Bir zamanların KİT’lerinden Etibank’ı “Güçlü bankacılık-Güçlü kuruluş” yapan duayenlerden emektarlarından Hüsnü Çağlayan’ın Hakk’a yürüdüğünü yine Etibank’ın emektarlarından İsmet Yemez ’in 13 Ağustos 2022 günü saat 23.07’deki face-book mesajından öğrendim.  Merhum Hüsnü Abi’ye Allah’tan rahmet ve tüm sevenleri ile kederli ailesine baş sağlığı dilerim. Allah, merhum Hüsnü Abi’yi sevdikleri arasına katsın. Kendisini cennet nimetleri ile buluştursun.

Seksen beş yaşında fani hayata gözlerini yuman Hüsnü Abi’nin düzgün yaşadığına ve başkalarının da düzgün yaşamasına katkı sağladığına tanık olduk. O, gök kubbede hoş seda bırakarak ebedi yolculuğa çıktı. İşte hayat bu! Zaman sessiz sedasız geçerken sevenleri de birbirinden ayırıp gidiyor. Onun bu fani âlemdeki en önemli mirası “iyilik ve dürüstlüğüyle” anılmasıdır.

1937 Yılı, Merzifon doğumlu Hüsnü Çağlayan İ.T.Ü. Maden Fakültesinden mezun olmuş. Maden Yüksek Mühendisi olarak Etibank’ta çalışma hayatına başlamış. 37 yıl ve 7 aylık çalışma hayatında Ocak Mühendisliği, Müessese Müdürlüğü, Müşavirlik ve Teknik Müfettişlik görevlerinde bulunmuş. Bu esnada Etibank’ın pek çok işletmesinde vazife yapmış.

13 Ağustos 2022 Günü gecesi saat 23.07’deki facebook mesajında İsmet Abi: “Dostlar, Etibank Maden İşletmelerinde yaprak dökümü… Hüsnü Çağlayan’ı da kaybettiğimizi öğrendim. Çok üzgünüm… Herkese sabır diliyorum… Hüsnü abi, seni hep anacağız… Allah rahmet eylesin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Âmin…” diyordu. İsmet Abi’nin bu mesajını derin bir üzüntü ile okudum.

İsmet Abi’nin bu mesajıyla kırk yıla yakın zaman dilimi aklımdan film şeridi gibi geçti. Hüsnü Bey’i, Kırka Bor İşletmesinde Müessese Müdürlüğü yaparken 1984 yılının Ekim ayında tanıdım. 1985 Yılı 01 Mart’ında da mahiyetinde memur olarak çalışmaya başladım. Bizler, onun iyilik ve dürüstlüklerine şahit olduk.  Onun, Allah katında da iyilik ve dürüstlüğünden ötürü mükafat alacağına inanıyoruz. Allah, ona rahmetiyle muamele eylesin!

Ölüm, insan hayatının sonu değildir. Ölüm, insanın bir başka âlemde yeni bir hayata başlaması için doğumudur.  Ölümsüz hiçbir canlı yoktur. Al-i İmran sürtesi ayet 185’de Allah: “Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü size yaptıklarınızın karşılığı tam olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulursa kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” buyuruyor. Bu fani dünya hayatı ebedi âlemin selameti için bir imtihan sahasıdır. 

Hakikatlerin ispatı yaşanan hadiselerdir. Hayatın üç gerçeğinden birisi doğum, ikincisi ölüm, diğeri de kişinin tutum ve davranışlarıdır. Gerisi yalan… Hüsnü Bey’de her canlı gibi doğdu ve öldü. Ama onu, Hüsnü Bey yapan iyilik, dürüstlük gibi erdemli tutum ve davranışlarıdır. Bir idarecinin en önemli vasfı dürüstlüğüdür.

Dünyanın en mesuliyetli iki işinden birisi idarecilik ve diğeri deticarettir. Her ikisi de hile veyalangötürmez.Ticaret ve idarecilikte dikkat edilmesi gereken en can alıcı husus adalettir. Merhum Hüsnü Çağlayan’ın idareciliğinde adil davrandığı yedi düvelde bilinir. Her hangi bir KİT’in idarecisi aynı anda bir tacirdir. İdareci,görev yaptığı kurumun idari ve iktisadi gelişimine yön veren kişidir. İdarecilik ve ticaret hassasiyetleri olan kutsal işlerdir. Ferasetli idareci adaletle eşitlik arasındaki ince çizgilerin farkındadır. İdarecilikte eşit davranış adaleti bozar. Eşitlik başka, adalet daha başka mefhumlardır.

Hüsnü Bey, adaletle eşitlik arasındaki ince çizgilere hassasiyeti olan bir yöneticiydi. İnsani yaşamın en önemli hassasiyetlerinden biri de emanetlere sahip çıkıp sırları saklamaktır. Sırlarda birer emanettir. Sırları meşru menfaatler için saklamak erdemliktir. Böyle bir emaneti ifşa etmek hak sahibine ihanettir. Halkın meşru menfaatlerine zarar verecek sırları saklamakta fitneye çanak tutmaktır. İnsan, başkalarının zarar göreceği sırları açıklamaya mecburdur. Misalen üç hayduttun bir mazlumun evine bir gece baskın yapıp çoluk çocuğunu öldürecekleri sırrı verilse, o sırrı şereftir diye ifşa etmemekalçaklıktır?

Etibank’ı “Güçlü bankacılık ve güçlü kuruluş yapan” emektarlar birer birer fani âlemden ebedi âleme göçüyorlar. Onları Allah gani, gani rahmet eylesin!  Mesaileri boyunca pek çok kez sırtlarının teri kurumadı. O emektarlar hayati ya da mali risk altında çalıştılar. Onların, madenin çamurunu alın teriyle yoğurup sofralarda ekmeğe dönüştüren birer kahraman oldukları unutulmasın!

 Yunus Emre GÜLLÜ – 18 AĞUSTOS 2022 / Milli irade