Takvimde her gün, insanı ilgilendiren bir konuyu gündeme getirmek, sorunlarını konuşmak, çözümler üretmek  için ayrılmış. 21 Mart gününü  de Dünya Şiir Günü olarak kutluyoruz.

     1996 yılında Uluslararası  Edebiyat Örgütü P.E.N. Türkiye Merkezi Başkanı Şair Tarık Günersel ve şair Gülseli İnal’ın önermesiyle 1997 yılında Edinburg’da yapılan  P.E.N. Merkezi’nin Dünya Kongresinde gündeme alınmış ve UNESCO’ya götürülmüş 1999 yılında  Paris’te yapılan UNESCO toplantısında   “Farkındalık yaratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiir hareketlerine  taze bir enerji sağlamak” amacıyla  karar alınarak her yıl 21 Mart günün Dünya Şiir Günü olmuştur.

      İnsan duygular ve düşler arasında yaşar.  Sever, coşar, acılar çeker şiir yazar.Kısaca; insan yüreğinin sesini dillendilir, şiir olur.

     Şiir yazmayanımız var mıdır? Kimimiz çocukluk yaşımızda.  Kimimiz gençliğimizde. Kimimizde  kırkından sonra yazmıştır. Kimisinin yazdığı şiirler defterinin sayfalarında kalır. Kendisi içindir. Kimisi yazdığı şiirlerini  paylaşır, şiirlerini  paylaşan da şair olur.

Nurhan Noyan Kaya

     İnsan, Amerika kıtasındaki Kızılderililerden  kutuplardaki Eskimolara, Afrika ortalarından  Çinlilere, Hintlilere, eski Mısırdan Hititlilere, Sümerlere, Orta Asya’da Türklere kadar her çağda, her coğrafyada önceleri sözle, sonra da yazılı olarak sözcüklerle  şiir oluşturup okumuş, yazmıştır. Şair şiirleriyle sevmeyi, insani duyguları, insan olmayı öğretir. Onun için özeldir, hatta kutsal kişi olarak görürmiş birçok toplumda. Onun için toplumlar şair evlatlarıyla övünürler.

    Toplumların insani duygularını, kültürlerini şairlerin şiirlerinde görürüz.

    Şiir etkinlikleri insanın tarihi kadar eskilerden beri süregelir. M.Ö. 400-500’lerde yaşanan Dionysos şenliklerinde yani  Anadolumuzun pek çok şehrindeki antik, açık hava sahnelerinde yapıldığını biliyoruz. Bu gün de, her yönü ile gelişmiş ülkelerde şiir etkinliklerinin şehirlerin büyük parklarında, meydanlarında  yapıldığını  görüyoruz.

Toplu

     Eskişehir Sanat Derneği, kurulduğu 2002 yılından  beri  her yıl  21 Mart  Dünya Şiir Günü’nü Eskişehir’de şairlerin şiirlerini okumalarıyla kutluyor.

     Eskişehir Sanat Derneği 2023 Dünya Sanat Günü’nü ilk kez salonların dışında, açık havada,  Hamamyolu Caddesindeki Sabahattin Günday Parkında Eskişehir’de yaşayan şairlerin şiirlerini okumasıyla kutladı. Yoldan geçenlerin, parkta oturanların , toplanan Eskişehirlilerin önünde gerçekleştirilen   etkili bir kutlama  oldu.Açılış konuşmasını yapan Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabeddin Tosuner  “Ülkemiz şiirin ana vatanı sayılır. Çağlar boyu büyük şairler Homeros’tan Yunus Emre’ye, Karacaoğlan’dan Neşet Ertaş’a hep Anadolu’da çıkmış, Anadolu’da yaşamışlardır. Bugünde ilkokul çağındaki çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar hepimiz şiir yazarız ya da  bir dönem de olsa  şiir yazmıştır. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağ kovuğundaki köyde yaşayanımız bile şiir okur gibi konuşur.” dedi ve ekledi “Yunus Emre’ya sahiplenen Eskişehirimiz ülkemizin şiir merkezlerimizden biri olması gerekiyor.Eskişehir Sanat Derneği’nin hedefi budur.2023 yılında şiir etkinliklerine daha büyük önem vereceğiz, daha çok şiir etkinlikleri, gerçekleştireceğiz. Şiir etkinliklerimizde daha çok  parklar meydanlarda yapacağız. Çağlar boyu gelişen şiir severliğimizi zenginleştireceğiz.Yunus Emre’mizi, Karacaoğlan’ımızı, Pir Sultan’ımızı, Nazım Hikmet’imizi içselleştireceğiz. Şairlerimizle seveceğiz, düşüneceğiz, coşacağız, yaşamı seveceğiz.Biz,  Eskişehirimizi şiirleştireceğiz.” dedi.

    Dünya Şiir Günü kutlama etkinliklerinde bir de her yıl bir şairin  kaleme aldığı Şiir Bildirisini sunuyor. 2023 Dünya Şiir Günü Eskişehir Bildirisini Şair Nurhan Noyan Kaya hazırladı.  Bildirisinde Noyan Kaya:  “ Taş taştır. Ama taş Rodin’de heykeldir. Renk renktir. Doğada da uyumlu bir biçimde vardır. Ama Van Gogh’ta renk resimdir. Ses tüm doğada kesintisiz olarak vardır. Ama ses Beethoven’de müziktir. Heykel, resim, müzik sanattır. Sanata üflenen ruh şiirdir.” diye şiiri ve tarihsel gelişimini anlattı. Hatta tarihte  ilk şiir olarak bilinen Sümer dilinde yazılmış şiirden de bölüm okudu.

     2023 Dünya Şiir Günü Kadriye İmgek, Gürcan Banger, Mehmet Eratak, Nurhan Noyan Kaya, Yalın Tunalı, Sevcan Özcan Can, Güngör Kibaroğlu,  Füsun Uluşahin,  Emel Güneş, Rahmiye Yücelal, Meltem Kösem, Fatma Koç Akyel,İsmail Gül, Ramazan Terzioğlu, Hilmi Can, Rabia Barış, Yaşar Baysal,Sena Aslan şiirlerini okudu.