Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanlığı için adaylığını açıklayan iş adamı Celalettin Kesikbaş, projelerini anlattı.

Eskişehir’de bir otelde düzenlediği basın toplantısında ESO başkanlığı için adaylığını açıklayan iş adamı Cemalettin Kesikbaş, başkan olması durumunda yapacağı projeleri anlattı. Cemalettin Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odasının zamanı belli olmamakla beraber seçim sürecine girdiğini ve yapılacak seçimlerde aday olduğunu söyledi. Başkan olması durumunda 2021 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı projeleri kararlılıkla sürdüreceğini belirten Kesikbaş, “Kararlılık çok önemli. Çünkü kararlılık bu toprakların, Eskişehir’in genlerinde var, sanayi kültüründe var. 40 günde araba yapabilen, Cumhuriyetimizin ilk 10 yılında uçak üretebilen kararlılık var. Ancak günümüze geldiğimizde sanayicim bu kararlılık enerjisini bürokrasiye harcıyor. Atıklarını nereye boşaltacağından tutunda tapu alımına kadar ki süreçlerde para, zaman ve enerjisini tüketiyor. Bırakın bugünü düne anca ulaşıyor. Bizim hedefimiz sanayicimizin yarını yakalaması. Dünya sanayisi bunu hedefliyor. Kolaylaştırıcı enstrümanları önceden planlıyor. Peki ya biz? Bu sorunları yıllarca önce çözülmesi gerekiyordu. Ama takdir edersiniz ki bir yerden başlamak gerekiyor. Bir deyim vardır “büyük gemiler kolay manevra alamaz” bir şehrin sanayisinin büyük olması önemli bir olgudur. Ancak bu büyüklüğe rağmen biz sanayimizi bir hücumbot gibi görmek istiyoruz. Kıvrak, atılgan, hızlı olmalıyız. Edilgen değil, etken olan bir sanayi olmak istiyoruz. Elbette bizim gemimizin de bir hedefleri olmalı. Ancak bu hedeflere hiçbir sanayicimiz tek başına yüzerek ulaşamaz. Bu nedenle “Biz” kavramı sanayimiz ve şehrimiz için önemli. Hedeflerimizi beraber koyarsak bu konuda seferber olursak başarıya ulaşabiliriz. Enerjimizi Sanayi Odasından olmalıyız. Bu enerjinin hammaddesi Ankara’daysa Ankara’dan getirilmeli. TOBB’daysa TOBB’dan, İstanbul’daysa İstanbul’dan, yurt dışındaysa yurt dışından getirilmeli. Bu enerji bu sanayiye lazım. Enerji neredeyse biz orada olacağız. Çünkü bu enerjiyi güce çevirecek ekibe sahibiz” dedi.

“SANAYİ ODASINI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

 “Eskişehir Sanayisi 2021” vizyonun temel felsefesini anlatan Kesikbaş, “Sanayi Odası seçimleri denildiği zaman bizim aklımıza hiçbir zaman oy kullanacak işveren sayısı, kitlesi, kütlesi, miktarı gelmedi. Çünkü biz sanayi ve sanayici kavramlarını ayırdığımızda hep bu zaman kaybını yaşadık. Belki Sanayi Odası yatırımcının potansiyel oy toplamı olarak görülebilir. Ancak servis şoföründen tutun da arıtma tesisinde çalışanına kadar bu olguya hizmet vereni Sanayi Odasının bir parçası olarak görmezseniz, siz hedeflerine ulaşacak enerjiyi bulamazsınız. Biz çıktığımız bu yolda sadece oy kullanacakları değil, onlara enerji veren her kesimin çıkarlarını düşünüyoruz. Bu felsefen yola çıkarak, biz ekip olarak Eskişehir Sanayi Odasını, sanayi ve sanayici kavramını tüm katmanlarıyla geleceğe taşımak için adayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından projelerini sunum halinde katılımcılara aktaran Kesikbaş, daha sonra soruları yanıtladı.

“SANAYİCİNİN ODASI OLDUĞU İÇİN ADAY OLDUM”

 Yöneltilen "Eskişehir Sanayi Odasında eksik olan ve yapılamayan neydi de aday oldunuz?' soruna İş adamı Celalettin Kesikbaş şöyle cevap verdi;

“Sanayi Odası, sanayi odasından çok sanayici odası olduğu için aday oldum. Sanayi Odasının şimdiki durumunda sanayiciyi bir araya getirecek bir argüman yok. Oraya insanları getirmek gerekir. Burada politikalar üretmek, kayda değer işler yürütmek gerekiyor. Siz böyle işler yaptığını zaman sanayici oraya gelir. Orayı biz yapmalıyız. Bu tek kişinin yapacağı bir şey değil” i odası olduğu için aday oldum. Sanayi Odasının şimdiki durumunda sanayiciyi bir araya getirecek bir argüman yok. Oraya insanları getirmek gerekir. Burada politikalar üretmek, kayda değer işler yürütmek gerekiyor. Bu işler yapıldığında sanayici oraya gelir” diye konuştu.