______  19 Mayıs 1881 Selanik Doğumlu ! . . .

2 Lise Ve 5 Üniversite Kültür Kurumundan Topladığım,

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürkçü Kültürümce,

Çağdaş / Demokrat / Toplumcu / İnsancıl ( . . . Ve / . . . 

Paylaşımcı, ( Sosyalist ; Kemalizm ) Laik Atatürk ’ üm,

______  19 Mayıs 1881 Selanik ’ te Doğdu ! . . .

Babası, Ali Rıza Efendi. Annesi, Zübeyde Hanım !

1886 ’ da, İlk Öğrenimine Başlar ! . . .

1893 ’ de, Selanik Askeri Rüştiyesi ’ ne Girer.

1899 ’ da, İstanbul Piyade Harp Okulu ’ na Başlar.

1902 ’ de, Harp Okulu Mezun. ( Teğmen )

1903 ‘ de, Üsteğmen ’ liğe Yükselir.

­­­­1905 / 11 Ocak ; Kurmay Yüzbaşı Rütbesi Alır.

1907 / 31 Mart İsyanı Ve Şam ’ a Gidişi ! . . .

1909 / 13 Ocak 3. Ordu İle İstanbul ’ a Gelişi.

1910 / 6 Eylül 3. Ordu Adına Fransa ’ ya Gidişi.

1911 / 27 Kasım Binbaşı ’ lığa Terfi Edişi.

1912 / 12 Mart Derne Komutanlığına Atanması.

1913 /  27 Ekim Sofya Ateşemiliterliği ’ ne Atanışı.

1914 / 29 Ekim 1. Dünya Savaşına Osm. İmp Girişi.

1915 / 10 Ağustos Çanakkale Savaşı.

1916 / 1 Nisan  Tuğgeneral Rütbesine Yükselişi.

1918 / 30 Ekim ;  Mondros Mütarekesi

1919 / 16 Mayıs  Bandırma Vapuru İle Yolculuk.

______  19 Mayıs 1919 Sabahı, Samsun ’ a Çıkar !

22 Haziran Amasya Genelge Kabulü – Yayınlanması.

7 Ekim Erzurum Kongre Kararlarının Açıklanması.

1920 / 23 Nisan Ankara, TBMM. Açılır ! . . .

24 Nisan TBMM. Başkanlığı ’ na Seçilmesi.

10 Ağustos Sevr Anlaşması İmzalanması.

2 - 3 Aralık Ermenilerle Gümrü Anlaşması.

1921 / 10 Ocak 1. İnönü 1 Nisan 2. İnönü Savaşı.

23 Ağustos Sakarya Meydan Muhaberesi.

19 Eylül Gazi ve Mareşal Unvanının Verilmesi.

13 Ekim Kars Anlaşmasının İmzalanması.

20 Ekim Fransız ’ larla Ankara Anlaşması.

1922 / 26 Ağustos Büyük Taarruz ’ un Başlaması.

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı.

2 Eylül ; Eskişehir ’ in Kurtuluşu ! . . .

9 Eylül İzmir ’  in, Yunan İşgalinden Kurtuluşu.

11 Ekim Mudanya Mütarekesi ‘ nin İmzalanması.

1 Kasım Saltanatın Kaldırılması.

1923 / 24  Temmuz Lozan Anlaşması.

11 Eylül 23 Halk  Fırkası, ( CHP ) ’ nin Kuruluşu. 

13 Ekim Ankara ’ nın ; Başkent Oluşu ! . . .

______  29 Ekim Pazartesi Laik Cumhuriyetin İlanı !

1924 / 3 Mart Tevhid – i Tedrisat, ( Eğitim ) Kanunu

1925 / 25 Kasım ; Şapka Kanun ’ u Kabulü

30 Kasım Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılması.

26 Aralık Uluslar arası Saat / Takvim ’ in Kabulü.

1926 / 17 Şubat Türk Medeni Kanunu ’ nun Kabulü.

14 Haziran İzmir Suikast Olayının Ortaya Çıkışı.

1927 / 30 Haziran Askerlikten Emekli Oluşu.

15 Ekim 36 Saat / 33 Dakika Süren Nutuk Okuma !

1928 / 20 Mayıs Uluslararası, Rakamların Kabulü.

1 Kasım Yeni, ( Latince ) Harflerin Kabulü.

8 Kasım Mustafa Kemal ’ in, ( Başöğretmen ) Oluşu.

1929 / 1 Ocak Yeni Latin Harfle Eğitime Başlama.

1930 / 3 Nisan Kadına, Seçme / Seçilme Hakkı ! . . .

1931 / 12 Nisan Türk Tarih Kurumu ’ un Kuruluşu.

1932 / 12 Temmuz Türk Dil Kurumu ’ un Kuruluşu.

1933 / 29 Ekim Cumhuriyet ’ in, 10. Yıl Konuşması.

1934 / 21 Haziran Soyadı Kanunu ’ nun Kabulü.

______  24 Kasım   ( Atatürk ) Soyadı ’ nın Verilişi !

1935 / 1 Mart 4. Defa Cumhurbaşkanı Seçilmesi.

1936 /  20 Temmuz Montreux, ( Boğaz ) Anlaşması.

1937 / 9 Temmuz Sadabat Paktı ’ nın İmzalanması.

1938 / 30 Mart Hastalığının Resmi Yazı İle Yayını !

10 Kasım Dolmabahçe ‘ de, Saat ;  09 . 05 ’ de, / . . .

İngiliz Kralı V III. Edvard 1936 ’ da Bir Gün Atatürk ’ ün

Misafir Olur. Bir Sohbet  İçinde, Türk Ordusunun Savaş

Gücünden Söz Açılınca ! . . .  Kral V III  Edvard ’ ın,

___  2 Milyon Türk Ordusu Savaşta, Güvenilir Güçtür !

Cümlesine karşılık Mustafa Kemal ; Büyük Nezaketle,

___  Sayın Edvard, Ordumuz ;  Bir Milyon ‘ dur ! . . .

Diyerek, Yanlışı Düzeltince ! . . . İngiliz Kral Edvard,

___  Sayın Atatürk, 1 Milyon Türk Ordusu + 1 Milyonda

Sizin Yüreğinizde, ( Atatürk ) Vardı. Hesap Doğrudur !

Diyerek, Söylediği Cümleyi ; Aklını Kullanarak Açıklar !

Güzelliklerle Geçmişte Yaşadığım Yılların Bir Gününde,

______  Mustafa Kemal ’ in Adaşı, ( İzmir / Buca Lisesi

Matematik Öğretmenim ) Mustafa Töngemen İle Kahve

Lezzetindeki, Atatürkçü ; Kemalizm Aşk-yla, Güzelleşen

Sohbetimizin İçine, ( Çocukluğu ; Kurtuluş Savaş Anıları

İle Dolu, 108 ’ lik Çınar Gibi Yaşlı ; Naciye Töngemen ;

Bizleri, ( Gelişmemiş ; Tıfıl ; Töngemen İnsan Gibi ! . . . )

Görüp, ( Çocuklar, Boşuna Çenenizi Yoruyorsunuz ! . . .

___  Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ) Dediğiniz ;

İnsan Değildi ! . . . Atatürk, Bir Melekti ! Allah, Müslüman

Biz Türkleri Düşmandan Kurtarması İçin Meleğini İnsan

Sıfatıyla Bize Gönderdi ! O Bir Melekti ! . . . İşi Bitince de,

Allah Yanına Aldı ! ) Diyerek, Sohbeti, ( . ) Noktalamıştı !

( Geçmiş  Cüzdandaki Para Gibidir ! Ne Kadar Geçmişin,

Varsa ; O Kadar, Gelecek Satın Alabilirsiniz ! / halilalp_ )

Mustafa K. Atatürk ; Güzelliklerle Yaşanmış Geçmiş ! . . .

Güneşli Mutluluklarla ; Yaşanacak Gelecek ; ) Demektir !

_____    Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

09 Ksm. 2Bin23  ’ de,  Ç a k ı ş a n  T e ğ e t l e r     de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .   ,