağarırken, Ordular Tekrar Taaruza

Başlar. Süngü Ve İnsan Üstü Çabalarla, Saat ; 18 de,

Afyon ; 8. Fırka Tarafından Ele Geçilir. Başkomutanlık

Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı Afyon ’ a Taşınır !

28 / 29 Ağs. Gecesinde Değerlendirme Yapılır Ve

______   30 Ağustos 1922 / Büyük Taarruz Başlar ! . . .

Sonuç ; 30 Ağustos Anadolu Halkının Tarihine Yazılır !

20. Yüzyılın Dahisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ;

___   Ordular,  İlk  Hedefiniz  Akdenizdir !   ____

Diye, Yeni Emirle ; Yeni Bir Kurtuluş Cephesi Açar ! . . .

İtilaf Devletleri, Ankara Meclis İçindeki Vatan Hainlerini

Bulup, Onların Vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk ’ e, 

___  Askeri Göreviniz Bitmiştir ! . . .

Ankara ’ ya Dönmeniz Gerekiyor ! Bundan Sonraki,

Diplomatik İşleri Hükümetimiz Yapacaktır ! . . . )  Diye,

Bir Telgraf Çekilir. Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal

Ankara Telgrafını Dikkati Almayıp, Askerleri İle

______   9 Eylül ’ de Egenin İncisi, İzmir ’ e Girer ! . . .

İşgalci Ve Yağmacı İtilaf Devletleri İle Dalga Geçer Gibi

___  Efendiler, Yunanlılarla Görüşmek İçin Söz Verdiğim

Tarihte, İzmir ’ e Geldim ! Onlardan Hiç Kimse Yoktu ! ! !

Diye, Esprili / Alaysı Cümleler, Cesur Yürekten Dökülür !

21 ’ lik Yürekle İstanbul ’ u, ( 1453 ) Fetheden, Padişah ;

__ Fatih Sultan Mehme t ) ’ de, 36 Yaşında Samsun ’ a

Çıkıp – Hasta Bedenlere Yeni Bir Ruh Ve Yeni Bir Vatan

Aşkı Aşılayıp – Laik / Çağdaş ; Cumhuriyeti Kuran Büyük 

Lider, Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ’  de Bizimdir ! . . .

Bu Yalansız Gerçeğe ; Aymaz, ( ; Kör / Sağır Ve Dilsiz ! )

Karakterle Bakan Beyinsizleri, Esefle Kınıyorum ! . . .

___   Mutluluk ; Özgür Bir Bayrak Altında

Özgür Toprak Üstünde Özgürce Yaşamak

Özgürce Konuşmak Ve Özgürce İş Yapmaktır ! / halp __

______  Barış İçinde Mutluluklar İçin Bütün Cephanelerle

Ve Medeni Cesaretimizle Her Türlü Savaş Cephelerinde ;

Her Çeşit Savaşları, Yiğit / Cesur Yüreklerle Yapmalıyız !

____  İyi Niyetlerimi Kurşunlayan Güzel Kadın

Bu Savaş Senin Her Çeşit Cephaneyi Kullan

Ne Kadar Nazlı Hançerin Kurşunların Varsa

Kinle Savur Hançerini Bas Tetiğe Vur Yürekten

İyi Niyetlerimi Hançerleyen Eeeey Güzel Kadın

Sevin Ey Zalim Sevin Savaş Senin Zafer Senin

Bak Bak Zavallı Bir Erkek Ağlıyor !  /  Halil Alp  ___

______   30 Ağustos / Anadolu Halkının Doğum Günü !

30 Ağs. 1922 ; Laik Cumhuriyet ’ in, Doğum Sancısıdır.

Bu Bağımsız / Özgür Ve Mutlu Günü Tarihimize Yazan,

Mustafa Kemal Atatürk Ve Dava Arkadaşlarının ; Ruhu

Şad Olsun ! . . . Ve Mekânları Cennet Olsun ! . . . Nice,

100. Yy. ’ lara Ve Güneşli Mutluluklara Vuslat Dileğiyle,

_____   Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

01 Eyl. 2Bin22  ’ de,         Ç a k ı ş a n      T e ğ e t l e r      de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .  ,