“Buyur Allah’ım buyur!” diyen Müslüman, İslam’ın “Oku”emrini yeterince yerine getirebiliyor mu? Bu sorunun cevabını herkesin kendisi vermesi gerekir.Müslüman, neyi okumalı. Allah’ın eserleri olan doğayı, fezayı, geceyi, gündüzü, hayatı, ölümü, esen rüzgârı, akan suyu, yağan yağmuru, çakan şimşeği, dikeni, çiçeği, acıyı, tatlıyı, ekşiyi, hüznü, neşeyi… Lafın kısası Allah’ın kitabını çok okumalı. Niçin, İslam’ın ilk emri gereği… Ne yazık ki, Müslüman okumuyor. Okumayışı Müslüman coğrafyasının hâlinden belli değil mi?

İslam’ın ilk emri “Oku” ama Müslüman kendi gidişatını bile okumuyor. Okusa, İslam âlemi böyle mi olurdu? Böyle mi olurdu insaf, vicdan, kin, öfke, tamah, temayül, işi, ticareti ve adaleti?Kişi dinini bilgisi kadar yaşar.İslam âlemi bilgin yetiştirmekte zorlanıyor. Bir rivayette Hz. Peygamber bir gün bir kişi ile otururken Ölüm meleği Azrail gelir. Peygamberin yanındaki kişiye dikkatle bakar. Hz. Peygamber, Azrail’e: “Niçin bu adama dikkatle baktın?” Azrail: “Bu adamın ölüm emri verildi. Bir saat sonra onun canını alacağım.” dediğinde Hz. Peygamber, o adama: “Ölüm meleği gelip bildirdi. Senin ölüm vaktine bir saatlik zaman kalmış.” Adam: “Ey Allah’ın peygamberi, o hâlde ben hangi amelle meşgul olayım!” dediğinde, Hz. Peygamber: “İlim tahsili ile uğraş.” buyurmuş. Anlaşılacağı üzere, Müslümanın nihai işi bile ilimle uğraşmaksa ilimsiz Müslümanın hâli nicedir?  

Üç ilahi dinin mensupları ne hikmetse dinlerinin ilahi emirlerine pek uymuyorlar. İlahi dinlerin geliş amacı insanı yaşatmak ve insanca yaşamak için değil mi? Allah’ı Rab, kendisini kul olarak bilmek değil mi? İnsanının en önemli sorumluluğu sevmek, sevilmek ve sevindirmektir… Allah, sevenleri sever. İlahi dinler ilim ve bilim dinleridir. Cehaleti, dalaleti, gafleti ve tembelliği yasaklar.  Okumak,  yaşatmak ve sevmek evrensel değerlerdir. Yaşamak, okumak, sevmek ve sevilmek herkesin en doğal hakkıdır.

İslam’ın gelişiyle diğer ilahi dinlere mensubiyet yasaklanmış. Allah indinde İslam hariç tüm dinlerin kutsallığı kaldırılmış. Hıristiyanlığın önemli emiri olan “Sev” ilkesiHıristiyan dünyasında maalesef gale alınmıyor. İnsan, insanı sevmiyor. İlişkilerçıkar endeksli…  Başkasının kişilik haklarına saygı kalmamış. Bencillik hat safhada… Sevgi mefhumuna değer verilmediği için aile hayatının değeri de ortada… Yalnızlaşmış insan… Yalnızlaştıkça bencilleşmiş. Ne kadar tahrif olsa da dini böylemi olmalıydı ilahi din mensupları… 

Yahudilik dininin “yaşat” emrine aldırmıyorYahudi. Durmadan öldürmenin derdinde...Bir başkasının yaşamasına tahammülü yok! Yahudi ele geçirdiği bütün imkân ve fırsatı öldürmek için kullanıyor. Silah, silah ve silah… Durmadan silah üretmekle meşgul… Tarımdan sanayie tüm atılım alanları başkalarını öldürmeye meyyal değil mi?Türk’ün din ve kültür dünyasına baktığımızda İslam’ın yayılmaya başlamasıyla birlikte “Türk-İslam” sentezini önemsediğini görülüyor. En belirgin örneği şamanlığı terk edip İslam’la behemehâl olmaları... Türk’ün kültür anlayışının temelinde milliyetçilik, mütedeyyinlik, demokratlık ve çağdaşlık vardır.  Hoşgörü ve sevecenlik Türk örfünün ana ilkesidir.

Tarladaki mahsul, saksıdaki çiçek ve tenceredeki yemek bile sevgiyle olgunlaşır. Ey Allah’ı bildim, dinimi anladım diyen! Allah’ın emir ve yasakları hakkındaki sırları araştırırken akıl gözü ile ibret nazarı ile oku… Müslüman dersini doğru okumalı. Müslüman, senin mensubu olduğun dinin diğer dinlere üstünlüğü “Davacıya şahit, inkâr edene yemin” esası hükmüne dayanır. Allah’ı tesbih ve zikir etmek isteyen Müslümanın sözü başka, işi başka olmaz. Yalan ve iftira atanın duasına Allah katında icabet olur mu? Haram işleyip haram yiyenin ibadeti Allah katında makbul müdür?

Allah: “Ey insanoğlu aramızda üç bağ var. Birincisi aramızdaki ortak bağdır. Bu bağ kuldan istemek… Benden de vermektir. Bana ait olan kulumun canıdır. Kula ait olansa amelidir. Kulumun amacı benim sevgimi kazanmaktır.

Allah: “Ey insanoğlu! Bana nasıl kulluk yapmak icap ettiğini doğru öğren. Nice âlimler hasetlikleri nedeniyle cehennemlik oldular. Nice tüccarlar aldatmaları sebebiyle cehenneme müstahak oldular. Nice abitler riya ve kibirlerinden ötürü cehenneme layık oldular. Nice dervişler yalanlarıyla cehennemi hak ettiler. İşlediğiniz günahın küçüklüğüne değil o günahı kime karşı işlediğinize bakın!” buyurdu.

Hz. Musa: “Ya Rap! Senin sevdiğin ya da öfkelendiğin kişileri nasıl tanıyalım?” Allah: “Ya Musa, benim sevdiklerim işlerinde ve sözlerinde beni hatırlarlar. Benim adaletimi, rahmetimi ve gazabımı unutmazlar. Öfkelendiklerim söz ve işlerinde beni hatırlamazlar. Benim adaletime, rahmetime ve gazabıma aldırış etmezler!” buyurdu. Hz. Musa: “Ya Rab! Hangi kulun daha izzetli ve şereflidir?” Allah: “İntikam almaya gücü yettiği hâlde affı tercih edip bağışlayan kulumdur.” buyurdu.Müslüman’ın hedefi Allah’ın rızasını kazandıracak dersleri doğru okumaktır. 

Ömrünüz uzun, kazancınız bereketli olsun! Hoşça kalın! Dostça kalın!

Yunus Emre GÜLLÜ - 14 TEMMUZ 2022 / Milli irade