Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerimize;

“Yeni nesil sizin eseriniz olacak” diyor ve  konuşmalarında hep ülkemizin ve insanımızın gelişmesinde  sanatın, yaratıcılığın önemini anlatıyor ve diyor ki:

“Bir ulus kültür ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeler vermesi ancak kültür ordusuyla mümkündür.” Bir başka konuşmasında “Bir ulus ki resim yapmaz, bir ulus ki heykel yapmaz, bir ulus ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz. İtiraf etmeli ki o ulusun ilerleme yolunda yeri yoktur.” diyor.

2022 öğr şiir

Kültür ve sanatı beraber algılayan Atatürk’e göre Sanatın“Gördüğünü, duyduğunu, okuduğunu anlamak, anlam çıkarmak, düşünmek, zekasını eğitmektir.”olduğunu  anlatıyor. Esasında  şiirdenresime, tiyatrodan müziğe sanatın verdiği; yaşama farklı bakmak,  toplumda ortak beğeni, coşku, hoşgörü yaratmaktır. Daha doğrusu insanı insani duygularıyla geliştirmek,yaratmaktır.

      Yeni nesil dediğimiz çocuklarımızdır, geleceğimizdir. Onları sanatla tanıştıran, aralarındaki yetenekleri keşfederek çıkaranlar  öğretmenlerimizdir.

Ülkemizin önde gelen şair, yazar ve diğer sanatlardaki sanatçılarımıza baktığımızda onları şair, yazar, sanatçı öğretmenlerinin keşfetmesiyle, özendirmesiyle, sanatla tanıştırmasıyla sanatçı olduklarını görüyoruz.

Eskişehir Sanat Derneği bu bilinçle 20 yıldır öğrenciler ve öğretmenler arasında etkinlikler düzenlemektedir. Hep öğretmenler arasında sanatla ilgililere ortam yaratmek için yarışmalar, sergiler düzenliyor. Öğretmenlerin özendirdiği, yeteneklerini keşfederek çıkardıkları öğrencilerin şehrin sanat dünyasında yer almalarına çalışıyor.

Eskişehir Sanat Derneği’nin öğretmenlere düzenlediği etkinliklerinin bir boyutu daha var. O da yaşadıkları Eskişehir’e şair, yazar, sanatçı olarak emekleri olmuş,vefat etmiş öğretmen sanatçılarımızın unutulmamaları ,  öğretmenlere örnek olmaları için etkinlikleri onların adına düzenlenmesi.İşte konunun bu yönü ile daha önce öğretmen Vehbi Cem Aşkun, Neşet Tınaztepe gibi, bu kez de Eskişehir’e bir ömür öğretmenliğinin yanında  araştırmalarıyla, şiirleriyle  emeği olmuş, şair İsmail Ali Sarar adına şiir, yine yazar öğretmen olan Sabri Oytanadına da öykü yarışması düzenlenmiştir.

     İsmail Ali Sarar 1925 Eskişehir doğumludur. Orta öğrenimini Haydarpaşa Lise’sinde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Türkoloji Bölümünü bitirmiş. Almanya’da Goethe Dil Enstitüsü’ne devam etmiş. Yurda dönüşünde İstanbul’da öğretmenlik yapmış. Bu dönemde, kendisi gibi Eskişehirli olan ünlü edebiyat tarihçisi yazar Rauf Mutluay ve genç edebiyatçılarla “Zeytin Dalı” ve “Yazı” dergilerini çıkarmış.Eskişehir’e dönüşünde  Prof.Dr. Yusuf Ziya Binatlı ile “Emre” dergisini (1964) çıkardı. 1973 yılında Gönül Öktem’in yayınladığı “Bozdağ” dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğünü üstlendi.

     İsmail Ali Sarar’ın oldukça çok yayınlanmış kitapları da vardır. 1940 yılında “İlk Adım” ve “Yeni Şiir Antolojisi”, 1946’da “Yaşamak”, 1947’de “Yaşamak İsteği”, 1958 yılında “İnsanlar Konuşuyor”,”Yurt Sevgisiyle Söylenmiş Destan”, 1961 yılında “Cumhuriyet’ten Bugüne Türk Şiiri ve Örnekleri” ile “Mevlana’dan Yana”, 1971’de “Düşüncelerimizde Yaşayanların Öyküsü”, 1974’de “Türkçeye Özlem”, 1975 yılında Türkçe ve İtalyanca olarak şiirlerinden seçmeleri, 1990 yılında şiirlerinden seçmeleri İngilizce ve Fransızca olarak yayınladı. 1995’de “Aydınlığa Açılan Kapı” ve “Şiir Üzerine Konuşmalar”ı, Odunpazarı Belediyesi tarafından “Eskişehir Edebiyat-Tarih- Kültür-Folkloru Üzerine Bildiriler”i  yayınlandı. 1950 yılında Türk Dil Kurumu üyesi oldu Türk Edebiyatçılar Derneği üyeliğinde bulundu. 1991 yılında Türk Folklor Araştırmaları Derneği’nin İhsan Hıncal Ödülünü, aynı yıl Kalifonya’da bulunan Dünya Kültür-Sanat Akademisi’nin ödülünü ve Onur üyeliğini aldı.

Yunus Emre, Nasreddin Hoca üzerine sayısız yazıları yayınlandı.

Sabri Oytan, 1945 yılında Eskişehir’de doğdu. Yunus Emre İlk Öğretmen Okulu mezunuydu ve Malhatun İlkokulundaöğretmendi. 1976 yılında yazdığı “Oyun ve Tekerlemelerle ilk Okuma-Yazma Öğretimi diye mesleki kitabı ve 1979 yılında yayınlanan “Zerik Taşı” adlı öykü kitabı vardı. 1981 yılında vefat etti. Dergilerde öyküleri yayınlanıyordu.

      Eskişehir Sanat Derneği’nin bu şiir,öykü yarışmalarına yine yıllarca  öğretmenlik yapmış şair yazar Nurhan Noylan Kaya, Güngör Kibaroğlu, Canan Tümen ve benim de bulunduğum seçici kurul değerlendirdi İsmail Ali Sarar Şiir Yarışmasının

Birincilik Ödülünü Evrim Sabur, İkincilik Ödülünü Selçuk Gülal, Üçüncülük Ödülünü Serdar Uyar.SabriOytan Öykü Yarışmasının Birincilik Ödülünü Oya Türkgüzeli, İkincilik Ödülünü Evrim Sabur, Üçüncülük Ödülünü Cuma Mant  kazandılar. Büyükşehir Taşbaşı Kültür Merkezinde yapılan törenle ödülleri verildi.