Türkiye’nin öncü ve başarılı fakültelerinden Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, 20 yıla yakın tecrübesiyle turizm sektörüne nitelikli çalışanlar yetiştirmeye devam ediyor.

Tepebaşı'nda bayram öncesi denetimler sürüyor Tepebaşı'nda bayram öncesi denetimler sürüyor

Türkiye’nin öncü ve başarılı fakültelerinden Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, 20 yıla yakın tecrübesiyle turizm sektörüne nitelikli çalışanlar yetiştirmeye devam ediyor.

Bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde teorik eğitimi uygulama ile başarıyla bütünleştiren Turizm Fakültesine emek veren öğretim üyelerinin başında ise Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Emir, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Çağıl Hale Özel ve Doç. Dr. Emre Ozan Aksöz geliyor.

Turizm işletmelerine kalifiye çalışanlar yetiştiriliyor
Ulusal düzeyde YÖK ve YÖKAK tarafından turizm alanı için yetkilendirilmiş tek akreditasyon kuruluşu olan TURAK’ın (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu) akreditasyon sürecinden geçen Turizm Fakültesi, Türkiye’de tüm bölümleriyle akredite olmuş az sayıda fakülte arasında yer alıyor. Fakülte bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği Bölümü, turizm işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan orta ve üst düzey yöneticiler yetiştiriyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, yiyecek içecek sektörüne yetenekli şefler, yiyecek içecek departman müdürleri, gastronomi fotoğrafçıları; akademiye ise nitelikli gastronomi araştırmacıları ve öğretim elemanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Turizm Rehberliği Bölümü ise turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu profesyonel turist rehberlerini yetiştirmekle beraber, turizm alanında bilgi üretebilecek yeteneğe sahip potansiyel turizm araştırmacılarını ve bilim insanlarını geleceğe hazırlıyor.

Öğrenci odaklı kaliteli bir eğitim sunuluyor
Sektördeki pek çok işletme ve sivil toplum kuruluşu ile protokol anlaşmaları gerçekleştiren Turizm Fakültesi, öğrenci odaklı bir yaklaşımla tüm öğrencilerinin istek ve önerilerini de dikkate alıyor. Turizm gibi yoğun uygulama gerektiren bir eğitim alanında öğrencileri için tüm imkânları seferber eden Turizm Fakültesinde tüm bölümlerde uygulamalı derslere ağırlık veriliyor. Özellikle Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümündeki tam donanımlı profesyonel bir mutfağa sahip olunması ve mutfak ile ilgili uygulama derslerinde gerekli malzemelerin Üniversitemiz tarafından sağlanması, yine öğrenciler için fark oluşturan tercih sebebi olarak öne çıkıyor. Fakültemiz ayrıca her bir öğrencisine uygulama laboratuvarları, uygulama dersleri, zorunlu staj ile birlikte Turizm endüstrisi konusunda mesleki beceriler kazandırıyor. Tüm bu olanakların yanında öğrenciler Erasmus+ değişim programları çerçevesinde yurt dışı deneyimi de edinebiliyor. Avrupa kıtasındaki toplam 10 ülkede 26 üniversiteyle, Asya kıtasında ise 5 ülkede 8 üniversiteyle yapılan anlaşmaları sayesinde Fakülte öğrencileri, Mevlâna değişim programından faydalanabiliyor.

Öğrenciler için tüm olanaklar seferber ediliyor
Teknik ve fiziki tüm olanaklarını öğrencileri için en aktif şekilde kullanan Fakültenin uygulamalı dersleri, alanında uzman ve sektör deneyimi bulunan öğretim üyeleri tarafından veriliyor. Kurulduğu günden bu yana pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona imza atan Turizm Fakültesinin öğretim üyesi kadrosu da turizm biliminin farklı alt disiplinlerinde önemli akademik yayın ve proje üreten başarılı ve özverili akademisyenlerden oluşuyor. Başarılı akademik kadrosunun yanı sıra Fakültede tüm olanaklar öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için seferber ediliyor. Turizm İşletmeciliği Bölümünde iki bilgisayar laboratuvarı ve bir CRS laboratuvarı bulunuyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde ise uygulamalı eğitimlerin biri duyusal analiz laboratuvarı diğeri uygulama mutfağı olmak üzere iki adet uygulama mutfağında gerçekleştiriliyor. Teknik olarak yeterli donanıma sahip olan ve teknolojik anlamda son derece iyi imkânlar sunan uygulama alanları, öğrencilerin uygulama becerilerinin gelişmesine de katkı sağlıyor. Turizm Rehberliği Bölümünde 3D Sanal Gözlük Laboratuvarı ile yapılan uygulamalı dersler, rehberlik mesleğinin tatbik edilmesini sağlıyor.

Mezunlar pek çok alanda iş bulabiliyor
Mezun olan öğrenciler, turizm sektörünün konaklama, yeme içme, seyahat işletmeleri, aşçılık, yöneticilik, Ar-Ge ürün geliştirme uzmanı, akademisyenlik, yemek yazarlığı, gurmelik, işletmecilik, yemek fotoğrafçılığı, kamu kurumları ya da özel şirketler bünyesinde turist rehberliği ve müzelerde rehberlik gibi alanlarında, orta ve üst kademelerde istihdam olanağı bulabiliyor. Mezunlar ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İl Müdürlükleri, Turizm Enformasyon Büroları gibi resmî kurumlarda, organizasyon, ulaştırma, seyahat, konaklama işletmelerinde de çalışabiliyor. Bunun yanında mezun öğrenciler, elde ettikleri teorik ve uygulamalı bilgiler çerçevesinde girişimcilik becerilerini kullanarak kendi işlerini de kurabiliyor. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinden mezun olan öğrencilerin geneli, turizm sektöründe iş hayatlarına devam ediyor.