Sergi açılışı-3

Cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusuna bir  armağandır. Avrupa’da sanayi devrimi yaşanırken çağın gerisinde kalmış,matbaayı bile  başka uluslardan 300 yıl sonra kullanmaya başlamışken emperyalist ülkelerin yok etmeye çalışıp savaşlarla üstümüze çüllanıp parçalamışlar yoksul ve çağın gerisinde kalmışken büyük savaşlar verilmiş, kan dökülmüş ve bağımsızlığı tekrar kazanılmış büyük toprakları kaybederek. İdam kararı verilmiş bir önder Anadolu’da yedi düvene karşı gererek kurtardığı topraklar üzerinde yeni bağımsız devlet kurulmuş. Bu devlet yoksul, çağının gerisinden insanını geliştirmek, insanla beraber ülkeyi de geliştirmek için Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan insan hakları evrensel değerlerinden esinlenerek yurtdaşı odak alarak ortaya çıkardığı Cumhuriyeti Anadolu toprakları üzerinde Gazi Mustafa Kemal inşa etmiş ve gelişmiş, gelişmemiş bütün uluslara  da örnek  olmuştur. Cumhuriyet yok oluştan çağdaş modern ulus oluşumumuzdur. Her alanda gelişmemizi sağlamış.Atatürk’ün 10. Yıl nutkunda söylediği gini “Az zamanda büyük işler gerçekleştirmiş.İnsan yaşamından sanayileşmeye, şehirleşmeye kadar eğitimi, tarımı, devlet yapısını köklü devrimlerle gerçekleştirmiştir.Bu büyük devrimleri gerçekleştiren Cumhuriyetimizi bizler coşkuyla kutluyoruz. Onun için Eskişehir Sanat Derneği 11 yıl önce onu büyük katılımlı sergi ile kutlamaya karar vermişti. 2013 yılında başlayan bu sergi  önceleri ulusal düzeyde yapılırken 4 . yılında (2016) uluslararası boyuta taşınmış.Bu gün uluslar arası sergiler arasında önemli yer sahiptir. Corona salgınında kadar Büyükşehir Sanat Merkezi’nde açılan bu sergiler coronalı  günlerde (2020) sergilerin  çevrimiçi e-galerilerde onlıne olarak yapılmaya başlamasıyla Eskişehir Sanat Derneği de Uluslar arası Cumhuriyet Coşkusu Sergisi’ni derneğin e-galerisnde sürdürmeye başladı ve online sergi olarak da sürdürüyor. Sergilerin katılımına baktığımızda yıllık ortalama 15-20 ülkeden 100-150 civarında sanatçının katılımını görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan bu yıl, 2023’deki 11.Uluslararası Cumhuriyet Coşkusu Sergisine ABD, Azerbaycan, Fas, Fransa,Güney Kore,Gürcistan, Hindistan, İran,İspanya,Kazakistan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Makedonya, Nijerya, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Tayvan, Türkiye, Türkmenistan’dan olarak 21 ülkeden 32’si  başka ülkeden olmak üzere 119 sanatçı yer aldı. Esasında çok daha büyük katılımlı sergi de olabilirdi. Ne var ki derneğin web sitesinin kapasitesine göre daha büyük sergileri yapamıyor.

     Cumhuriyet, özgürlük, eşitlik, kaynaşmış toplum ilkeleri taşır. Devrimci, yenilikci ruh taşır. İnsanını yurtdaş olarak görür. “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” eşit yurtdaşlık haklarına sahip özgür, çağdaş insanların devlet yönetimidir.

billur semercioğlu

Billur Semercioğlu’nun 50.Yılı Sergisi

    Billur Semercioğlu, Eskişehir’de sanata büyük emekleri olan ressamlarımızdan biri. Sanatta 50.yılını Tepebaşı Belediyesi’nin Atila Özer Karikatürlü Ev Sergi salonunda açtı.  Eskişehirde en çok sergi açanlar listesi yapılmış olsa Billur Semercioğlu o listede yer alacak sanatçılarımızdan bişriydi. Ben de sergilerini takip edip yazıyordum. Bunlardan birini Ekim 2001’de 16.sergisini Kibele Sanat Merkezi’nde açtığında yazmışım. 

      Suluboya, resim sanatında en zor tekniği olan bir alandır ve Billur Semercioğlu bu alanı seçmişti. 50. Sanat yılı nedeniye de açtığı sergisi yine son yıllarda yaptığı suluboya resimlerinden oluşuyor.  Uzun zaman göremediğimiz Billur Semercioğlu MS hastalığı ile boğuşuyormuş. Sergi salonunda onu görmek sanatseverleri sevindirdi. Dostlarıyla eski sergileri, suluboya resimi ve Billur Semercioğlu’nun resimlerini konuştuk.

     Billur Semercioğlu Semercioğlu,İstanbul’dan Eskişehir’e gelmiş anne babanın  1953 yılında Eskişehir’de doğmuş çocukları, Eskişehir’de büyümüş yaşamış. Resime yağlıboya ile başlamış Temel resim öğrenimini Ressam Hasan Kavruk'tan almış. Daha sonra  yine ünlü ressamlarımız Serpil Akyıl ile devam etmiş 1985 yılından  beri de sulu boya çalışmalarına devam ediyor.. Hatta Suluboyada çeşiti denemeler yaparak. Tuz, şeker, sabun, jilet gibi malzemelerde kullanarak  çalışmalarını sürdürmüş.İlk eserleri 1989 yılında Eskişehir Sanat Sevenler Derneği’nin karma sergisinde yer alan  ve  Ankara, İstabul, İzmir, Antalya daki sergilerde eserleri sergilenen sanatçı Ankara Ressamlar Derneği üyesi.  Semercioğlu’nun İngiltere, ABD, Almanya ve Japonya'da tabloları bulunmaktadır.

      Billur Semercioğlu sadece ressam değil aynı zamanda  “MS Hastalığımın Şifası Hayatımdır” ve “Kavganın Ödülü” adlarıla kitaplaşmış öyküleri, şiirleri de vardır .