Dün 14 Mart Tıp Bayramıydı.

Bütün mesleklerde olduğu gibi doktorlar da sıkıntılı bir Tıp Bayramı yaşadılar.

Son yıllarda ülkemizde neredeyse tüm meslekler günlerini ya da bayramlarını kutlarken, mutlu değil, hep sıkıntılı.

Bugün Tıp mesleğinin temsilcilerinin yaptığı açıklamalara yer vereceğim bu köşede.

***

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı

Hasan Hüseyin Köksal. “Öncelik ile Devlet ve Millet için gece gündüz demeden Avrupa’daki meslektaşlarına göre 2,5 kat daha fazla çalışan, Avrupa’da ki meslektaşlarının beşte bir (5/1) oranında kazanan önceliği hizmet, insanlık olan ütün hekim arkadaşların ve Avrupa’daki meslektaşlarına göre 5 kat fazla çalışıp 10/1 onda bir oranında kazanan cefakâr Sağlık Ordusunun 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.

Sağlık sitemini özel sektör düşüncesi ile yönetilemeyeceğini bir kez daha hep beraber görmüş olduk.

Covid mücadelesi ile beraber ilk defa Sağlık Çalışanın önemi, sağlık sisteminin önemi ortaya çıkmıştır. Sahayı bilmeyen bürokratlar, mali ve özlük anlamında almış olduğu kararlar ile Sağlık ordusunu birbirine düşürdüler.

Sayın Cumhurbaşkanının gidecekler ise gitsinler söylemi ile sahayı ve gerçekleri Devlet Başkanımıza bile yanlış anlatmışlar.Yanlış söylem, eylem, sosyal medyada yazan çizen fake hesap ile yorum atan anlamsız kavgaya dönüştürüp çalışma barışı zedeleyen, uç gruplara fırsat verip yıllardır övgü ile bahsedilen Sağlık Sistemini içinden çıkmaz hale geldiği ekip olmanın bir önemi olmadığının ortaya çıktığı bir 4 ay yaşadık.

Övgü ile bahsettiğimiz Sağlık Sistemi kuyruklar ve alınamayan randevulara dönüşmüştür. Covidin kahramanlarının Sayın Bakan ve ekibi tarafından düşürüldüğü durum ortadadır.”

***

Kendisi de bir doktor olan Prof. Dr. Gaye Usluer’in bu konudaki görüşleri şöyle.

“Bugün TTB öncülüğünde hekimler “Hakkımız Olanı Alacağız!” başlığı ile 14-15 Mart yani Pazartesi-Salı günleri “Büyük G(ö)REV” etkinliği yapacaklar. Hekimler diyor ki; bu G(ö)REV emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)REV’idir. Bu eylemin haklılığı, meşruluğu hiçbir tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır. Her G(ö)REV etkinliğinde olduğu gibi eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterilecektir. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı çiftçiler ve sanatçılardan sonra doktorlara da tehdit ve hakaretler yağdırdı. Daha önce ürününün parasını alamadığından, desteklerin yetersiz olduğundan yakınan çiftçiye ‘ananı da al git’ demişti. Sanatçılara, şiirlere, şarkı sözlerine tahammülsüzlüğünü de ‘biz o dilleri kopartırız’ diyerek göstermişti. Bu defa hedef doktorlar oldu. Artık hedef gösterme, hakaret ve tehdit etme iktidarın sıradan zihniyeti ve politikası haline geldi.”

***

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici de konuşla ilgili şunları söylüyor. “Dünyada hekimlere atfedilmiş birçok özel gün var. Ancak bir ülkenin kuruluş, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesiyle özel bir anlam kazanan tek bir tıp bayramı var. Yaklaşık 103 yıl önce ve bugün İstanbul İngilizler tarafından işgal edildiğinde başlarında tıbbiyeli Hikmet olmak üzere bir avuç tıbbiyeli öğrenci tıp mektebinin surlarına astıkları Türk bayrağı ile işgal altındaki İstanbul’un ümidi ve Türk istikbalinin de can suyu olmuşlardır. O tarihten bugüne kadar Türk bayrağının dalgalandığı her coğrafyada devletinin ve

milletinin yanındadır. Sevgi ve şefkatin yanı sıra cesaret ve güveni yaşam felsefesi edinmiş, her durumda mücadeleyi elden bırakmayan ve sizler için daima hazır olan Türk doktorlarıyız.”