Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nesrin Ekici, sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirmek amacıyla yapılacak toplantı için çağrıda bulundu.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nesrin Ekici, meslek odalarını, sendikaları ve derneklere; sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirmek amacıyla Eskişehir Bilecik Tabip Odası'nda 30 Ocak’ta yapılacak toplantıda buluşmak için çağrıda bulundu.

Eskişehir'de sağlık alanında örgütlü tüm meslek odaları, dernekler ve sendikalarının yöneticileri ve üyelerine seslenen Ekici “Her birimizin sorunları ortak ve aslında çözümleri çok basittir ve biz sorunlarımızın acilen çözüme kavuşturulmasını istiyoruz ve sorunların çözümünün Meclis'te olduğunu biliyoruz. Haklı taleplerimizi görünür kılmak için, Eskişehir-Bilecik Tabip Odası olarak, şehrimizde sağlık alanında örgütlü tüm meslek odaları, sendikalar ve derneklere açık çağrıda bulunuyor. 30 Ocak 2022 Pazar günü, Saat 14.00'de Eskişehir Bilecik Tabip Odası'nda buluşmak istiyoruz, birlikte güçlüyüz” şeklinde konuştu. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak yaşanan sorunlarına çözüm talebiyle, Ekim 2021 tarihinde başlatılan eylemlilik sürecinin, 23 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında Beyaz Yürüyüş ve Beyaz Forumla devam ettiğini belirten Ekici “Bu eylemliliğin hemen ardından, Aralık 2021'de bir kısım hekimin ücretlerinde kısmi iyileştirme içeren bir yasa tasarısının Meclis'e geldiğini ve aklımızla ve emeğimizle adeta alay eder gibi, düzenleme beklediğimiz bu yasa tasarısının da Meclis'ten geri çekildiğini gördük” ifadelerini kullandı. Ocak ayında tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir özlük hakları düzenlemesi tasarısının Meclis'e gelmesi beklenmesine karşın halen bir gelişme olmadığını söyleyen Ekici “Türk Tabipleri Birliği tarafından, acilen hak ettiğimiz ücretler ve çalışma koşulları, sağlıkta şiddete karşı etkin yasanın kabulü ve COVID-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ana talepleri ile yeni bir eylem süreci başlatılmıştır” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşların yardımına koşuyor (VİDEO HABER) İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşların yardımına koşuyor (VİDEO HABER)

(Ufuk Azbay)