Hani meşhur bir söz vardır “Berlin’de hakimler var” diye.

Bu söz Almanya’nın hukuk sisteminin ne kadar iyi işlediğinin de bir simgesidir.

Bizim yargı sistemimizin çok da iyi işlediğini söylemek mümkün değil ama, Danıştay’ın aldığı karar biz Eskişehirlilere “Ankara’da hakimler var” sözünü söyletti.

Eskişehir halkı, Alpu’ya yapılması planlanan kömürlü termik santralinin ortaya çıkmasından itibaren başlattıkları mücadeleyi halen sürdürüyorlar.

Süreçte bu konuda çeşitli görüşler de ortaya atıldı.

Bu siyasi bir konu değildir, enine-boyuna tartışalım, gerekiyorsa yapılsın, gerekmiyorsa yapılmasın.

Evet bu bir siyasi konu değil insan sağlığı ve çevre sağlığı konusu.

 

***

Hatırlarsınız bu sürecin en önemli kararlarından biri İl Toprak Koruma Kurulu’nun aldığı karardı.

Adı toprak koruma olan ama en verimli tarım arazilerini termik santral yapılması için tarım arazisi vasfından çıkaran kurulun kararına yargı büyük bir darbe vurdu.

Nitelikli çoğunluk ile alınması gereken karar ilk toplantıda çıkmamıştı.

Kurul üyesi olan Büyükşehir Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşları, bölgenin tarım arazisi vasfından çıkarılmasına karşı çıkmış çoğunluk oyu sağlanamayınca da ilk raunda Eskişehirliler kazanmıştı.

Kurulun diğer üyeleri bilindiği gibi başta Valilik olmak üzere kamu kuruluşlarıydı.

Daha sonra Tarım Bakanlığı yönetmelik değiştirerek, kararın çoğunluk oyuyla alınmasını sağladı.

Bunun üzerine de karar alındı ve termik santral kurulmasının önü açıldı.

 

***

Bu konuda Tarım Bakanlığının sorumsuzluğunu Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer şöyle dile getiriyor.

“Bir ülkenin Tarım Bakanı verimli toprakların tarım dışı kullanımının yolunu açmak için yönetmelik değişikliğine gider mi? Defalarca söyledik, ‘Bu yönetmelik değişikliğiyle toprak korunmaz, yağmalanır. Keşke kurulun ismini de değiştirip Toprak Yağmalama ve Talan Kurulu yapsaydınız! Alpu Ovamıza, verimli topraklarımıza kıymayın’ dedik. Ama dinletemedik. Şimdi Danıştay’ın kararı da ortada.Bu karar bizim doğru söylediğimizi, haklılığımızı ortaya koydu. Verimli topraklarımızdan elinizi çekin, havamızı, suyumuzu ve geleceğimizi karartmayın. Biz kendilerini ve yavrularının geleceğini düşünen her görüşten yurttaşımızla birlikte bu talana, bu yağmaya sonuna kadar direneceğiz”

 

***

CHP’li Çakırözer’in bir de çağrısı var.

Danıştay’ın tarım alanlarının yağmalanmasının önünü açan yönetmeliği durdurma kararı, hükümete verimli topraklar üzerine kömürlü termik santraller yapılması kararlarından vazgeçmesi anlamına da gelmeli.

Bu karar Türkiye’de doğaya, çevreye ve insan sağlığa duyarlı hakimlerin var olduğunu göstermesi açısından önemli.

 Meseleyi Alpu santrali ile sınırlandırmayarak, her alanda bütün yurttaşlar ve hukuk devleti temelinde ele alan hakimlerimize de teşekkür ederiz. Bu karar Türkiye’nin dört bir yanındaki verimli topraklarımız için emsal teşkil etmeli