Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Toros Üniversitesibölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
•   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanununun   23,   25.   ve   26.   maddesi   ile   Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme   ve  Atanma   Yönetmeliği’nin   ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.
• 5772  sayılı  Kanun uyarınca  belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme  ve  Atama  Ölçütlerinde yazılı  şartları  taşıyor olmak. (link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS- DD-051--Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf)
•  Eğitim  Öğretim  dili  İngilizce  olan  bölümlere  başvuracak  olan  adayların  23.03.2016  tarihli  ve  29662  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayınlanmış  olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın