_____  Gelişmemiş ; Milletler / Ülkeler / Uluslar,

İktisadi ; Ekonomi Alanlarda Zaferler Yakalamak İçin ;

İçten Ve Dıştan Tasarruf  Yapmak Ve Bunları Yatırıma

Dönüştürme Programları Geliştirirler. Yatırıma Ayrılan,

İç Tasarruf Oranının Büyüklüğü ;  Gelişme Hızını Belirler.

Tasarrufların Büyüklüğü  ;  Ulusal Gelir Düzeyine Bağlıdır.

Yüksek Gelirden, Yüksek Tasarruf Sağlanır.  Az Gelişmiş

Ülkelerde, Gelir Düzeyi Düşük Olduğu İçin, Tasarruf da ;

Doğal Olarak Düşüktür. Gelir Düzeyinin Düşük Oluşunun

Ana Nedeni de ; Yatırımların Düşük Olmasıdır. Yatırımın

Düşüklüğü de ; Tasarrufun Düşük Oluşundandır ! . . . ,

______  Dikkat, ( ! )  Ettiniz mi ? ! . . . ,

Yatırım Ve Tasarruf ) İkilemi ; Kısır Bir Döngü İçinde !

Diğer Başka Bir Deyişle, Hudutları Çepeçevre Kapalı ;

Bir Çember İçinde Birbiri İle Savaşırlar ! . . . , Kısaca ;

__  Tasarruf Yetersizliği İle Başlayan Yoksulluk ; Gelir

Ve Yatırım Yetersizliğinden Geçerek, Tasarrufa Gelir !

Savaş Cephelerinde Kanla Kazanılan Şanlı ; Zaferleri

Toplayıp – Ank.’ ya Gelen, Laik Cumhuriyetin Mimarı ;

Büyük Lider / Büyük İnsan / . . . , Ve Büyük Komutan,

_____  Laik Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

__  Askeri Zaferler, Nedenli Büyük Olursa Olsunlar,

Siyasal ve İktisat Zaferleri İle Taçlanmazlarsa, Kısa

Zamanda Söner Ve Kayıp Olurlar ! ) Diyerek, Yaşam

Felsefesini Gün Işığına Çıkarıp – İktisat Programları

Araştırma Saptama Komisyonu Kurar. Ziya Gökalp ’ i

Komisyon Başkanlığına Getirir. Komisyon, Sağlıklı Ve

Verimle Çalışmalarını ; Ankara Tren Garında Hurdaya

Ayrılmış, Bir Vagon da Yapar ! ( 17 Şubat 1923 ) ’ de,

İzmir İktisat Kongresi Başlar.  Mustafa Kemal Atatürk,

___  Dış Borçlanmadan Yanayız Ancak Alınan Borçlar,

 Bayındırlık Ve Üretimi Artırmalı ! Halkın Yaşam Düzeyi

Yükselmeli. Gelir Kaynakları Gelişmeli. Yararlı Olmalı !

Bu Temel Kuralları Taşımıyorsa, Toplumlar Tarihten Ve

Haritadan Silinmeye Mahkumdur. Osmanlı Devleti ’ nin

( İflasına ; Dış Borçlar Sebebiyet Olmuştur ! ) Diyerek,

_____  İktisadi / Ekonomi Hayatımızı Başlatır ! . . . ,

İlk İktisadi TC. Bütçesi, 1 Mart 1924 ‘ de, Yapılmış. % 8

Açık Veren Bütçeden Sonra ; 1938 ’ e Kadar, Yapılan ;

Bütçelerden 11 ’ nde ; Denk, ( Gelir = Gider ) Yapılmış !

3 Bütçede de Fazlalık Saptanmış. Denk Bütçe Yapmayı 

Başaramayan Devletler, Gelişmiş Ülkelerden Borç Alır !

Aylık Gelirle Bir Aylık Yaşamı Başaramayan İnsanlar İse

______  Bankaya Borçlanıp, Yaşam Savaşları Yaparlar !

______  Banka ; Tasarruf Sahipleri İnsanlardan,

Parayı Ucuza Alıp, Diğer Başka İnsana ; Gerçek

Veya Tüzel İşletmelere Pahalıya Satarak, Ticaret

Yapan Sosyal İktisadi / Ekonomik Yapılardır ! . . . ,

Etibank Ve Zerbanksı ; Bankacılık Kültürümce,

______  Elin Taşıyla ; Elin Kuşunu Vurup – Kuş Eti Ve

Kuş Sütü İle Beslenen Söktöre, Banka Denir ! / Halil Alp.

___  Veresiye Dediler Alasım Geldi !

İstediler Ölesim Geldi ! . . . ,  ___ Yaşam Felsefesinin ;

Yüklemini / Dolaylı Tümlecini / . . . , Ve Öznesini Bulup,

Çözüp Ve Yaşamakta Zorlanan ; Beyinsiz Yürükler,  

______  Temerrüt Faiz Girdabının Karanlığına Düşer.  

Borç Edilen Ana Para, Vade Günü Geldiğinde Ödeme

İşlemi Yapılmayınca Aylık Faiz İşlenir ! Ayı Takip Eden,

İkinci Ayda da Ödeme Yapılmayınca ; İlk Anaparaya +

Faiz Toplam Miktarına ; 3. Dönem İçin Anapara Miktarı

Bulunur Ve Faizlenir ! . . . , 4. Kez Ve 5. Kez Dönemler

İçinde İşlemler Devam Eder. Kar Topunun ; Kar İçinde,

Yuvarlanarak, Çığ Misali Yıkıcı Büyük Felaket Yaşanır !

Kanun Ve Yasa İle Çalışan İcra Memurları Kapıya Gelir,

Ağlamalar, Gözyaşları Yüreklerin Yıkılışını Kurtaramaz !

______   Memleket İsterim ! . . . ,

Gök Mavi Dal Yeşil Tarla Sarı Olsun

Kuşların Çiçeklerin Diyarı Olsun

Ne Başta Dert Ne Gönülde Hasret Olsun

Kardeş Kavgasına Bir Nihayet Olsun

Ne zengin Fakir Ne Sen Ben Farkı Olsun

Kış Günü Herkesin Evi Barkı Olsun

Yaşamak Sevmek Gibi Gönülden Olsun

Olursa Bir Şikâyet Ölümden Olsun

Ben Böyle Güzelliklerle Yaşanacak

Bir Memleket İsterim ! . . . ,   /   Cahit Sıtkı Tarancı.  __

______ Güneşli Mutluluklar Karanlık Olunca ; Umutlar

Delik Deşik Olur Ve Orhan Veli ; Bir Dörtlük Yazmış !

__  Cep Delik Cepken Delik – Kol Delik Mintan Delik

Yen Delik Kaftan Delik – Kevgir misin be Kardaş ? __

İktisadi ; Ekonomi ’ de Hesap Bakiyesinin, ( Kalanın )

Eksi, ( – ) Negatif Olması ; Zarar ’ dır. Dış / İç Ticaret,

İthalat / İhracat Açık ! Bütçe, ( Merkez Bankası ) Açık !

Mutfak / Tencere / Buzdolabı / . . . , Cüzdanlar Açık !

Kısacası, ( Mutluluklar, Striptiz Yapıyor ! ) Demektir.

Kıt Olanak / İmkânlarla Yapılan Tasarruflar, Yatırıma

Değil de, Altın / Borsa / . . . , Ve $ Dolara Kaçtı ! . . . ,

______  $ Dolar, 18 Reşit Oldu ! . . . , ) Eve / Ele Ve

Cüzdana Gelmiyor ! Nereye Gidiyor Bilen Var mı ? !

Her Şey $ Dolara Endeksli Dominat, Her Şey Zamlı.

Her Oyunu Halk Görüyor Ve Her Gerçeği de Biliyor !

Bizlere, Yalan Söylediklerini Bildiğimizi de Biliyorlar !

Yalansız Gerçekler, Bu Kadar Ortada Açık Seçikken,

Her Şey Umutsuz Her Ufuk Güneşsiz Ve Karanlık ! ! !

_____   Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

30 Arlk. 2Bin21  ’ de,        Ç a k ı ş a n     T e ğ e t l e r       de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .  ,