______           Halkı, Karanlıklar Ve Acılarla Yok Olurken,

Onur / Bağımsız / Özgür Ve Dik Duruşlu Karakterle

Savaşmayı Öğreten, Başöğretmen ; Büyük Komutan

Büyük Lider. Büyük Devlet Adamı. Büyük İnsan Ve

__  20. Yy. Dahisi ; Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

23 Nisan 1920 ’ de ; Türkiye Büyük Millet Meclisi ’ ni

Açar Ve Az Zamanda Çok İşler Yapar. Bağımsız / Özgür

Laik Cumhuriyetin Mimarı, Başöğretmenimiz ; Atatürk Bir

Toplantı İçinde, ( Çocuk ) ’ lar Hakkında Konuşurken,

______  Ailede Geçmişten Gelen Kötü Bir Alışkanlık Var.

__ Çocuk ) ’ larına Hak Verip, Konuşturup, Dinlemezler !

Onlarda, Bir Ferttir ! Zavallılar, Aniden Bir Lafa Girseler,

___ Sen Büyüklerin Konuşmalarına Karışma ! . . .

Diyerek – Susturulur. Bu Davranış Yanlış Ve Zararlıdır.

Halbuki Tam Tersine, ( Çocuk ) ’ larımıza, Özgünce Ve

Serbestçe Konuşma ! Düşündüklerini  Ve   Duyduklarını

Olduğu Gibi Konuşmaya Teşvik Etmeliyiz ! Böylece,

__  Çocuk ) ’ lar ; Hem Hata Düzeltir. Hem de Gelecek

Günlerde Yalancı Ve İkiyüzlü Olmasının Önüne Geçmiş

Oluruz. Kısacası, ( Çocuk ) ’ lara, Düşüncelerini Hiç Bir

Endişe Ve Korku Yaşamadan Cesurca Açıkça İfade İle

İçten İnandıkları Gibi Savunmalı. Bu Medeni Karakterle,

______  Başkaları İle Samimi Dostluklar Kurarlar.

Başkalarının Düşüncelerine, Hak Ve Hukuklarına

Saygı Gösteren Bir İnsanlığı Aşılamış Oluruz ! . . .

O Zaman Onların ;  Temiz  Yüreklerinde, Yurt / Ulus

Bayrak / Aile / Yurttaş / İnsan Ve Toplum Sevgisi İle

Birlikte Doğru / İyi Ve Güzel Şeylere Karşı ; Sevgiler

Saygılar Ve Değişik İlgiler Uyandırmış Oluruz ! . . .

______  Bence Bunlar, ( Çocuk  ) Eğitiminde,

Doğumdan Yüksek Eğitime Kadar Planlanarak –

Üzerinde Durulacak Husustur. Ancak Bu Şartla ;

Yetişen, ( Çocuk ) ’ larımız, Memlekete Faydalı Bir

Vatandaş Ve Mükemmel Toplumcu İnsan Olurlar. ( . . . ,

Diye, Bir Konuşma Yaparak, Çocuk Aşk ını ; Yürekten

Sere Serpe / Açık Seçik Ve Medenice Ortaya Döker ! ! !

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ ün ; Kimsesiz, 24 Çocuğu

 Manevi Evlatlık Kabul Ettiği. Onlara, Çağdaş Eğitimlerle

 Sıcak Yaşamlar Sağladığını Biliyor muydunuz ? ! / . . .

Tarihe Yazılan Bu Yalansız ; Gerçeklerden Dolayı ki,

______  Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ ün ; İsteğiyle,

23 Nisan 1924 / 112 Sayılı Yasa İle, ( 23 Nisan ) ’ ların,

___  Ulusal Egemenlik Bayramı ) Kabul Edilir ! . . .

1929 Yılının, ( 23 Nisan ) ’ da ; Atatürk ’ ün İsteği İle,

_____   23 Nisan ; Çocuk Bayramı, ( ; Çocuk Haftası )

Diye, Değişim Yapılır ! BM. ( Birleşmiş Milletler ) Kayıtlı,

193 Ülkeden Çocuklarına, ( Ulusal Milli Bayram ) Veren,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ ün, Ülkesi ; Türkiye ’ dir !

İlkokul + Ortaokul + 2 Lise Ve 5 Üniversiteden Aldığım ;

Özellikle de, Ankara / Gazi Üni. Fen Fakültesi / Biyoloji

Kültürümce, ( 11 Eylül 1962 ) Doğumlu, İnsanlığımca ;

_____   Ana Rahmindeki, ( . . . ) Döllenmiş, Zigot ’ un ;  

Kimyasal / Biyolojik Bölünmelerle / Büyümeler Sonrası,

Doğumla Hayata Başlayan ; Anne / Baba Ve Toplumun

Diğer İnsani Üyeleri Tarafından Korunup / Kollanarak –

Toplumun Menfaatleri Gözetilip Ve Eğitilmeye Elverişli

Bedeni Ve Aklı, ( Us / Beyin / Hafıza / Bellek / Dimağı )

Olan Reşit Olmayan, ( Gelişmemiş ;Töngemen ) Yapılı

Kız Veya Erkek İnsan Yavrusuna ; Çocuk Denir ! . . .

______   Çocuk ; Dün / Bugün Ve Yarın ’ lar Demektir !

Dünlerin Çocukları ; Bu Günlerin Gençleri ; Yarınların da

Sahipleridir. Çocuk ; Candır Ve Gelecekteki Mutluluktur !

___   Dünyayı Verelim Çocuklara

Hiç Değilse Bir Günlüğüne Allı Pullu Bir Balon Gibi

Verelim de Oynasınlar Şiirler Türküler Söyleyerek

Kocaman Üzüm Gibi Bir Elma Gibi Verelim

Sıcacık Bir Ekmek Somunu Gibi Verelim

Bir Günlük de Olsa Arkadaşlığı Öğrensinler

Çocuklar Dünyayı Yarınları Alacaklar Elimizden

Ölümsüz Ağaçlar Dikecekler Yarınları Kuracaklar

Dünyayı Verelim Çocuklara  /  Nazım Hikmet Ran .  __

______  Çocuklar Bir Üzülsem Bir Üzülsem

Sizlere Üzüntüler Kalmasa

Çocuklar Bir Ağlasam Bir Ağlasam

Sizlere Gözyaşı Ağlamalar Kalmasa

Çocuklar Karanlıkları Ben Yaşasam

Sizlere Yaşanacak Karanlıklar Kalmasa

Çocuklar Bir Ölsem Bir Ölsem

Sizlere Ölümler Kalmasa ! . . . ,   /   Aziz Nesin .  ___

______  Çocuk Okuyacak Doktor Olacaktı

Annesine Babasına Ve Kardeşlerine Bakacaktı

Bir Şeyler Yazmalıydı Öğretmenin Sorularına Karşılık

İçindeki Açlıkla Bedeni Yıkılmış Aklı Zorlanmıştı

Kalem Düşüverdi Üşüyen Parmaklardan !  /  Halil Alp .

İş Yok. Para Yok. Ayakkabı Ekmek Yok. Mutluluk Yok !

Yokluklar Ve Yoksulluklar Girdabında Karanlık Yaşayan,

Çocuklar, ( Gençler ) Ekmek İçin Yurt Dışına Kaçıyorlar.

Hükümet de, ( Giderlerse Gitsinler ! ) Politikasıyla Devlet

Yönetiyor.  Karanlığı Yaşarken, Güneşi Olmayan ;

______  Yarınsız Çocuklar ! ) ’ a, Adaletli Paylaşımlarla /

Güzelliklerle / Mutluluklarla Güneşli Yarınlar Vermeliyiz !

__ 102 Yıllık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı,

Kutlu Olsun ! ) Derken, Toplumcu ; Paylaşımcı, Bir Yürek

Ve Kalemimle, Yarınlar İçin Sessiz Çığlıklarla Ağlıyorum !

_____     Sizinle Ortak   /  Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

28 Nis. 2Bin22 ’ de,         Ç a k ı ş a n    T e ğ e t l e r       de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .  ,