______ Geçmiş ;

Cüzdandaki Para Gibidir ! . . . ,

Ne Kadar Geçmişin Varsa ; O Kadar,

Gelecek Satın Alabilirsiniz !   /   Halil Alp .  __

21 Yaşında ; Çiçeği Burnunda, Toy Delikanlı  ;

Fatih Sultan Mehmet, 1453 ’ de İstanbul ‘ u Fetheder.

Fatih ’ in, Mirasçısı Vahdettin İse Vatanına Ve Halkına

İhanet Eder.  Avrupa ‘ ya Uşaklık Etmeye Başlar ! . . . ,

___  Zalim  / . . . , Ve Gaddar,

İnsana Yapılabilecek En Büyük Destek ;  

Suskun Ve Pasif Kalmaktır ! . . . ,   /   Halil Alp.  ___

Yıkılışın – Tükenişin Ve Yok Olma Acısı İle Kıvranan ;

Anadolu Halkına, Bağımsız Milet Olmayı Öğreten,

__  20 Yy. Dahisi ! . . . ,

Büyük Komutan / Büyük Lider /

Büyük Siyasetçi / Büyük Devlet Adamı

Okyanus Gözlü / Altın Saçlı / Zübeyde Hanımdan

Olma, Ali Rıza Efendi ’ nin Oğlu ; Başöğretmenimiz,

______ Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Zalim Va Gaddarlara ; Suskun Ve Pasif Kalmaz !

__  19 Mayıs 1919 ’ da Samsun ’ a Çıkar ! . . . ,

__   22 Haziran Amasya Genelgesi.

__     7 Ekim Erzurum Kongre Kararları.  

__  23 Nisan 1920 ’ de, TBMM  Açılması ! . . . ,

__  30 Ağustos 1922 ‘ de Büyük Taarruz Ve Zaferi.

__    1 Kasım 1922 ‘ de Saltanatın Kaldırılması Ve

______  29 Ekim 1923 ’ de, Cumhuriyet  İlan Edilir !

__  Cumhuriyet ; ) Terimi, 17. Yüzyılın Avrupa ’ sında ;

İyi Teşkilatlanmış Devletlerin Tanıtım Betimlemesiydi !

XVIII Yy. lın, Başında ; Monarşik  Bir Önderi Olmayan

Hangi Tür Sınırlama İle Olursa Olsun. Siyasi Organlara

Ve Belli Bir Seçim Sistemine Sahip, Her Çeşit Devletin,

Sıfatı Olarak Söylendi. Bu Durumda Roma Cumhuriyeti

Güney Amerika ’ daki Cumhuriyetler, S.S.C.B. ( Sovyet

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ) Dahi,  Cumhuriyet  

Çatısı Altındaydı ! . . . , Zamanla Cumhuriyetin Anlamı,

__  Demokrasi ) Kelimesi İle Eş Gibi Kullanıldı. ( Esas

Olarak Halkın Bir Araya Geldiği Ve Doğrudan Doğruya

Yönetimi İcra Edebildiği ; Halk Yönetimidir ! / Madison )

______  Mutluluk ;

Özgür Toprak Üzerinde Özgür Bayrak Altında

Özgür Bir Millet İçinde Özgürce Yaşamak

Özgürce Konuşmak Ve Özgürce İş Yapmaktır ! . . . ,

Ben Özgürlüğün Tadına Bakmış Bir İnsanım !  /  halp.

______ 19 Mayıs 1881 / Atatürkçü ; Kültürümce,

Halkın, Sosyal / Siyasi Yaşam Karakterinin, ( Maddi

Ve Manevi ) Değerlerinin Toplanarak, Direk Yönetimi

İcra Edebildiği Demokrasi Felsefesiyle Hükümetin Tüm

Güçlerini Kullanarak, Halkın Yaşam Kültürü Üzerindeki

İyi / Hoşnut Davranışlarla ; Yaşanmışlar Ve Yaşanacak

Toplumsal Güzellik Ve Mutlulukların Toplam Varlığına ;

______  Cumhuriyet ; ) Denir ! . . . ,   /   Halil Alp

İnsanlar, Haklar Ve Hukuklar Yönünden Özgür Ve Eşit

Doğarlar. Ve Eşit Yaşarlar. Sosyal Farklar Ancak Ortak

Faydaya Dayanabilir. Her  Siyasal   Toplumların Amacı,

__ İnsan ; Haklarını Ve Hukuklarını Korumaktır ! . . . ,

Bu Özgürlük / Demokrasi / Mülkiyet / Hak Ve Hukuklar,

Zalim / Gaddar Ve Baskılara Karşı Direnmelidir ! . . . ,

Hiçbir Kuruluş Ve Hiçbir Kimse Açıkça, Millet Kaynaklı

Olmayan Bir İktidarı Kullanamazlar ! _ Cumhuriyet İle

Her İnsanın Doğal Hak Ve Hukuklarının Kullanımları,  

Toplumun Diğer Üyelerinin Aynı Hakları Yararlanma,

Sınırları Belirlenir. Bu Sınır Yasayla Saptanır ! . . . ,

Yasalar, Toplum İçin  ;  Zararlı Eylemi Yasaklar ! . . . ,

Yasaklanmayan, Şeyler Engellenemez Ve Hiç Kimse,

Yasaların Emretmediklerine, Zorlanamaz ! . . . ,

______  Yasa ’  lar, Milletlerin Varlığını İfade Eder.

İnsanlar, Yasa Önünde Eşit Olduğu İçin Yeteneklerine

Göre, Kamu Görevine / Rütbeye / Mevkiye Eşittir ! Bu

Konuda Fertler Arasında, Erdemlik Ve Yeteneklerinden

Başka Ayrım Gözetilemez. Fertler Yasanın Ön Gördüğü

Ve Belirlenen Hallerde, Suçlanabilir. Yakalanıp, Tutuklu

Olur. Keyfi Emirler Verilmesini İsteyenler /  Keyfi Emirler

Verenler / Bunları Uygulayanlar, Uygulatanlara Yasanın

Ceza Hükümleri Uygulanır. Yasalarla Yakalan  /  Yasaya

Uymaya Çağrılan Her Fert, Anında İtaat Etmelidir.  Aksi

Durumlarda ; Suçlu Olur. Yasalar, Zorunlu – İfadesi Net 

Olmalıdır. Fertler, Kabul Gören Hükümlerle Ve Usulüne

Uygun Cezalarla Yargılanır. Her İnsan, Suçlu Olduğuna

Karar Verilinceye Kadar, Masum / Tutuklanamaz ! . . . ,

______  Düşünceler Ve İnançlar,  İnsanın Hakkıdır ! ! !

Her İnsan ; Özgürce Konuşur. Yazar Ve Yayınlayabilir !

Ancak Bu Özgürlüğün Yasada,  Belirlenen Kötüye Denk

Gelmesi Hallerinden Sorumludur.  İ N S A N  ’  ların Hak

Ve Hukuklarının Varlığı, Güvenliği Korumak İçin  ;  Kamu

Gücüne İhtiyaç Vardır. Bu Güç İnsanların Faydaları İçin

Kurulur. Bu Güç, (  Yasalar / . . . , Ve Kanunlar ) Emanet

Edildiği Kişilerce,  Özel Çıkarlar İçin Kullanılmaz  ! . . . ,

__  29 Ekim / Pazartesi 1923 Tarihli, Laik Cumhuriyet ;

______ Mustafa Kemal Atatürk ’ ün Eseri Ve Mirasıdır !

__  Laik Cumhuriyet ; Kimsesizlerin Kimsesizidir.

Sen Sahip Çıkarsan, Geleceğe / Sonsuza Gidecektir !

Sahip Çıkmazsan, Karanlığın ; Girdabına Gömülecektir !

Yürek Dolusu Güzelliklerle ; Güneşli, Laik Cumhuriyet ’ e

Vuslat Dileğiyle, Cumhuriyet ’ te Ve Atatürk ’ te Kalın !

_____  Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

04 Ksm. 2Bin21  ’ de,       Ç a k ı ş a n      T e ğ e t l e r     de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .  ,