Gelişmiş ülkeler insanını sanatla geliştirmiş ülkelerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önceliği de sanattır  ve “Cumhuriyetimizin temeli kültürdür” der. Kültürü de: “Kültür okumak, anlamak, görebilmek, gördüğünden anlam çıkarmak, uyanmak, düşünmek, zekayı eğitmektir” diyerek anlatır. Bu bir kültür politikasıdır ,onun için  de devrimleri kültür-sanat üzeridir.Halk evleri insanımızı sanatla tanıştırmak, sanatla yaşamayı yaygınlaştırmak için kültür politikasını uygulamak içindir. Hatta der ki “Bir millet ki  resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz , bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

     İnsan binlerce yıldır kullandığı her eşyayı, alete şekil vermiş onu süslemiştir. Şöyle bir düşünürsek; niçin türkü, şarkı  sözleri dizip söylüyoruz ve de müzik dinliyoruz, haz alıyoruz? Niçin resim-heykel yapıyoruz? Niçin şiir, öykü, roman yazıyoruz, okuyoruz. Niçin karanlık salonlarda omuz omuza oturup, oyun olduğunu bildiğimiz halde tiyatro seyrediyoruz? Koltukları doldurup, nefes almadan klasik müzik dinliyoruz? Niçin müzelerin önünde uzun kuyruklarda bekliyerek müzeleri geziyoruz?  Niçin bin yıllar önce Homeros’un yazdığı  destan, yediyüz yıl önce Yunus Emre’nin, Pir Sultan’ın, Karacaoğlan’ın yazdığı şiirleri bugün yazılmış gibi bizi etkiliyor? Niçin Mimar Sinan’ın eserleri abide gibi? Niçin, Mozart’ın Beethoven’in bestelediği eserleri tüm insanlığın ortak dili, duygusu oluyor? Bunun gibi soruların nicelerini sorabiliriz, bunlara cevap olarak şu cevaplar verilmiş.

     Sanat yaratıcılıktır ve estetik beğeni yaratmaktır.

     Sanat, ortak duygu, düşünce ve değerlerin oluşması içindir.

     Sanat, insanları birbirine yaklaştırır. İnsanların birbirini anlamaları içindir.

     Sanat toplumsal ve evrensel barışı gerçekleştirmek içindir.

     Sanat sevmektir. Sanat hoşgörüdir.

     Sanat insanın ortak dilidir.

     Sanat insanın insanlığını görmesidir.

     Ve, bir toplumun gelişmişliği, sanata verdiği önem ile ölçülür.

     Sivas olaylarında 34 sanat insanımızın yakılmasında, konuyu araştıran uzmanlar. Sivas’da tiyatro olsa idi bu olaylar yaşanmazdı dediler ve  Devlet Tiyatrolarımız hemen Sivas’da  sahnesini kurduğu gibi. Çünkü; sanatın yaygınlaşmadığı yerlerde sorunlar çözülememiştir. Aydınlanma yaşanmadığı için cahildir. Orada herkes ben bilirimcidir ve  herkes kendisini uyanık zanneder. Herkesin kafası köşe dönmeye çalışır. Sevgi, saygı, hoşgörü, beğeni kültürü gelişmemiştir. Sanat hayatlarını biçimlememiştir, her şey anlamsızdır.

     İnsanlık birbirini boğazladığı orta çağ karanlığından sanatla çıkmıştır. İnsanlığı değiştiren Rönesans olayı bir kültür-sanat olayıdır. Onun için sanat önce insan olmak, birey olmak, yurtdaş olmak için  ülkelerin üzerinde en çok durduğu  konudur. Bunu geçiştiren ülkeler çağından kopuk, kendi sorunlarıyla boğuşan ülkelerdir. Bu ülkelerin verimliğiliğini, ekonomisini, adaletini, huzuruna kadar etkisini ve önemini gösterir. Onun için ülkeler  ilk önce sanatçılarına yetişmeleri için önem veriler ve yetiştirdiği sanatçı evlatlarıyla da övünürler.

 Dünya Sanat Günü

    Takvimde her gün, insanı ilgilendiren bir konuya ayrılmış. O gün o konunun sorunları  konuşulsun, çözümler aransın, başarıları kutlansın istenmiş. 15 Nisan Günü de  Dünya Sanat Günü olarak kabul edilmiş. O gün sergilerle kutlaması yapılıyor. O gün sanatın sorunları, eksiklikleri konuşuluyor.

serg düny sant gün

     Bildiğiniz gibi 15 Nisan sanat tarihinin en önemli ressamlarından Leonardo da Vinci’nin doğum  günüdür. Uluslar arası Sanat Derneği Genel Başkanı Bedri Baykam’ın önermesiyle 2011 yılında Meksika’da toplanan Genel Kurulda kabül edirerek  2021 yılından beri tüm dünyada kutlandığı gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Ne var ki ülkemizde 6 şehrimizde kulanıyor ve bunlardan biri de Eskişehir’dir ve Eskişehir  Sanat Derneği  tarafından  bütün dünya da olduğu gibi sanatçıları bir araya getirerek sergi ile kutlanmaktadır.

     Eskişehir’de sanatın sorunlarına baktığımızda çok büyük sorunları vardır. Bunlardan biri sanata hobi olarak bakılması. Bu konu belediyelerin resim gibi sanatla tanıştırma kurslarının boş vakit geçirme hobi ile karıştırılmasıdır. Eskişehir’de Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin kapatılmasıdır.

     Bu yıl Büyükşehir Sanat Merkezi’nin sergi salonunda 47 ressam 24 fotoğraf sanatçısının eserlerinin sergilendiği sergi ile kutlanmıştır.

    Sanat, insanları birbirine yaklaştırır. İnsanların birbirini anlamaları içindir.

    Şiir,öykü, roman okuyan. Tiyatro’ya, konsere, sergilere  giden  ya da  resim ,heykel, fotoğrafla ilgilenen şiir, öykü, roman yazan tiyatro ile, müzik ile  ilgilenen insanların yaşama bakışları farklıdır.

     Büyük sanatçı ressam şair Bedri Rahmi Eyuboğlu “Ey hayat sanatı tatmasaydım senin zevkine varamazdım” demiş. Sanatla ilgilenenin bir çiçeğe bakışı, bir kuş ötüşünü dinlemesi bile farklıdır.