10.05.2017, 10:18

( Cumhuriyet )

______ Zalim / . . . , Ve Gaddar İnsana Yapılabilecek, En Büyük Destek ; Suskun ve Pasif Kalmaktır. / ( maç ) ______ 21 Yaşında / Çiçeği Burnunda, Toy Delikanlı ; Fatih Sultan Mehmet 1453 ’ de İstanbul ‘ u Fetheder. ______ Fatih ’ in Mirasçısı Vahdettin, Vatana Ve Halka Sahip Çıkamaz ! Osmanlı Yıkılışlarla Acılar Yaşarken ! ______ Yıkılışın – Tükenişin Ve Yok Olma Acısı İçinde Kıvranan Anadolu Halkına, “ M i l l e t O l m a y ı ” Öğreten Baş ( İlk ) Öğretmenimiz / Büyük Komutanımız Büyük Liderimiz / 20. Yüzyılın Dahisi / . . . , / Altın Saçlı Okyanus Gözlü / Zübeyde Hanım ’ dan Olma, Ali Rıza Efendi ’ nin Oğlu ; Mustafa Kemal Yaşananlara, ______ Suskun Ve Pasif Kalmaz ! ! ! ______ ______ 19 Mayıs 1919 ‘ da Samsun ‘ a Çıkar. / . . . , ___ 22 Haziran Amasya Genelgesi. ___ 7 Ekim Erzurum Kongre Kararları. ___ 23 Nisan 1920 ’ de, TBMM Açılması. ___ 30 Ağustos 1922 ‘ de Büyük Taarruz Zaferi. ___ 1 Kasım 1922 ‘ de Saltanatın Kaldırılması. / . . . , ______ 29 Ekim 1923 de, “ Cumhuriyet ” i İlan Eder. ______ Cumhuriyet Terimi 17. Yüzyılın Avrupa ’ sında, İyi Teşkilatlanmış Devletlerin ; Tanıtım Betimlemesiydi. XVIII Yy. lın, Başında ; Monarşik Bir Önderi Olmayan Hangi Tür Sınırlama İle Olursa Olsun. Siyasi Organlara Ve Belli Bir Seçim Sistemine Sahip, Her Çeşit Devletin, Sıfatı Olarak Söylendi. Bu Durumda Roma Cumhuriyeti Güney Amerika ’ daki Cumhuriyetler, S.S.C.B. ( Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ) Dahi, “ Cumhuriyet ” Çatısı Altındaydı. Geçen Zamanla Cumhuriyetin Anlam Ve Manası, “ Demokrasi ” Kelimesiyle Mayalanarak, ___ Esas Olarak Halkın Bir Araya Geldiği Ve Doğrudan Doğruya Yönetimi İcra Edebildiği Bir, “ Demokrasi ” İle Hükümetin Bütün Güçlerini Kullanarak, Halk Kitlesine İyi Ve Hoşnut Davranışlarla Yaşanacak ; Mutlulukların Göstergesine, ( Cumhuriyet ) Denir. / Madison ____ ______ 1962 Doğumlu Kültürümce, ( Cumhuriyet ; ) Demokrat Halkın ; Demokratik Bir Seçimle Kurduğu ; Devletle, Halkı Yönetme Sistemidir. / Halil Alp . __ ______ İnsan ) ’ lar, Haklar Yönünden Özgür Ve Eşit Doğarlar Ve Eşit Yaşarlar. Sosyal Farklar Ancak Ortak Faydaya Dayanabilir. Her Siyasal Toplumun Amacı ; ______ Toplumun Hak – Hukuklarını Korumaktır ! Ve Baskılara Karşı Direnmektir. Egemenliğin Özü Ve Esas Olarak, ( Millet ) ’ tedir Hiçbir Kuruluş Ve Hiçbir Kimse Açıkça, Milletten Kaynaklanmayan ; Bir İktidarı Kullanamaz ! Özgürlük, Başkasına Zarar Vermeyecek Her Şeyi Yapabilmektir. Böylece İnsanların Doğal Hak Ve Hukuklarının Kullanımı, Toplumun Diğer Üyelerinin Aynı Haklardan Yararlanma Sınırları Saptanır.Sınırlar, Yasayla ! Yasalar, Zararlı Eylemleri Yasaklar ! / . . . , Yasaklamayan, Hiçbir Şey Engellenemez ! Hiç Kimse Yasaların Emretmediğini ; Yapmaya Zorlanamaz ! ______ Yasa ) ’ lar, ( Millet ) İradesinin ; İfadesidir. Tüm Fertlerin Bizzat Ya da Temsilciyle Yasa Yapmaya Hakkı Vardır. Yasa İster Koruyucu / İster Cezalandırıcı Olsun Her Fert İçin ; Aynı Yaptırım Kuvvetindedir. Tüm Fertler, Yasa Önünde Eşit Olduklarından, Yeteneklerine Göre, Kamu Görevine / Rütbeye Ve Mevkiine Eşittir. Bu Konuda, Fertler Arasında ; Erdem Ve Yeteneklerinden Başka Ayrım Gözetilemez. Fertler Yasanın Ön Gördüğü Ve Belirlenen Hallerde, Suçlanabilir. Yakalanıp, Tutuklu Olur. Keyfi Emirler Verilmesini İsteyenler / Keyfi Emirler Verenler / Bunları Uygulayanlar, Uygulatanlara Yasanın Ceza Hükümleri Uygulanır. Yasalarla Yakalan / Yasaya Uymaya Çağrılan Her Fert, Anında İtaat Etmelidir. Aksi Durumlarda ; Suçlu Olur. Yasalar, Zorunlu – İfadesi Net Olmalıdır. Fertler, Kabul Gören Hükümlerle Ve Usulüne Uygun Cezalarla Yargılanır. Her İnsan, Suçlu Olduğuna Karar Verilinceye Kadar Masumdur ! / . . . , ! ______ Düşünce / İnanç / İletişim, ( İnsan ) ’ ların En Değerli Haklarındandır. İnsanlar, Düşünceleri Ve İnancı İçin, Tedirgin Edilemez. Bu Hak Ve Hukukla, Her İnsan Serbestçe Konuşabilir. Yazabilir. Ve de ; Yayınlayabilir. Ancak Bu Özgürlüğün Yasada, Belirlenen Kötüye Denk Gelmesi Hallerinden Sorumludur. ( İnsan ) ’ ların ; Hak Ve Hukuklarının Varlığı, Güvenliği Korumak İçin ; Kamu Gücüne İhtiyaç Vardır. Bu Güç İnsanların Faydaları İçin Kurulur. Bu Güç, ( Yasalar / . . . , Ve Kanunlar ) Emanet Edildiği Kişilerce, __ Özel Çıkarlar İçin Kullanılmaz ! ______ Mutluluk ; Bağımsız Dalgalanan Bayrak Altında, Özgür Toprak Üzerinde, / Özgür Bir Millet İçinde, Özgürce Yaşamak. / Özgürce Konuşmak Ve Özgürce İş Yapmaktır. / Memet Ali Çelik. _____ ____ Devletler Tarihine Akıllıca Baktığınızda ; Zor Zamanlar Güçlü Adamları ! Güçlü Adamlar İyi Zamanları ! İyi Zamanlar Güçsüz Adamları ! Güçsüz Adamlar, Zor Zamanları Yaşatır ! / . . . , Diye, Kısır Döngüsü İçinde, Yaşanarak – Geçip / Gider ! Güzelliklerle / Mutluluklarla ; Yaşamak Ne Güzel Şeey ! ___ Laik Cumhuriyet ) ’ le ; Yaşamak Ne Güzel Şeey ! ______ Sizinle, Ortak / Çakışan Doğrularımız Olacaktır. 23 Şbt. 2Bin17 ’ de, “ Ç a k ı ş a n T e ğ e t l e r ” de, Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla, . . . ,

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@