AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay ve CHP Milletvekili Utku Çakırözer yaptıkları açıklamalarla ABD Başkanı Joe Biden’a tepki gösterdiler.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Prof. Dr. Emine Nur Günay, 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendirenlere yönelik ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunarak seslendi, ‘’Hodri meydan, tüm arşivlerimiz açık’’ Günay, ‘’Ermenistan ve diaspora, 1915’de yaşanan olayları tarihi ve hukuki zeminde araştırmak ve tartışmak yerine siyasi alana çekerek olayları yanlı ve yanıltıcı değerlendirmelerle, çok yönlü uluslararası propaganda, eylem ve kampanyalarla dünya gündeminde tutmaya çalışıyorlar. 1915 olayları neden soykırım olarak tanımlanamaz? Çok açık ve basit; 1. Tarihi gerçeklerden uzaktır 2. Uluslararası hukukta dayanağı olmayan yalan bir iddiadır’’ 1915’de yaşanan zorunlu göçü "soykırım" olarak resmen kabul eden 31 ülke vardır. Hatta ifade özgürlüğünü en önde savunan Fransa 2001 yılında “1915 Olayları”nı “soykırım” olarak tanımış, 2006 yılında Fransa Parlamentosu Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etti. 2017 yılında ise Fransa Anayasa Mahkemesi’nce "Yasa ifade özgürlüğünün uygulanmasına gereksiz ve orantısız bir saldırıdır, dolayısıyla da Anayasa'ya aykırıdır" gerekçesi ile iptal etmiştir. Özet olarak, sözde Ermeni soykırımı konusunun tarihsel, hukuksal, siyasal boyutları bulunmaktadır. Tarihi konuları tarihçilere ve akademisyenlere bırakmak, hukuki konuları da uluslararası hukukçulara bırakmak gerekir. Siyasetçilerin popülist yaklaşımları iki ülke arasındaki konuyu daha da çözümsüzlüğe itmektedir.

‘MÜTTEFİKLİĞE SIĞMAZ’

Tedavileri bitti özgürlüğe kavuştular Tedavileri bitti özgürlüğe kavuştular

Açıklamanın büyük bir yanlış olduğunu belirten Çakırözer, yaptığı açıklamada, “Bu açıklama hem hukuki, hem de tarihi gerçeklerle örtüşmemektedir. Bu mesele siyasetçilerin değil tarihçilerin meselesi. Bu haksız rencide edici açıklama asla kabul edilemez. Kınıyorum. Tarihimizde yaşanan karşılıklı ortak acılar olduğunu biliyoruz. Önemli olan bu acılardan Anadolu’da yaşamış ve yaşamakta olan tüm halkların kardeşliğini pekiştirecek bir noktaya gidebilmek. Biden’ın bu tavrı Türk ve Amerikan halklarının dostluğuna yarar sağlamayacağı gibi, Türkiye ile Ermenistan halkları arasındaki yakınlık ve dostluğun tesisine de olumsuz etki edecektir. Bu yapılan müttefikliğe de sığmayan bir adımdır ve yanlıştır. Türkiye’yi, halkımızı önemsemeyen yok sayan bu tavır asla kabul edilemez” dedi. Türkiye’nin on yıllardır ABD yönetiminin ve ABD Kongresinin soykırım iddialarına ilişkin açıklama ve kararlarını engellemek için büyük çaba harcadığına işaret eden Çakırözer, “Müttefikimiz, stratejik ortağımız dediğimiz ülkenin liderinin on yıllardır engellemeyi başardığımız bu açıklamayı şimdi neden ve nasıl böylesine pervasızca yapmaya cüret ettiğini hepimizin sorgulaması gerekir. Son dönemde dışarıda Türkiye aleyhine alınan kararlar ve yapılan açıklamalar AKP iktidarının ve tek adam yönetiminin basiretsiz ve ideolojik dış politikasının Türkiye’yi getirdiği noktayı göstermesi açsından ibret vericidir” dedi.