______  Faizle Para Alınıp – Verilen !

Kredi / Iskonto / Kambiyo İşlemleri Yapan !

Kasalarında Para Ve Para Gibi Değerli Belge

Ve Eşyaları, ( Bono / . . . , Altın Gb. ) Saklayan !

Ekonomik Etkinlikler Kuruluşlarana, / . . . , 2 Lise

Ve 5 Üniversiteden Aldığım, Ekonomi Kültürümce,

__  Para ) ’ sal Değerli Varlıkların / Emtiyaların,

İnsanlardan Ucuz Alınıp – Pahalıya Satıldığı ;

Ekonomik Etkinlikler Pazarına : Banka Denir !

Diğer Başka Bir Deyişle ; Daha da Kısaca,

______  Elin Taşı İle Elin Kuşunu Vurup !

Kuş Eti Ve Kuş Sütü İle Beslenen Parasal

Sektöre ; Banka Denir !   /   Halil Alp, ( halp )  __

Çooook Çook Eskiden 19. Yy. İlk Yarısında,

Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik Kesimini

Oluşturan Çiftçiler, ( Para ) ’ sal Sıkıntılar İçine

Düşünce, Ekonomisi Zengin / Güçlü Birilerinden

Borç, ( Kredi ) Alma İhtiyacı Doğar. O Dönemin

Kredi Verenleri, Bu İşi Meslek Edinmiş ! Faizci

Kimselerin Yanı Sıra, ( Tarım Gereçleri Satan /

Tüccar / Toptancı / Komisyoncu / Kabzımal Ve

Köy Bakkalı Gb. ) Çeşitli Ticaret Erbaplarıydı !

Geçmişte, Bu Şahıs Kredilerine ; Tefeci Veya

Murabaha Kredileri Denirdi. O Yıllarda, 1 Para

Hesabıyla Yıllık % 900 ’ lere Varan Faiz Vardı.

______  Ekonomik Bunalımlarla Kara Günler

Yaşayan Bir Kişi Vicdansız / Gaddar Tefecinin

Yüreğine Sığınır. Tefeci, ( Faizim, % 99 ’ dur. )

Deyince, Çaresiz İnsan Faizi Aşağıya Çekmek

İçin, ( % 99 Faiz Çok ! Yukarıda Bizi ; Kullarını

Gözetleyen Allah, % 99 Faize Nasıl Bakar ? ! )

Diye, Tefeciye Sorunca ! Tefeci Pişkin Edayla,

__  Allah ’ da, Benim Gibi Vicdanlıdır ! / . . . ,

Yukarıdan Bakan Allah, % 99 ’ u ; % 66 Görür.

Diye, Cevap Verir. Kansız Tefeciler ? ! . . . ,

______  Osmanlı İmparatorluğuna Bağlı,

Yugoslavya ’ nın Niş Kenti Valisi Mitat Paşa ;

Tarım İşleri İle Uğraşan Çiftçilerin, Ekonomik ;

Karanlık / Bunalımlı Günlerini Görünce,

___ Çiftçilerin Tefecilerin Elinden Kurtarılması

İçin, Devlet Yardımının Gerektiğini ! ) Görüp –

Bu Alanda Çalışmalar Başlatır, 1863 Yılında,

Mitat Paşa Öncülüğü Ve Çiftçilerin Desteği İle

Devletin Finans Kaynakları Kullanılarak ! . . . ,

 

 

______ Memleket Sandıkları ; ) Adı Altında,

( Banka ) Sektörümüzün İlk Örneği Kurulur ! 

1863 Yılında Çıkarılan, ( Memleket Sandıkları

Nizamnamesi ) İle Kuruluş Daha da Yasalarla

Düzenlenip – Güçlendirilir ! 1863 ’ de Sandık ;

( Menafi Sandıkları ) Adı Altında Yeniden İlmi

Ve Çağdaş Esaslarla Geliştirip – Güçlendirilir !

20 Kasım 1863 ’ de, ( Menafi Sandıkları ) ’ nın

İşlevlerini Yapacak ; Modern Finans Kuruluşu,

______  Ziraat Bankası ) Kurulur. / . . . ,

Kuruluşunda,, İkisi Müslüman Ve İkisi Hıristiyan

Olan Yönetim Kuruluna Sahip, _ Ziraat Bankası ;

600 Yıllık Osmanlı İmparatorluğu, 1900 ’ lü Yıllarla

İlk Önce Trablusgarp ’ ı Ve Sonra da Balkanlardaki

Toprak Kayıpları Yaşayınca Küçülerek – Zayıflar !

______ 19 Mayıs 1919 ’ da, Mustafa Kemal ’ in ;

Komutasındaki, Kuvayı Milliye Askerlerinin Başlattığı

Kurtuluş Savaşı Zaferleri İle Güzelleşip – Taçlanan,

Laik Cumhuriyetin Ertesi Yılında, ( 1924 ) 20. Yy. ;

Dahisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ ün Emri İle,

Ziraat Bankası ‘ nın İstanbul Merkez Kasalarındaki

Altınlar Ve Paralar Gizlice Ankara ’ ya Getirilir ! . . . ,

Yıllar Sonra, 8 Mayıs 2Bin3 ’ de Saat ; 11.59 ’ da

Ziraat Bankası İletişim Ağında Yapılan, Teleks ’ de

__ TC. Ziraat Bankası ) ’ nın Adının ; Kısaca,

______  Zerbank ) Diye, Yazıldığı Görülür ! . . . ,

Kırsal ;  Köyde Yaşayan İnsanlara, Hayvan ! . . . ,

Traktör / Pulluk / Eker – Biçer Gibi Tarım Aletleri.

Gübre / Tohum / İlaç Ve Sulama – Sondaj Aletleri

Alımları İçin Düşük Faizle Kredi Sunan, Bankamız,

______  Zerbank ’ da Personel Olup, Çalışmak ;

Onur / Gurur Ve Güzellikle Yaşanan Mutluluktur !

Geçmişte Bir Gün, Tv.’ de, 19 Ana Bültenlerinde

Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı, Faruk Tınaz ’ ın

Ve Tekstil Sektörünün Omurgası, CCS.’nin Sahibi,

Cemalettin Sarar ’ ın ; Evi, ( Maskeli Hırsızlarca ! )

Hayvani Baskılarla Şiddet Uygulanır Ve Zorla ! . . . ,

Çelik Kasa Açtırıp – Kasadaki, Milyarlarca Altın Ve

Yabancı Paraların Çalınma ! ) Haberini İzleyince,

___  Allah ’ ın Kullarına Dağıttığı,

En Adaletli Nimet ; Akıldır. Çünkü,

Hiç Kimse Aklından Şikayetçi Değildir !  /  halp.

Yaşam Felsefemin Arkasından da  Zavallı İnsanlar,

______ Zerbank ) ’ da, Kiralık Kasalar Var ! . . . ,

Kambiyo ; Döviz Tevdiat Hesapları. Vadeli / Vadesiz

Tl. Ticari Hesaplar Var Ve Allah ’ ın ; İnsanlara Verdiği,

Bir Akıl Var ! ) Diyerek, Aklımda ; Sitemlerim Olmuştu !

Bu Edebiyat Eseri, ( Zerbanksı Tutkularım ! ) İle Yürek

Ve Kalemden Dökülmüştür ! Ekonominin Omurgası ;

Zerbank, 20 Kasım 1863 Doğum Günün Kutlu Olsun !

_____  Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

25 Ksm. 2Bin21  ’ de,       Ç a k ı ş a n      T e ğ e t l e r     de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .  ,