Dünyada 115 ülkenin Askerî sağlık sistemi olduğunu, bu sağlık hizmetlerinin kendi özgü bir sistem içerdiğini, daha önce askerî hekimlik tecrübesi olan birinin bir asker hastayı tedavi etmesi önemine değinen Kabukcuoğlu, “ Askerlerin sağlık hizmetleri çok çeşitlidir; kimyasal savaş, psikolojik savaş, inanç sistemi, tanklarda yanan insanlar, küçük mermiyle yaralanan askerler, mayınla yaralanan askerler ve burada sınırlanamayan pek çok diğer özel durum vardır.  Doktor dağ başına gidecek, birliğiyle uyum sağlayacak. Doktor savaşı bilmek zorundadır, kendini koruyabilmelidir. Bu ancak eğer ki doktorun mesleği aynı zamanda askerlik ise üstesinden gelinebilir, başarılı olunabilecek bir durumdur. Her ne kadar adı konulmamış olsa da Gülhane Askerî Tıp Akademisi üçüncü basamak hastane olarak şu anda askerlere hizmet vermektedir.” dedi. İYİ Partili Kabukcuoğlu Mareşal Fevzi Çakmak’ın “ "Herkes sıhhiye teşkilatını ikinci derecede bir şey zannetmiştir. Sağlık heyetinin, levazımın elbirliğiyle yapacağı görevler savaşımızda pek çok kez yapılmamıştır. Bu işler görülmezse, bir ordu ne harp eder ne de başarı kazanır." sözlerini hatırlattıktan sonra konuşmasına şöyle devan etti: “ Şunu üzüntüyle belirtmeliyim ki, askerî hastanelerin kapatılması bir FETÖ projesi veya en azından ona hizmettir. Bugünlerde gazetelerde çıkan haberlere göre, askeriyedeki mevcut hekim kadrolarının ancak yüzde 17'si doldurulmuş durumdadır. Bir kurumun en kıymetli varlığı insandır. İnsan varlığını ayakta tutmak için, askeriyeyi ayakta tutmak için askerî hastaneler tez elden açılmalıdır. Zararın neresinden dönerseniz kârdır.Türk ordusunun sağlık sorunu çok ciddidir, bunun behemehâl çözülmesi gerekir.”