Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, barolarla ilgili meclise getirilen düzenlemeyi eleştirdi.

Çöp konteyneri kenarları adeta bit pazarı Çöp konteyneri kenarları adeta bit pazarı

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan düzenleme ile ilgili konuşan Kamış, gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini söyledi. Savunmanın yargının kurucu olduğunu, bağımsız ve özgür yanını teminat altına alanın ise barolar olduğunu belirten Kamış,‘‘  Meslek birliklerinin temel işlevlerinden birisi, mesleğin icrasında standartların belirlenmesi ve meslek etiğinin dışına çıkanların cezalandırılmasıdır. Yapılması planlanan düzenlemelerle bu alanlarda meydana gelecek belirsizliklerin karmaşaya ve kaosa yol açacağı aşikârdır. Sivil toplum içinde önemli bir yer tutan meslek birlikleri, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Birlik olabilme; dayanışmayı, söz söyleme yetisini, kamuoyu oluşturma becerisini beraberinde getirir. Bunlara ket vurulması ise demokrasiye vurulacak ağır darbelerdir. Meslek örgütlerinin güçlerinin zayıflatılması ya da zayıflatmaya yönelik adımlar atılması sadece ilgili meslek örgütlerini ya da o mesleğin mensuplarını değil bir bütün olarak kamuyu ilgilendirir, kamunun yara almasına yol açar. Yanlış atılan bir adım, diğer yanlış adımları da beraberinde getirir. Yanlış adımların doğru bir yere varması ise mümkün değildir. Barolarla ilgili atılan bu adımın ardından diğer tüm meslek birlikleri ile ilgili benzer adımlar atılacağını düşünüyor; meslek birliklerinin uzun vadede işlevsiz bırakılmasına karşı olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.