(Ufuk Azbay) İş bırakma eylemlerinin ilkini Hekim Birliği Sendikası Hekim Sen ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde yaptı. Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde Hekim Birliği Sendikası İl Temsilcisi Doktor Eren Kıran, Hekim Sen Bölge Temsilcisi Ebru Karaca Uçar, Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası Şube Başkanı Birtürk Özkavak açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada çeşitli kalemler altında ödenen ve emekliliğe yansıtılmayan ek ödemelerle avutulduklarını ve kandırıldıklarını savunan Hekim Birliği Sendikası İl Temsilcisi Eren Kıran, gerçek enflasyon karşısında kendilerine sadece yüzde 17,5 zam verildiğini ve emekliliğimize yansımayan seyyanen zam ile mezarda emekliliğe mahkûm edildiklerini belirtti. Kıran, “Alım gücümüz büyük bir hızla azalıyor, fazla çalışma ücretimiz, iş hukukuna göre normal mesaimizin 2 katı olması gerekirken, yarısından az alıyoruz. Çocuklarımız için sağlıklı beslenme koşullarını sağlayamıyoruz, eğitim masraflarını. Kiramızı bile ödemekte zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlığın, en temel hak olduğuna vurgu yapan Kıran, sağlık hizmetlerinin bir ekip işi ve bir bütün olduğunun altını çizdi. Kıran, “Ülkemizde oluşacak ideal sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan bizler, hastalarımızın nitelikli tedavi olma, bakım alma ve iyileşme hakkını savunduğumuzun bilinmesini arzu ediyoruz. Pandemide, depremlerde ve her türlü zorlu şartlarda halkımıza ve hastalarımıza verdiğimiz fedakârca hizmetin unutulmamasını bekliyoruz. Hakkımız, halkımız ve hastalarımız için, ideal sağlık sistemi için, bugün ve yarın acil işlemler dışında sağlık hizmetini durduruyor, iş bırakıyoruz” diye konuştu.

‘ÇÖKÜŞ DÖNEMİNE GİRMİŞTİR’

İş bırakma eyleminde konuşan Hekim Sen Bölge Temsilcisi Ebru Karaca Uçar “Demokratik tepkimizi meşru zeminde göstererek, hep beraber, tek bir ağızdan artık yeter, hakkımızı verin diyoruz.  Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan aile hekimleri işveren, aile hekimliği birimleri ise işletmeye dönüştürülerek kaderlerine terk ediliyor. Aile Sağlık Merkezleri’nin masraflarını artık hekimler kendi ceplerinden karşılamaya başlamış, güvenlik görevlisi bile olmayan aile hekimliği sistemi çöküş dönemine girmiştir. Sağlık sistemindeki kargaşa ve huzursuzluk nedeniyle, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz, teknikerlerimiz, teknisyenlerimiz; genel idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıflarındaki çalışanlar gibi sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyor. Bugün ve yarın acil işlemler dışında sağlık hizmeti sunumunu durduruyor, iş bırakıyoruz” sözlerini kaydetti.

‘ 37 BİN 974 LİRA’DAN AZ OLMAMALI’

Yapılan açıklamaların ardından sloganların atılmasıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin önündeki eylem sonra erdi. Sağlık çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) önderliğinde eski il sağlık müdürlüğü önünde bir eylem daha gerçekleşirdi. Eylemde basın açıklaması SES Şube Başkanı Birtürk Özkavak, yaptı. Sağlık çalışanlarının taleplerini sıralayan Özkavak, “Performans, ek ödeme, teşvik adı altında farklı kalemlerde değil, tek kalemde ve emekliliğimize yansıyan temel ücret almak. En düşük memur maaşının yoksulluk sınırı olan 37 Bin 974 TL’nin üzerinde olmasıdır. Nöbet icap ve fazla çalışma ücretlerinin 2 kat arttırılmasıdır. Bütün bu taleplerimizin yaşam bulması için bu talepleri dile getirebileceğimiz grevli, toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasasının çıkarılmasını istiyor ve talep ediyoruz” dedi.