Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından hazırlanan "Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle Ticaret Bakanlığına ekmek fiyatlarını belirlemek için verilen yetkiler, simit fiyatlarını belirleme için de verildi. Yönetmeliğe göre simit fiyatına ilişkin tarifeler belirlenirken sırasıyla ilgili belediye, ticaret il müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirme yapacak. İlgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra fiyatlar Birlik tarafından onaylanacak.

Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleriyle birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunacak ve görüşün alınmasından sonra onaylayacak.

Editör: Milli İrade