______  Kapitalist İşgalci Ve Yağmacıların Sosyal

Hayat Sahnelerinde Yok Olmanın Acısı İçinde Yaşam

Savaşı Veren İnsanlara ; Onurlu Ve Dik Duruşlu Çelik

Yürekle Savaşarak Yaşamayı Öğreten Büyük Komutan.

Büyük Lider. Büyük Devlet Adamı Ve Büyük İnsan ;

______   20. Yy. Dahisi ; Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

23 Nisan 1920 ’ de Türkiye Büyük Millet Meclisi ’ ni

Açar Ve Az Zamanda Çok İşler Yapar. Bağımsız / Özgür

Ve Laik Cumhuriyetin Mimarı, Başöğretmen ; Atatürk Bir

Toplantı İçinde, Çocuk ’ lar Hakkında Konuşurken,

______  Çok Ailede Geçmişten Beri Kötü Alışkanlık Var.

Çocuk ’ larına Hak Verip, Konuşturup, Dinlemezler ! . . .

Onlarda Bir Ferttir ! Zavallılar, Aniden Bir Lafa Girseler,

___ Sen Büyüklerin Konuşmalarına Karışma ! . . .

Diyerek, Susturulur ! Bu Davranış Yanlış Ve Zararlıdır !

Hâlbuki Tam Tersine, Çocuk ’ larımıza ; Özgürce Ve

Serbestçe Konuşma ! Düşündüklerini Ve   Duyduklarını

Olduğu Gibi Konuşmaya Teşvik Etmeliyiz ! Böylece,

__  Çocuk ’ lar, Hatasını Düzeltir. Hem de Gelecekteki

Günlerde Yalancı Ve İkiyüzlü Olmasının Önüne Geçmiş

Oluruz ! Kısacası, ( Çocuk ) lar, Düşüncelerini ; Hiç Bir

Endişe Ve Korku Yaşamadan Cesurca Açıkça İfade İle

İçten İnandıkları Gibi Savunmalı Ve Medeni Karakterle,

______  Başkaları İle Samimi Dostluklar İçinde,

Başkalarının Düşüncelerine, Hak Ve Hukuklarına

Saygı Gösteren Bir İnsanlığı Aşılamış Oluruz ! . . .

O Zaman Onların ;  Temiz  Yüreklerinde, Yurt / Ulus

Bayrak / Aile / Yurttaş / İnsan Ve Toplum Sevgisi İle

Birlikte Doğru / İyi Ve Güzel Şeylere Karşı ; Sevgiler

Saygılar Ve Değişik İlgiler Uyandırmış Oluruz ! . . .

______  Bence Bunlar, ( Çocuk  ) Eğitiminde,

Doğumdan Yüksek Eğitime Kadar Planlanarak –

Üzerinde Durulacak Husustur. Ancak Bu Şartla ;

Yetişen, ( Çocuk ) ’ larımız, Memlekete Faydalı Bir

Vatandaş Ve Mükemmel Toplumcu İnsan Olurlar ! . . .

Diye, Bir Konuşma Yaparak, ( Çocuksu Aşk ) ını ;

Sere Serpe / Açık Seçik Ve Medenice Ortaya Döker !

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ ün ; Kimsesiz, 24 Çocuğu

 Manevi Evlatlık Kabul Ettiği. Onlara, Çağdaş Eğitimlerle

 Sıcak Yaşamlar Sağladığını Biliyor muydunuz ? ! . . .

Tarihe Yazılan Bu Yalansız Gerçeklerden Dolayı ki,

______  Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ ün ; İsteğiyle,

23 Nisan 1924 / 112 Sayılı Yasa İle, ( 23 Nisan ) ’ lar,

______  Ulusal Egemenlik Bayramı ; Kabul Edilir.

1929 Yılının, ( 23 Nisan ) ’ ında ; Atatürk ’ün İsteği İle,

__  23 Nisan ’ lar, Çocuk Bayramı Ve Çocuk Haftası.

Değişimi İle Kutlanmaya Başlanır ! Birleşmiş Milletlerin,

193 Ülkeden Çocuklarına, ( Ulusal Milli Bayram ) Veren

Tek Ülke, ( Türkiye Büyük Millet Meclisi ) Türkiye ’ dir !

_____   Biyolojik / Çocuk Yürekli Kültürümce,

Ana Rahmindeki Kimyasal / Biyolojik Gelişim Sonrası

Doğumla Hayata Başlayan ; Anne / Baba Ve Toplumun

Diğer İnsani Üyeleri Tarafından Kollanarak – Toplumun

Menfaatleri Doğrultusunda Eğitilmeye Elverişli ; Yeni

Bedeni Ve Aklı, ( Us / Beyin / Hafıza / Bellek / Dimağı )

Olan, Gelişmemiş, ( Reşit Olmayan ) Kız Veya Erkek

İnsan Yavrusuna, Çocuk Denir !  /  halilalp ; halp ___

______   Çocuk, Dün / Bugün Ve Yarın ) Demektir !

Dünlerin Çocukları ; Bu Günlerin Gençleri ; Yarınların

Sahipleridir. Çocuk ; Can Ve Gelecekteki Mutluluktur !

Laik Cumhuriyet Yürekli Esk.’ in Mimarı ; Büyük İnsan,

Yılmaz Büyükerşen Cennetvarı Güzelliklerle Donattığı,

Anadolu ’ nun Güzel Kenti, Eskişehir- imizi ;

_____    Avukat Sn. Ayşe Ünlüce ’ ye Emanet Etti ! . . .

Geçmişte, ( Ekmek Bulamıyorsanız ; Sizde, Kuru Pasta

Yeyin ! ) Diyen, Yöneticiler İle Et Alamayan, Yoksul Ve

Umutsuz Halkın Önünde, Istakoz Yiyen Yöneticilerden ;

Güzelliklerle Mayalanmış, Güneş-li Mutluluk Dilenciliği ;

Yapan Fakir Halka, Hak / Hukuk Ve Adalet ; Paylaşımı

Yapabilecek mi ? ! Bilemiyorum ! . . . İşi ; Çok Zor ! . . .

_____    Savaşların Fay Hattı ; Ortadoğu İçindeyiz ! ! !

İha, ( İnsansız Hava Aracı ) Siha, ( Silahlı Hava Aracı )

. . . Balistik Füzelerin Şemsiyesi Altında Yaşıyoruz ! ! !

Bir Gün Sonra Ve Hatta Bir Saat Sonra Ne Yaşanacak

Bilen Yok ! . . . Kapitalistlerin Karanlıkları Her İnsanın ;

Üstüne Acımasız Ve Gaddarca Çöküyor ! Her Yüreğin

Farklı Karanlığı Ve Farklı Yoksullaşmış Yaşamları Var !

Bu Yalansız Karanlık Gerçeklerin Çıkmaz Girdabında ;

__  31 Mart 2Bin24 Seçim Sandığından Zaferle Çıkan,

Laik Cumhuriyetin Omurgası, CHP.’ ye Ve Av. Sayın ;

_____    Ayşe Ünlüce ’ ye ! . . .

Tepebaşı Belediye Bşk. Dt. Sn. Ahmet Ataç ’ a Ve

Odunpazarı Belediye Bşk. Av. Sn. Kazım Kurt ’ a,

Güzellik Yollarının Açık ! . . . Mutluluk Akarsularının

Yolunda Akmasını Dileklerimle, Saygılar Sundum ! ! !

Çağdaş / Demokrat / Toplumcu Ve Laik Cumhuriyetin

Kurucusu ; Mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ ün,

_____    CHP. ( Cumhuriyet Halk Partisi )

Kendi Laik Omurgasını Ve Halkın Güzellikleri Ve

Mutlulukları Hakça ; Adaletli Paylaşımla Yaparsa ! . . .

AKP. Tarihin Karanlık Girdabında ; Aynen, ( ANAP. /

. . .  DYP. ) Gibi Yok Olup / Gider ! . . . Halk Uyandı Ve

Asırlık Çınar,  CHP. ’ nin Laik Gölgesinde Toplanıyor !

_____   Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

25 Nsn. 2Bin24  ’ de,  Ç a k ı ş a n   T e ğ e t l e r      de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim ! Saygılarımla,  . . .  ,