Eskişehir Kent Konseyi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı Levent Özbunar daha önce iki kez ertelenen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için getirilen yükümlülüklerin 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale geldiğini ve yeniden erteleme yapılırsa iş kazaları riskinin artarak devam edeceğini söyledi.

ÜYEP’ten 'Müzede Drama' dersi ÜYEP’ten 'Müzede Drama' dersi

Kent Konseyi’nde yapılan açıklamada konuşan Özbunar, ülkemizde A, B ve C sınıfı olmak üzere üç farklı İş Güvenliği Uzmanı sertifikası olduğunu belirterek “En son 22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle beraber B sınıfı çok tehlikeliye, C sınıfı da tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine 1 Temmuz 2020 tarihine kadar bakabilmekteydi. ”dedi.  Ayrıca 50’den az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve kamu kurumları için 1 Temmuz 2020 tarihine kadar İSG hizmeti zorunluluğunun bulunmadığını kaydeden Özbunar, bu tarih itibariyle bu hizmetin alınma zorunluluğunun ortaya çıktığını söyledi. Daha önce söz konusu zorunluluğunun iki kez ertelendiğine dikkat çeken Özbunar “Kamuda ve özel sektörde artan iş kazalarının durdurulması isteniyorsa İSG çalışanlarının istihdamı ertelenemez veya işverenlerin eline bırakılamaz. Eskişehir Kent Konseyi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu olarak özellikle son dönemde yaşadığımız iş kazalarını da düşündüğümüzde, iş güvenliğine gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesini beklemekteyiz. ”şeklinde konuştu.