______  Zor / Tehlikeli İş  Yaparken İnsan, ( lar ) ın  

Kendisinde Var Olan, Özgüven ; Yiğitlik ; Yüreklilik !

__  Göz Ve Yürek Pekliği. TDK. Sözlüğünden ! . . .

__  Kültür ; Okumak. Anlamak. Görebilmek Ve

Görebildiğinden ; Anlam Çıkarmak. Ders Çıkarmak.

Düşünmek Ve Zekayı Eğitmektir ! . . .  /  Atatürk.  __

___  Okumayan, ( Eğitilmemiş ! ) İnsan,

Hayvansı Bir Varlıktır ! . . .  /  Sigmund  Freud. ___

60 Yıllık İnsani / Toplumcu Ve Paylaşımcı Kültürümce,

______   İnsan, ( lar ) ’ ın ; Örf / Adet / Töre / . . . Ahlaki

Ve İlahi Değerler Üstüne ; Akılla, ( Bilim / İlim / Teknik )

Ve Sanat Alanlarındaki Deneyim / Tecrübe / İmkan Ve

Olanaklar ; Kazanımlar İçindeki ; İnsanlar Ve Toplumlar

Arası İletişim, ( ; Birbirine Bağlanma ) Kalitesine, İnsan

Veya Toplum Kültürü Denir ! . . .  /  halilalp ; halp . ___

Kültürle Mayalanarak, Sergilenen İnsan Eylemlerine,

İnsani Yürekle Sergilenen, İnsani Davranış Eylemine,

______   Medeni Cesaret  )  Denir ! . . .  /  halp .

Ankara Gazi Üni. Fen Fak. / Biyoloji Kültürümce,

___  Medeni Cesaretli Kültür ; DNA. Gibidir ! ! !

Her Yürekte ; Farklı Miktarda ! Farklı Kalitede !

Farklı Güzellikte Ve Farklı Mutlulukla Yaşar ! . . .

İşte Bu Biyolojik Yaşam Felsefemden Dolayı ki ;

___  Medeni Cesaret ; Taklidi Yapılamayan,

Tek İnsan Karakteridir ! . . .    /    Halil Alp  ___

______   Kaplumbağa ) Denen Hayvanı, Görmeyen

Var mı ? ! . . . O Hayvanı Eline Alıp – Merakla ; Kim

Sevmedi ki ? ! Dışı Sert Ölü / Kalın Hücrelerle Kaplı

Kaplumbağa Kendisine Doğru Bir Saldırıyı Sezerse !

Hemen Yürümekten Vazgeçip – Başını Ve Ayaklarını

Kabuğunun İçine Çeker, Doğadaki Yaşamı Duraklar.

Tehlike Geçince, Hayat Kaldığı Yerden Ağııır Ağııır !

Devam Eder. Bu Kısacık Hikâye Sunumu Sonrasında,

______   Allah Her Canlının Ömrüne, ( ; Kaderine )

Bir Ölüm Yazmıştır. Korkaklar, Her Saniye Ölür ! . . .

Medeni Cesaretliler, Bir Defa Ölür ! . . .   /  halilalp ___

Bu Felsefe, Kalem / Yüreğimin Hakkı Değil mi ? ! . . .

___  İnsan Yürekli İnsanlar ) Kalabalıklar İçinde Güneşli

Güzelliklerle Ve Mutluluklara Vuslat Yaparlarken ! . . .

Korkak Yürekli İnsanlar, Yalnızlığın Ve Karanlıklar İçinde

Sosyal Hayatlarda, Depremlerle Çirkinlikler Yaşar ! . . .

_______  Medeni Cesaretli Kültürlü Yüreklerin Yolu ;

Okuldan / Kitaplardan Ve Eğitimlerden Geçer ! . . .

 

 

 

 

 

 

 

_______  Okuma Özürlü İnsan,

Anlama Özürlü İnsandır. Anlama Özürlü İnsan,

Yaşama Özürlü İnsandır. Yaşama Özürlü İnsan,

Mutluluk Özürlü İnsandır. Mutluluk Özürlü İnsan,

Eğitime Muhtaç ; İnsan Görünümlü Hayvandır !  __

Okuma Düşkünü Kültürümce ; Yaşam Felsefemle,

___  Okuma Özürlü ; Medeni Cesaretli Kültür

Yoksulu Korkak İnsanların Yaptığı Yıkımlar,

Savaş Yıkımlardan Daha Fazladır !  /  Halil Alp.

_______  Okumak ; Yüreklere Özgüven Yükler !

__  Bilgi ; İnsana Medeni Cesaret Verir ! . . .

Bilgili Medeni İnsan ; Mütevazi Yürekli İnsandır !

Cehalet İnsanı ; Küstahlaştırıp, Hayvan Yapar ! . . .

Cehalet ; Kibirli Ve İnsanlardan İnsanlık Çalarlar ! ! !

__  Medeni Cesaretli Yürekli İnsanların Yeri Ve Son

Kullanma Tarihleri Yoktur ! . . . / halp. ) Bu Gerçekle ;

İnsancıl / Toplumcu Ve Paylaşımcı ; Medeni Yürekler,

Hayatın Her Sahnesinde ; Başrol Oyunculuğu Oynar !

Cehalet Karakterli Figüran Roller Depremleri Yaşatırlar.

_______  Memlekette Namuslularda Namussuzlar

Kadar, Korkusuz ; Cesur Olmadıkça, Memleketlerin

Kurtuluşunu Başaramayız ! . . .   /   İsmet İnönü. __

__  Bir Mal Kaybeden, Bir Şey Kaybetmiştir !

Onur Kaybeden, Çok Şey Kaybetmiştir !

Cesaret Kaybeden, Her Şeyini Kaybetmiştir ! / Goethe.  

_______  İsmet İnönü Ve Goethe ’ den, Medeni Cesaret

Miras Aldım. Davadan Dönenin, Kalemi Kırılsın ! / halp .

___  Allah ; Hiçbir Kuluna Kırılmış Ve Ayıklanmış,

Ceviz Vermez ! Allah Her Kuluna Ceviz / Çekiç Ve

Bir Akıl Vermiştir ! Cevizi Kırıp – Yemek / Yememek

Her Kulun Medeni Cesaretle Eyleme Dönüşür ! / halp .

Başka Bir Deyişle, Medeni Cesaretli Yaşam Kültürümce,

___  Allah ’ ın, Mutluluk Sattığı Marketler Zinciri Yoktur !

Her İnsan Allah ’ ın Nimetleri, ( İmkanları Ve Olanakları )

İnsani Yeteneklerini Ve Medeni Cesaretini Kullanarak ;

Kendi Güneşli Mutluluğunu Kendisi İnşaa Ederler ! / halp.

______   Medeni Cesaretli ; İnsan Yürekli İnsanlar,

Cennetin Yollarında Çalışan, Yürekleri Nasırlı İşçilerdir !

Emekçilerin, Hak / Hukukları Ceplerine Girince, Yürekler

Güneşli Güzelliklerle Mutluluk Festivalleri Yaşarlar ! . . .

1 Ocak 2Bin23 Tarihi İtibari İle Maaşlı ; Emekçiler, Maaş

Zammı Alacaklar. Maliye Bakanı Sn Nureddin Nebati ;

___  Fakir Fukara Yoksula Vermek, İnsanları ; Cennete

Götürür ! . . . ) Diyerek, Cennet Yolunu Göstermiş ! . . .

Zavallı Sahipsiz Emekçiler, ( Asgari Ücretle ; Çalışanlar.

Devlet Memurları Ve Emekliler. ) Yalnızlık Ve Karanlığın

İçinde, ( Var Olmak İçin ! ) Yaşam Savaşı Veriyorlar ! ! !

Adalet Bkn. Sn. Bekir Bozdağ, ( Küçüğün Rızası Var ! )

Deyişi, 6 Yaşındaki Kızın Karanlık Hak Ve Hukukları ? !

Zavallı Çocuklar, Oyuncak / Ekmek Ve Okulları Yok ! . . .

Güneş / Mutluluk / . . . İnsanlık Karanlıkların Girdabında !

_____   Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

22 Arlk. 2Bin22  ’ de,    Ç a k ı ş a n      T e ğ e t l e r       de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .   ,