______  1850 Yıllarına Kadar Osmanlı Devletinin

Kayda Değer, ( Düşünülmesi Gereken ) Kadar Dış

Borcu Yoktu. Kırım Savaşından Sonrasında Savaş

Giderlerini Karşılamak İçin ; 1854 ’ de Kefere ’ ye

( Müslüman Dışı Milletlere ) Borçlanır. Daha Sonraki

Yıllarda İse Kapatılmayan Dış Borçlar Çığ Gibi Büyür.

50 Yıllık Zaman İçinde, Osmanlı Devletinin İlk Sırada

Büyük Sorun Haline Gelen Dış Borçlar Osmanlı ’ yı

Dışa Bağımlı ( Adeta Yarı Sömürge ) Hale Getirirken,

Kapital Güçler Daha Büyük Borçlarla, Osmanlı ’ yı

Borç Batağına Sürükler Ve Bir An Gelir, Ana Para

Borçlar Ve Faizleri İle Osmanlı Ekonomisi Çöker !

______  1877  Yılı  Sonu İtibariyle Osmanlı ’ nın

Dışa Olan Borç Tutarı ; 252.801.885. – İngilizlerin

Parası Kadardı Bu Borçlar Karşılığı Olarak da

Dünyanın En Büyüğü Osmanlı İmparatorluğu ’ nun,

__  Mısır Vergisi. Bursa – Edirne İpek Vergileri.

Tuna Ve Selanik Vilayetleri Gelirleri. / Midilli,

Balıkesir, İzmir  Zeytinyağı Vergileri. Cezayir –

Halep –  Adana – Suriye Yanya – Edirne – Bosna –

Bursa – Aydın – Konya İlinin Vergi Gelirleri.

İstanbul Tütün Gelirleri. Anadolu Ağnam Vergileri

İpotek Yapılarak, Teminat Altına Alınır ! . . .  

______   20 Aralık 1881 Tarihli Muharrem

Kararnamesiyle Kurulan, ( Duyunu Umumiye ) 

Yönetimiyle, Osmanlı Topraklarının Kaynaklarına

Göz Dikilir. Bu Kaynaklar, Borçlar Karşılığında

El Konulurdu ! Emperyalist Güçler Tezgâhladığı

Çeşitle Oyunla Yeni Borç Vermeye Devam

Ederler. 1914 ’ de Dış Borç 153.7 Milyon

Osmanlı İmparatorluğu Lirasına Eşit Olur ! . . .

______  1914 Osmanlının Dış Borç Dağılımı ;

Fransa      %   40

İngiltere    %   29

Türkiye     %     7.93  ( Osmanlı İç Borç )

Hollanda   %     7.63

Almanya   %     4.70

İtalya         %     2.60

Avusturya  –  Macaristan  % 0.97

Çağının Ekonomik Yatırımlarına Yenik Düşen Her Ülke

Gibi Osmanlı Devletinin Dış Ticaret Açığı Yıllarla Büyür.

Osmanlı Halkı, Fakir Ve Sefil Hayatların İçine Düşünce,

Batılı Sermaye Sahipleri Osmanlı Toprağında Özgürce

At Koşturur. Osmanlı Halkı Tükenişlerini Yaşarken ! . . .

______  1914 de Dış Borcu ; 3.112 Mlyn. GSMH İse

210 Mlyn Osm. Lirasıydı ! Ekonomi Ve Halkın Kültürü ;

Batının Etkisi Ve Sömürgesi Altındaydı. Dinsel Okullarda

Batıya Açık Kültürü İle Batılı Olmak İçin Özen Gösteren ;

Aydın Tipler Yetiştirmeye Başlamıştı. 19. Yy. Sonlarında,

Türk Aydınları ; Dendiğinde Halk Karşısında Batı Fikri Ve

Kültürü İle Yetişen, ( Yozlaşmış ! ) Diplomalı Yazarlar Ve

Okurlar Yıllarla Çoğalıyordu. 1860 Şinasi ’ nin Tercümanı

Ahval Gazetesinin İlk Sayısında, ( . . . / Maarif Kuvvetiyle

Zihni Açılmış. Medeni Milletler ! . . .  ) Cümlesiyle ; Batılı

Kültürlere İltifat Yüklü Övgüler Yapılmış ! Daha Sonra da,

__  Diyar – ı Küfrü Gezdim. Beldeler Kaşaneler Gördüm.

Dolaştım Mülk – i İslamı Bütün Viraneler Gördüm.  __  

Beyitte de Ziya Paşa ’ nın Batı Kültürüne Övgüsü Vardır !

Tanzimat Sonrasında Eğitim, Avrupa Kapitalist Fikirleriyle

Şekillenir ! Osmanlı Döneminde Yetişen Güçlü Kalemler,

Şinasi, 1949 – 1865 Fransa. / Ziya Paşa 1867 Fransa da

Gazetecilik. Ahmet Tevfik Paşa Fransa. Şemsettin Sami,

Yabancı Kültür Yanlısıydı. Abdulhak Hamit Paris Kültürü

İle Eğitilmişti ! Canap Şahabettin Fransa. Namık Kemal ;

1967 Fransa - İngiltere ’ de ; Gazetecilik İşleri Yapmıştı !

Sezai / Halit Ziya Uşaklıgil / Ahmet Haşim / Tevfik Fikret

Yahya Kemal  / Reşat N.Güntekin / Hüseyin Cahit Yalçın 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Gibi Güçlü Okur – Yazarlar

Eserlerinde Hep Batı Kültürüne Övgüler Yazmışlar ! . . .

Osmanlı İmp. Zamanlar İlerledikçe, Ekonomik Ve Kültürel

Çöküşü İle Küçülür. Batılı Kapitalistlerin, ( Hasta Adam !

Yakında Ölecek Ve Tarihten Silinecek ! . . . ) Dedikleri ;

Osmanlı Devleti Var Olmak İçin Can Çekişirken ! . . .

______  Samsun ’ dan Mavi Bir Güneş Doğar ! . . .

Zübeyde Hanım Ve Ali Rıza Efendinin ; Altın Saçlı Ve

Gözleri Deniz Mavili ; Cumhuriyet Yürekli Başöğretmen,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ; Samsun ’ a Çıkar ! . . .

Avrupa ’ nın Hesabı, Anadolu ’ ya Hiç mi Hiç Uymaz ! ! !

23 Nsn. 1920 TBMM. Açılır. 29 Ekm. 1923 de Atatürkçü,

Laik Cumhuriyet Kurulur. Az Zamanda Çok İşler Yapılır !

Rusya ’ ya, Domates / Biber / Patlıcan / Limon / Portakal

. . . Ve Kaysı Sattık ! Şeker / Tekel / Sümerbank / . . . ,

Demir – Çelik Ve Hatta, Uçak Fabrikası Bile Kuruldu ! ! !

Yıllar Geçti ! Laik Cumhuriyet ; 100 Yıllık Çınar Oldu ! ! !

İnönü / Menderes / Ecevit / Erbakan / Türkeş / . . . Gibi !

Liderlerle Anadolu Halkı Çok Fırtına - Kasırgalar Gördü !

______  3y. ( Yasaklar / Yolsuzluk / Yoksulluk ) ’ la ;

Savaşıp, Karanlıklar Güneşle Aydınlığa Çıkacaktı ! . . .

Ve Anadolu Halkı, Adaletli Mutlu Hayatlar Yaşayacaktı !

Tek Millet / Tek Bayrak / Tek Dil / Tek Vatan ! ) Dediler.

Midyat ’ a, Pirince Giderken ! Evdeki ; Bulgurdan Olduk.

Yoksulluklar İçinde ; Zamlarla, Tek Domates. Tek Biber

Ve Tek Patlıcana Kaldık. ( Gemi Su Almaya Başladı ! ! !

Gemiyi Kurtaran Kaptan ! . . . Önce Can ! Sonra Canan.

Daha Sonra da Patlıcan ! ) Yaşam Karanlığına Düştük !

Daha Güzel, ( 19 Mayıs ) ’ lara ; Vuslat Dileğiyle, / . . . ,

_____     Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

26 Mys. 2Bin22 ’ de,        Ç a k ı ş a n   T e ğ e t l e r       de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .   ,