Köy enstitüleri projesinin mimarlarının Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü,H.Ali Yücel ve İ.Hakkı Tonguç olduğunu söyleyen Dağlı,‘‘ Projenin amacı Anadolu insanının kulluktan yurttaşlığa, cehaletten uygarlığa, ilimden, aydınlıktan,barıştan, kalkınmadan yana bir toplum oluşturmaktı.Bu proje tüm olumsuzluklara ve karşı çıkışlara rağmen gerçekleşti. 21 okul yurdun dört bir yanında yeşerdi,gelişti ve insanımızı değiştirdi. Bu hızlı değişimden rahatsız olan çıkar çevreleri,Osmanlı artığı,bürokratlar,toprak ağaları ve uluslararası tekellerin siyasi temsilcileri tarafından kapatıldı / kapattırıldı.Köy Enstitüleri’nin kapatılması büyük bir hata idi. Bu kurumlar unutulmadı unutulmayacakta. Geleneği devam ettiren eğitimciler TÖS lüler,TÖB-DER liler, EĞİT-DER liler,EĞİTİM- SEN liler ve EĞİTİM-İŞ liler dir.Eğitim yaşamı boyunca,  Köy Enstitülerinin açtığı devrim yolundan sapmayan, direnen barışa,sevgiye,uygarlığa uzanan yolda yürüyen, eğitimcilere sonsuz saygılar. Yeni Osmanlıcılık anlayışı, eğitim sistemimizi dünyanın en geri kalmış ülkeleri arasına götürdü. Bu yıkımı ayağa kaldıracak olan yine bizler olacağız’’ ifadelerini kullandı.