______   Edebiyat ; Kıyısını Kaybetmiş, Okyanus Gibidir.

Ve Küreklerini Kaybetmiş, Bir Sandalın İçinde ; Edebiyat

Denen Bir Fırtınaya Tutuldun mu ? ! Kıyısını Kaybetmiş,

Edebiyat  Denen, Okyanusta ; Git Gide Bildiğin Kadar !

Medeni Ve Cesur Yürekli Bir Edebiyat Kalemi ; Halil Alp

______   İzmir / Buca Lisesi ’ de Bana, Çelikleşmiş ;

Bükülmeyen Kişilik Ve Edebiyat Veren Öğretmenim,

Kadriye Gezer ) ’  le Ne Zaman Bir Tlf. Görüşmesi

Yapsam ! ( Geçmişte Verdiği Dersler Gibi ! ) Bana,

___  Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ ümüzü ;

Hiç Kimseden Korkmadan Okuyucularına Anlat  !

Bunu, Yapmazsan ; Sana Hakkımı Helal Etmem !

Diye, Temennide Bulunup / Bana Yapmam Gereken,

Yaşam Dersimi Hatırlatır ! Bendeki, Demokrat / Laik

______   Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ üm ;

Zübeyde Hanım Ve Ali Rıza Efendi ’ nin Mavi Gözlü

Oğlu, Mustafa Kemal ; Selanik ’ te, 1881 ’ de Doğdu.

1886 ’ da, Altın Saçlı Çocuk, İlk Öğrenimine Başlar.

1893 ’ de Selanik Askeri Rüştiyesi ’ ne Girer ! . . . ,

1899 ’ da İstanbul Harp Okuluna Başlar. ( Piyade )

1902 ’ de Harp Okulundan Mezun Olur. ( Teğmen. )

1903 ’ de Üsteğmenliğe Yükselir.

­­­­1905 / 11 Ocak. Kurmay Yüzbaşı Rütbesi Alır.

1907 /  31 Mart. İsyanı – Selanik ’ e Gidiş.

1909 / 13 Ocak. 3. Ordu İle İstanbul ’ a Gelişi.

1910 /   6 Eylül.  3. Ordu Adına Fransa ’ ya Gidişi.

1911 / 27 Kasım. Binbaşılığa Terfi Edişi.

1912 / 12 Mart. Derne Komutanlığına Atanması.

1913 / 27 Ekim. Sofya Ateşemiliterliğine Atanışı.

1914 / 29 Ekim. 1. Dünya Savaşına Osm. İmp Girişi.

1915 / 10 Ağustos. Çanakkale Savaşı.

1916 /   1 Nisan. Tuğgeneral Rütbesine Yükselişi.

1917 / 21 Şubat. Diyarbakır ’ dan Şam ’ a Gidişi.

1918 / 30 Ekim. Mondros Mütarekesi.

1919 / 16 Mayıs. Bandırma Vapuru İle Yolculuk.

______  19 Mayıs 1919  Sabahı ; Samsun ’ a Çıkar !

22 Haziran. Amasya Genelge Kabulü – Yayınlanması.

7 Ekim. Erzurum Kongre Kararlarının Açıklanması.

1920 / 23 Nisan. Ankara ’ da, TBMM. ’ nin  Açılması.

24 Nisan. TBMM. Başkanlığı ’ na Seçilmesi.

10 Ağustos. Sevr Anlaşması İmzalanması.

 

1921 / 10 Ocak.1. İnönü Savaşı.

1 Nisan.  2. İnönü Savaşı. / . . . ,

Ve Cephede Sıtma Hastalığına Yakalanması !

______  1921 / 23 Ağustos Sakarya Meydan Savaşı.

19 Eylül. Gazi Ve Mareşal Unvanının Verilmesi.

1922 / 26 Ağustos.  Büyük Taarruz ’ un Başlaması.

30 Ağustos. Başkomutanlık Meydan Savaşı.

11 Ekim. Mudanya Mütarekesi ’ nin İmzalanması.

1 Kasım. Saltanatın Kaldırılması.

1923 / 24 Temmuz. Lozan Anlaşması.

11 Eylül. Halk Fırkası ’ nın, ( CHP ) Kurulması !

___  29 Ekim 1923 Laik Cumhuriyetin İlanı !

1924 /    3 Mart. Tevhid – i Tedrisat Kanunu.

1925 / 25 Kasım. Şapka Kanun ’ u Kabulü.

30 Kasım. Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması.

8 Kasım. İlk Öğretmen, ( Başöğretmen ) Oluşu.

1930 / 3 Nisan. Kadına ; Seçme Ve Seçilme Hakkı.

1934 / 21 Haziran ; Soyadı Kanunu ‘ nun Kabulü.

24 Kasım. “ Atatürk ”  Soyadı ’ nın Verilişi ! . . . ,

1938 / 30 Mart. Hastalığının Resmi Yazı İle Yayını,

______  10 Kasım 1938 / Saat ; 09.05 ’ de ! . . . ,

İst. / Dolmabahçe ’ de, Toprakla Vuslat Yapar ! . . . ,

İngiliz Kralı V III. Edvard 1936 ’ da  Atatürk ’ e Misafir

Olur. Bir Sohbet  İçinde, Türk Ordusunun Savaş

Gücünden Söz Açılınca ; İngiliz Kralı V III.  Edvard ’ ın,

___  2 Milyon Türk Ordusu Savaşta, Güvenilir Güçtür !

Sözü Karşısında, ( Atatürk Nezaketle ) Kral Edvard ’ a,

___  Sayın Edvard, Ordumuz ; Bir Milyondu ! ) Deyip,

Yanlışı Düzeltince, İngiliz Kralı Edvard ; Nezaketle,

___  Sn. Atatürk ; 1 Milyon Türk Ordusu Vardı !

1 Milyon da Şahsınızın Yüreğinde Atatürk Vardı !

Cephelerdeki Atatürk ’ leri Tüketemedik ! . . . ,

Benim, Hesap Doğrudur ! . . . , ) Diye, Cevap Verir.

Öğretmenlerimle Bayramlaşmaya Evine Gitmiştim !

Matematikçimle Yürekteki, ( Atatürk )’ lerimizi Ortaya

Döküp, Sohbet Ederken, ( Anıları, Savaşlarla Dolu ! )

93 Yaşındaki Annesi, Naciye Töngemen : Bizlere,

______   Çocuklar, “ Atatürk ”  İnsan Değildi ! / . . . ,

O Bir Melekti. Allah, Müslüman Türkleri Düşmanlardan

Kurtarması İçin, ( Atatürk ) ’ ü İnsan, Kılığında Yolladı !

Görevi Bitince de, Allah ; Yanına Aldı ! . . . , ) Diyerek,

Atatürkçü Sohbete ; Son, ( . ) Noktayı Koymuştu ! . . . ,

___  19 Mayıs 1881 Doğumlu ; Atatürkçü Kültürümce,

Atatürkçülük, DNA Gibidir. Her Yürekte Farklı Miktarlarda

Ve Farklı Kalitede Yaşar ! Atatürk ’ ü ; Sevmeyenlerin,

______   DNA ’ sı, ( ; Mayası ) Bozuktur ! . . . ,

___  Atatürk Ve Platonik Aşk ! ) ’ la ; Bir Yürekten Ve

Korkusuz Bir Kalemden Dökülen, ( Kıyısını Kaybetmiş )

Bu Edebiyat Eseri ; Yüreğime, Atatürk Platonik Aşk - ını

Veren, Edebiyat Öğretmenim, Kadriye Gezer ’ e ! . . . ,

İzmir / Buca Lisesi Öğretmenlerime / FM. Töngemen ’ e,

Sevgi / Saygı / Hasretle Yazılarak, Armağan Edilmiştir !  

______   Bağımsız Yaşamlar İçin Yürekleri Toprak Olan,

Atatürk Ve Dava Arkadaşlarının Ruhları Şad Olsun ! . . . ,

_____  Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

11 Ksm. 2Bin21  ’ de,       Ç a k ı ş a n      T e ğ e t l e r     de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .  ,