Belediyeden yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi.

“2020 yılı teftişi esnasında Sayıştay Denetçisi tarafından,  96 adet aracın trafik tescillerinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait olarak listelendiği, ancak Büyükşehir Belediyesinin Taşıtlar Hesabında bulunmadığı bildirilmiş ve konu kamuoyu gündeminde ilk sıralarda yer almıştı. Söz konusu olayla ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz tarafından acilen inceleme başlatılmış, detaylı ve titiz bir çalışma ile 96 aracın durumu açıklığa kavuşturulmuştur. Söz konusu 96 araç ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan inceleme tamamlanmış, araçların durumu tespit edilmiştir. 1994 yılında Eskişehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi statüsü almış, Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri olmak üzere ayrılmıştır. Eskişehir Valiliği ayrılma işleminin hangi esaslara göre yapılacağını İl İdare Kurulu kararı ile bildirmiştir. İl İdare Kurulu kararı ile Eskişehir Belediyesi zimmetinde bulunan araçların envanteri yayınlanarak, bu araçların hangilerinin, hangi belediye devirlerinin yapılacağı belirlenmiştir.

Sayıştay denetçisinin 2020 yılı teftişi esnasında trafik tescillerinde Büyükşehir Belediyesine ait olarak listelenen ancak Büyükşehir Belediyesi Taşıtlar Hesabında bulunmayan 96 adet araçtan, 21 adedi 1994 yılında yayınlanan envanterde tespit edilmiştir. Geriye kalan 75 adet aracın 1994 yılı öncesinde devredilmiş, satışının yapılmış ya da hurdaya çıkarılmış olduğu, kısacası zimmetten çıkarılmış ancak trafik tescillerinden çıkarılmadığı görülmüştür.

İl İdare Kurulu envanterinden tespit edilen 21 araca ilişkin 1994 yılı sonrası kayıttan düşme, satış ya da devir işlemleri yapılmıştır. Bu işlemlere ait plakaları yazılı Encümen Kararları bulunmaktadır.”