______    Anadolu Halkının Doğum Günüdür !

Tam Tamına 96 Yıl Önce, Avrupalılar Yunanistan ’ nı ;

Maşa Gibi Kullanarak, Yüreği ; Bağımsızlık - Özgürlük

Aşkıyla Ateş Topuna Dönmüş Anadolu Halkını Tarihten

Silmek İstediler. Evdeki  Hesap Çarşıya  . . . , Pardon,

 

__   Avrupa ’ daki Hesap Anadolu ’ ya Uymaz !   __

 

______   Tükenişin /  Yıkılışın Acısıyla Kıvranan Millete,

Özgür Ve Bağımsız Yaşamayı Öğretmiş, Büyük İnsan

Büyük Lider  /  Büyük Devlet Adamı   /  . . .  ,   /  . . .  ,

Büyük Komutan Ve Baş ( İlk ) Öğretmenimiz,

 

______   MUSTAFA KEMAL ATATÜRK  ______

 

______   4 Mart 1922 ’ de, Meclisin Gizlice Yaptığı Bir

Toplantısında, “ Ordumuzun Kararı  ;  Taarruzdur.  /

Fakat Bu Taarruzu Tehir Ediyoruz.  . . . ,  /  Tamamen

İkbale Biraz Daha Zaman Lazımdır. Yarım Hazırlıkla  /

Yarım Tedbirlerle Yapılacak, ( Taarruz ; Hiç  Taarruz

Etmemekten Daha Fenadır. )  Deyip, ( Son Vuruşu )

 

Erteler. Amacı, ( Ya  İstiklal  Ya  Ölüm ! ) Felsefesini

Zihinlere Yerleştirmek Ve İtilaf Devletlerinin Manevi Ve

Maddi Gücünü Öğrenmek İçin Zaman Kazanmaktı. Bu

Amaçla, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey ’ e, Londra  /

Paris Görüşmeleri Tertipler. Orduya Üçer Aylık Zaman

İçinde, Başkumandan Olan, M. Kemal  20. 07.1922 de

Meclise Gelip, “ Düşman Karşısında Savaşan,

 ______ O rdumuz  Başsız  Bırakılamaz !  / . . . ,

 

. . . , Bırakmadım  / Bırakamam  / Bırakmayacağım !

Deyip, Güven Tazeler. M. Kemal ’ e O Gün  ;  Süresiz,

“B a ş k u m a n d a n l ı k ”  Görevi Verilir. Haziran

Ortalarında, Taarruza Geçme Kararı Alınır. A m a ç  ;

Düşmanın Duyarlı Olan Bölgelerine, Çabuk Ve Kesin

Sonuç Alacak Şekilde Vurup  –  Y o k  E t m e k t i r .

______  Gazete Ve Ajanslarda, “ 21 Ağustos 1922 de

Çankaya Köşkünde Çay Ziyafeti Verilecektir. “ Haberi

Yayılır. 20 Ağustos 1922 Günü, Gazi Mustafa Kemal

Ankara ’ dan Akşehir ’ e Gelip, Taarruz Emrini Verir.

26 Ağustos 1922 Sabahı Mustafa Kemal Paşa / Dava

Arkadaşları, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı

Cephesi Komutanı İsmet Paşa, 1. Ordu Komutanıyla

Birlikte Savaşı Yakından, Emir Ve Komuta Etmek İçin

Kocatepe ’ de ki Gözetleme Yerine Gelirler.

______  Sabah Saat  ;  4. 30 da, Top Atışlarıyla Savaş

Başlar. Sabah Saat  ;  6. 00 ’ da İse Piyadeler,

 

 

 

 

 

______   Tınaztepe ’ deki, Yunan Tel Örgülerini Aşarak,

Düşmanı Süngü Hücumları İle Bertaraf Eder. Saat. 9 da

Belentepe / Kalecik / Sivrisi / Çiğiltepe Hat Boyunca, 15

Km. Düşman Bölgesi Ele Geçirilir. 27 Ağts. Sabahı Gün

Ağarırken, Türk Ordusu Tekrar Taarruza Başlar. Süngü

Ve İnsan Üstü Çabalarla, Saat ; 18.00 de Afyon 8. Fırka

Tarafından Ele Geçilir. Afyon Hürdür. Başkomutanlık Ve

Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı Afyon ’ a Taşınır.

______   28 / 29 Ağustos, Tarihe Kaydedilen Şan Yüklü

Başarılı İlerlemeler Yaşanır. 29 Ağustos Gecesi Yapılan

Durum Değerlendirilmesinden Sonra, 30 Ağustos 1922

Günü, ( Büyük Taarruz ) Başlar.  Sonuç ;

______   30 Ağustos 1922 ’ de Gurur Yüklü Zafer ; Türk

Ordusunun Tarihine Yazılır. 1 Eylül 1922  de Ordusuna

 

____   Ordular,  İlk  Hedefiniz  Akdenizdir.   ____

 

Diyen, M. Kemal ; Zafer Yüklü, Yeni Bir Cephe Gösterir.

İşgalci Yunan Güçlerini Kovalarken Bile, İngiliz / Fransız

Devreye Girip, Ateşkes Sağlamaya Çalıştılar. Amaçları ;

Ege ’ nin Bir Bölümünü. Hiç Olmazsa İzmir Ve Çevresini

Yunanlıların Elinde Olmasıydı. İtilaf Devletlerinin Hesabı

Tutmuyor. Geçen Günlerle Birlikte Ege ’ de, Yaşanacak

Zaman da Tükeniyordu. Uyanık İtilaf Devletleri, Ankara

Meclisinden Vatan Hainlerini Bulup, Onların Vesilesiyle

Mustafa Kemal ’ e,  __  Askeri Göreviniz Bitmiştir.  . . . ,

Ankara ’ ya Dönünüz. Bundan Sonraki, Diplomatik İşleri

Hükümetimiz Yapacaktır. __  Diye,Telgraf Çekilir. Gazi

Mustafa Kemal Ankara Telgrafını Aşarak, 9  Eylül  ’ de

İzmir ’ e Girer. İtilaf Devletleri İle Dalga Geçer Gibi,

______   Efendiler, Yunanlılar İle Görüşmek İçin  ;  Söz

Verdiğim Tarihte, İzmir ’ deydim. Ama Onlardan Kimse

Yoktu !  __  Diye, Espri Yüklü Cümleyi Kullanır !

______   21 Yaşında, İstanbul ’ u Fetheden,

Fatih Sultan Mehmet ) ’ de, 36 Yaşında Samsun ’ a

Çıkıp – Hasta Bedenlere Yeni Bir Ruh / Yeni Bir Vatan

Aşkı Aşılayıp – Laik / Çağdaş ; Cumhuriyeti Kuran, 

Mustafa Kemal Atatürk  ’  de Bizimdir ! Bu Yalansız

Gerçeğe ; Aymaz, ( Kör / Sağır Ve Dilsiz ) Karakterle

Bakan Beyinsizleri, Esefle Kınıyorum ! / . . . ,

 

__  Mutluluk ;

Özgür Bir Bayrak Altında,

Özgür Bir Toprak Üstünde,

Güzelliklerle Özgürce Yaşamak

Özgürce Konuşmak Ve

Özgürce İş Yapmaktır !    /     memet  ali  çelik .  

______  Barış Ve Mutluluk İçinde Yaşamak İçin  ;

Silah / Cephane Ve Tüm Medeni Cesaretimizle

Savaşların Her Çeşidine Hazır Olmayız ! Kısaca,  

S-400 Füzelere de, F-35 Uçaklara da Muhtacız !

__ 30 Ağustos Doğum Gününüz Kutlu Olsun !

______  Sizinle, Ortak  /  Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

06 Eyl. 2Bin18 ’ de,       Ç a k ı ş a n   T e ğ e t l e r          de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim.  Saygılarımla,   .  .  .   ,