Bir kere baştan şunu koymalı.

Bu şehirde kimse kimsenin yaptığı işe karşı değil, olmamalı da.

Ama bu da demek değil ki, yapılan işler yanlışsa doğru söylenmeyecek, eleştirilmeyecek.

Eskişehir son 3-4 yıldan bu yana yapılması düşünülen yanlış işlerin karşısında oldu.

Halkıyla, yerel yöneticileriyle, bazı siyasetçileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla yanlışın önünde durdu, bir çoğunu da önledi.

Bunların yakın örnekleri kömürlü termik santraldir.

Verimli tarım arazilerinde maden aramaktır gibi.

Verimli tarım arazisinin altında verimsiz kömürü çıkarmak gibi.

***

Eskişehir uzun süredir merkezdeki yerel yönetim ile merkezi yönetimin ayrı olduğu partiler tarafından yönetiliyor.

Zaman zaman Odunpazarı ve Tepebaşı aynı partiden oldu ama çoğunlukla ayrı partilerden.

Bu nedenle de iktidar ile muhalefet arasında çekişmeler yaşanabiliyor.

En son Hasan Polatkan Havaalanındaki uçuşların zarar eden Zafer Havaalanına kaydırılması girişimi önlenmek istendi.

İktidar milletvekilleri ve iktidar il yöneticileri bile sorunu çözmek için Ankara’ya gittiler, Ulaştırma Bakanı ile görüştüler sonra da “sorunu çözdük” dediler, tweetler attılar.

Ama baktık ki sorun çözülmemiş, neredeyse aynen devam ediyor.

***

Şimdi önümüzde URAYSİM konusu var.

Açılımı, Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi

Eskişehir’de kimsenin URAYSİM projesine karşı olmadığını biliyoruz ama yerine itiraz var.

Verimli tarım arazisi yerine daha kıraç bir bölgeye yapılması isteniyor.

Bu konuda Eskişehir Büyükşehir belediyesi tarafından Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’ne bir dava açıldı.

Davacı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Davalılar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi.
Dava devam ediyor, henüz karar verilmedi. 

***

Mahkeme tarafından ülkenin önde gelen üniversitelerinden uzman bilim insanlarının hazırladığı 77 sayfalık bir bilirkişi raporu var.

Bilirkişiler şöyle. Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama

Bölümü, Prof. Dr. Taki Demir Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Prof. Dr. Mustafa Şahin Bursa Uladağ Üniversitesi

Arkeoloji Bölümü, Doç.Dr. Yasemin Kaya Bursa Uludağ Üniversitesi

İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Melih Engürel Jeoloji Mühendisi, Mehmet Coşkun Harita ve Kadastro Mühendisi.

***

77 sayfalık raporda görüşler uzun uzun anlatılıyor.

Sonuçta ise şöyle deniliyor.

“Sonuç olarak Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2011K120210 proje numarasında kayıtlı "Ulusal Raylı Sistemler Araştırma Merkezi" (URAYSİM) başlıklı Araştırma Projesinin yukarıda açıklanan gerekçelerden dolayı

kamu yararına UYGUN OLMADIĞI kanaatine varılmıştır.”

Bu kadar net.

Buna rağmen iktidar temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarla mahkemenin etkilenmeye çalışıldığı ileri sürülüyor.

Bu rapora rağmen mahkeme nasıl bir karar verecek merakla bekliyoruz.