Ülkemizde Öğretmenler Günü iki ayrı günde kutlanıyor.

Biri 5 Ekim, diğeri 24 Kasım.

24 Kasım Türkiye'de her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda 12 Eylül yönetimi tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edildi.

5 Ekim ise Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü UNESCO ve ILO tarafından 1994 yılında ilan edildi, dünyada ve Türkiye’de bu tarihten beri Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

***

Eğit-Der ile TEÖDER düzenledikleri kahvaltı organizasyonuyla öğretmenlerle bir araya geldi.

Bu arada düzenledikleri basın toplantısıyla da Dünya Öğretmenler Gününü anlattılar, sorunlarını ve isteklerini dile getirdiler.

Eğit-Der Başkanı Emin Dağlı, Dünya Öğretmenler Günü’nü ve önemini anlatırken TEÖDER adına Mualla Yılmaz da isteklerini ifade etti.

***

Bakalım öğretmenler neler istiyor.

Koşulsuz sınıf geçme kaldırılıp, yerine ders ve sınıf tekrarı olabilmeli, öğretmen not veren değil, öğreten kişi konumunu korumalı.

Okullar diploma veren fabrika konumundan kurtarılmalı.

4+4+4 sisteminden vazgeçilmeli, yerine sistemde bütünlük sağlayan bir yapı getirilmeli.

Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sendikalaşma özgürlüğünü engelleyen süreçler sona erdirilmeli.

Sendikalaşma bir insan hakkıdır, bu yüzden disiplin cezası alanların cezaları kaldırılmalı, soruşturmalar sonlandırılmalı.

KHK ile işinden atılan ve hukuken suçsuz oldukları mahkemelerce karar verilen akademisyenler, derhal işlerine dönmeli ve tazminatları ödenmeli.

Öğretmenlerin hepsi kadrolu olmalı, ücretli ve vekil öğretmenlik kaldırılmalı.

Ülke çapında planlama yapılarak, eğitim fakültelerinin ihtiyaca karşılık gelecek sayıda öğretmen yetiştirmeleri sağlanmalı.

Yönetici atamalarında siyasal eğilim değil, liyakat ve kıdem ön planda tutulmalı, çalışanlar bu atamalarda söz sahibi olmalı.

Emekliler de çalışan öğretmenlerin kazanımlarından yararlanmalı.

Eğitim-öğretim yılı başındaki eğitim ödeneği ikiye çıkarılmalı, bundan memurlar, emekli öğretmen ve memurlar da yararlanmalı.

Tüm eğitim çalışanları insanca geçinebilecek ücret almalı, ek iş yapmak zorunda kalmamalı.

Öğretmenlerin periyodik olarak alanında uzmanlaşmaları için uygulamalı seminerler düzenlenmeli.

Öğretmen atamalarında yeterlilik sınavı kaldırılmalı.

Bütçede eğitime daha çok pay ayrılmalı.

Taşımalı eğitimden vazgeçilmeli, çocuklar için köylerde uygulama bahçeleri olan yeni nesil Köy Enstitüleri kurulmalı.

Öğretmen yetiştirme ve okullaşmada Köy Enstitüleri modelinden yararlanılmalı.

Her türlü mesleki eğitim kamusal üretime hizmet edecek biçimde yapılandırılmalı.

Din eğitimi zorunlu olmaktan çıkarılmalı, isteğe bağlı olmalı.

Göçmen ve mevsimlik işçi çocuklarının eğitim sorununa yönelik çözümler üretilmeli.

Eğitim ve sağlık hizmetleri ücretsiz olmalı.