Gürlife Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Başpınar, Covid-19 pandemisinin dünü ve bugünü hakkında bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Şeker hastalığı doğru yöntemlerle tamamen geçebilir Şeker hastalığı doğru yöntemlerle tamamen geçebilir

Gürlife Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Başpınar, Covid-19 pandemisinin dünü ve bugünü hakkında bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Geçmişte morbidite ve mortalitesi yüksek olan birçok önemli bulaşıcı hastalık salgını görüldüğünü hatırlatan Başpınar, koronavirüs hastalığı (COVID-19) olarak adlandırılan günümüzdeki bu viral enfeksiyonun, virüsün doğası, küreselleşmenin etkisi ve ulaşım kolaylıkları gibi sebeplerle hızla yayılarak dünya çapında milyonlarca insanı etkilediğini belirtti. Hastalığın etkisinin mortalitesi ile sınırlı olmadığı, dünya genelinde nüfusun büyük bir bölümü üzerinde ruhsal etkileri olduğuna da dikkat çeken Başpınar, ‘‘Literatüre göre mesleki rol ve çalışma ortamına bağlı olarak salgın sürecinin bireylerin ruh sağlıkları üzerine etkileri en fazla sağlık çalışanlarında hissedilmektedir. Bu denli büyük bir küresel salgın sırasında ülkelerin sağlık sistemlerinde meydana gelen değişiklikler, sağlık hizmeti talebinin artışına bağlı artan iş yüküne ek olarak sağlık sunucuları kendilerinin ya da sevdiklerinin enfekte olma korkusuyla karşı karşıya kalmıştır. İş dünyası, sürekli olarak değişikliklere uyum sağlamaya çalışırken, her gün yeni bir zorlukla karşılaşıyor. COVID-19 (Coronavirus)‘un iş dünyasına etkileri küresel tedarik zinciri anlayışını değiştiriyor, finansal piyasaları zorluyor ve gündelik iş yapış şekillerini önemli bir biçimde etkiliyor’’ şeklinde konuştu.

‘GÜRLİFE OLARAK HIZLI ÇÖZÜMLERLE CEVAP VERDİK’

Yeni ortaya çıkan virüsün insandan insana kolay bir şekilde hızlıca yayılıyor olmasının önemli bir kriter olduğunu aktaran Başpınar, ‘‘Pandeminin toplum düzeyindeki etkisi virüsün enfektivitesine, virülansına, toplumdaki bireylerin bağışıklık durumuna, bireyler arası temas ve toplumlar arası ulaşım özelliklerine, risk faktörlerinin varlığına, sunulan sağlık hizmetlerine ve iklime bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Coronavirüsün yayılma hızına ve insan sağlığı üzerindeki etkisine bakıldığında genel çapta koruyucu önlemlerin artırılmasını sağlamak adına pandemi ilan edilmiştir. Enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak; enfeksiyonun toplumda yayılmasını azaltmak ve böylece pandeminin erken dönemlerinde enfekte olacak kişi sayısını ve pandemi nedeniyle ortaya çıkacak vakaları azaltmak mümkündür. Salgın anında korunma ve kontrol önlemleri üç boyutta yapılabilir. Kaynağa yönelik, bulaşma yoluna yönelik, sağlam kişiye yönelik korunma ve kontrol önlemleri alınabilir: Kaynağa yönelik alınabilecek önlemler; kaynağın bulunması, hastalığın bildirilmesi, kesin tanı, hastaların tedavisi, izolasyon, taşıyıcı araması, şüphelilerin sürveyansı, sağlık eğitimi, zoonotik bir hastalıkta hayvanların yok edilmesidir. Bulaşma yoluna yönelik alınabilecek önlemler; Çevre koşullarının düzeltilmesi (dezenfeksiyon), yiyecek ve içecek maddelerinin denetimi, sağlık eğitimi, kişisel temizlik ve koruyucu ekipman kullanımı, konut koşullarının düzeltilmesi, nüfus hareketlerini kısıtlamaktır. Sağlam kişiye yönelik alınabilecek önlemler; aşılama, seroproflaksi, kemoproflaksi, karantina gözlem, sağlıklı beslenmedir. Biz Özel Gürlife Hospital olarak alt yapımızın uygun ve elverişli olması yanı sıra almış olduğumuz önlemler sayesinde Eskişehir ve bölgeye en iyi ve hızlı çözümlerle cevap verebildik’’ ifadelerini kullandı.