______  Görmeden / Tutmadan / Tutku / Özlem / . . .

Ve Hasretle Deli Gibi Sevmeye ; Platonik Aşk Denir. _

Bu Eser Benim ; Mustafa Kemal Atatürk Aşk – ımdır !

___ 19 Mayıs 1881 Selanikte Doğdu ! . . .

Babası ; Ali Rıza Efendi. Annesi ; Zübeyde Hanım.

1886 İlköğretime Başladı ! . . .

1893 Selanik Askeri Rüştiyesine Girer.

1899 İstanbul Piyade Harp Okuluna Başlar.

1902 Harp Okulu Mezuniyeti, ( Teğmen )

1903 Üsteğmenliğe Yükseliş ! . . .

1905 / 11 Ocak Kurmay Yüzbaşı Rütbesi Alır.

1907 / 31 Mart İsyanı Ve Selanik ’ e Gidişi.

1909 / 13 Ocak, 3. Ordu İle İstanbul ’ a Gelişi.

1910 / 6 Eylül, 3. Ordu Adına Fransa ’ ya Gidişi.

1911 / 27 Kasım, Binbaşı Rütbesine Terfi Edişi.

1912 / 12 Mart, Derne Komutanlığına Atanması.

1913 / 27 Ekim, Sofya Ateşemiliterliği ’ ne Atanışı.

1914 / 29 Ekim, 1. Dünya Savaşına, Osm. İmp. Girişi.

1915 / 18 Mart – 10 Ağustos, Çanakkale Savaşı.

1916 / 1 Nisan, Tuğgeneral Rütbesine Yükselişi.

1917 / 21 Şubat, Diyarbakır ’ dan Şam ’a Gidişi.

1918 / 30 Ekim, Mondros Mütarekesi / Anlaşması.

1919 / 16 Mayıs, Bandırma Vapuru İle Yolculuğu Ve

______  19 Mayıs 1919 ’ da, Samsun ’ a Çıkar ! . . .

1919 / 22 Haziran, Amasya Genelgesi Va Yayınlanması.

7 Ekim, Erzurum Kongre Kararlarının Açıklanması.

1920 / 23 Nisan, Ankara ’ da ; TBMM.’ nin Açılması.

24 Nisan, TBMM.’ Ne ; Başkan Seçilmesi ! . . .

10 Ağustos, Serv Anlaşmasının İmzalanması !

2 - 3 Aralık,  Ermenilerle ; Gümrü Anlaşması.

1921 / 10 Ocak, 1. İnönü Savaşı.

1 Nisan, 2. İnönü Savaşı.

23 Ağustos, Sakarya Meydan Savaşı

19 Eylül, Gazi ve Mareşal Unvanının Verilmesi.

13 Ekim, Kars Anlaşmasının İmzalanması.

20 Ekim, Fransız ‘ larla, Ankara Anlaşması.

1922 / 26 Ağustos,  Büyük Taarruz ’ un Başlaması.

30 Ağustos,  Başkomutanlık Meydan Zaferi ! . . .

2 Eylül, Eskişehir İlinin Kurtuluşu.

9 Eylül, İzmir ’ in ; Yunan İşgalinden Kurtuluşu.

11 Ekim, Mudanya Mütarekesi ‘ nin İmzalanması.

1 Kasım, Saltanatın, ( Tek Adamlığın ) Kaldırılması.

1923 / 24 Temmuz   Lozan Anlaşması !

11 Eylül Halk Fırkası, ( CHP ) ’ nin Kuruluşu.

13 Ekim, Ankara ’ nın, Başkent Oluşu ! . . .

______  29 Ekim 1923 / Laik Cumhuriyet ’ in İlanı !

1924 /   3 Mart, Tevhid – i Tedrisat Kanunun Kabulü !

1925 / 25 Kasım, Şapka Kanunun Kabulü.

30 Kasım, Tekke Ve Zeviyelerin Kapatılması.

26 Aralık, Uluslar Arası Saat / Takvim ’ in Kabulü.

1926 / 17 Şubat, Türk Medeni Kanunun Kabulü.

14 Haziran, İzmir Suikast Olayının Ortaya Çıkışı.

1927 / 15 Ekim, 36 Saat 33 Dakika ; Nutuk Okuma.

1928 / 20 Mayıs, Uluslar Arası Rakamların Kabulü.

1 Kasım, Yeni, ( Latince ) Harflerin Kabulü.

______  8 Kasım 1928 ’ de ; Başöğretmen ! . . .

1930 / 3 Nisan, Kadına Seçme / Seçilme Hakkı Verilişi !

1931 / 12 Nisan, Türk Tarih Kurumu ’ un Kuruluşu.

1932 / 12 Temmuz, Türk Dil Kurumu ’ un Kuruluşu.

1933 / 29 Ekim, 10. Yıl Cumhuriyet Konuşması.

1934 / 21 Haziran, Soyadı Kanunun Kabulü.

1934 / 24 Kasım, “ ATATÜRK ” Soyadı Verilişi.

1935 / 1 Mart, 4. Defa Cumhurbaşkanı Seçilmesi.

1936 / 20 Temmuz, Montreux, ( Boğazlar ) Anlaşması.

1937 / 9 Temmuz, Sadabat Parktı ’ nın İmzalanması.

1938 / 30 Mart, Hastalığının Resmi Yazı İle Yayını Ve

______  10 Kasım 1938 ’ de Saat ; 09.05 ’ de ! . . .

Güneş Sönmüş Karanlık Ve Yalnızlık Başlamışdı ! . . .

İngiliz Kralı V III. Edvard 1936 ’ da  Atatürk ’ ün Misafiri

Olur. Bir Sohbet  İçinde İngiliz Kralı V III.  Edvard ’ ın,

___  2 Milyon Türk Ordusu Savaşta, Güvenilir Güçtür !

Sözü Karşısında, ( Atatürk Nezaketle ) Kral Edvard ’ a,

___  Sayın Edvard, Ordumuz ; Bir Milyondu ! ) Diyerek,

Yanlışı Düzeltince, İngiliz Kralı Edvard ; Nezaketle,

___  Sn. Atatürk ; 1 Milyon Türk Ordusu Vardı !

1 Milyon da Şahsınızın Yüreğinde Atatürk Vardı !

Benim, Hesap Doğrudur ! ) Diyerek, Savunma Yapar.

__  Atatürkçü Öğretmenimin Evinde Misafir Olmuştum.

Öğretmenimle Yürekteki, Atatürk ’ leri Ortaya Döküp,

Takas Ederek ; Sohbet Ederken, Anıları Savaşlarla

Dolu, 108 Yaşındaki Annesi ; Naciye Töngemen,

______   Çocuklar, “ Atatürk ”  İnsan Değildi ! . . .

O Bir Melekti ! Allah Müslüman Türkleri Düşmanlardan

Kurtarması İçin Atatürk ’ ü ; İnsan Kılığında Yolladı ! . . .

İşi Bitince, Allah ; Yanına Aldı ! . . . ) Diyerek, Sohbete ;

Son, ( . ) Noktayı Koymuş Ve Atatürk İlahlaşmıştı ! . . .

______ 19.05.1881 Doğumlu, Atatürkçü Platonik Aşkımı ;

Kültürüme Aşılayan, İlk Öğretmenim Abdulgani Yüzer ’ e.

Edebiyatçım Kadriye Gezer ’ e, ( . . . ) Ve Matematikçim ;

Mustafa Töngemen ’ e, Sevgi / Saygı / Hürmet / Hasretle,

Ve Atatürkçü Aşk- ımla ; Teşekkürlerimi Sundum ! . . .

Atatürkçülük DNA Gibidir. Maya Bozuksa O Yüreklerde,

______  Meraşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk Aşkını ;

Aramayın ! . . . 10 Kasım ’ lar Hüzünlü Günler Değildir !

Tekrar Anmak ! Tekrar Platonik Aşkla Yaşamaktır ! . . .   

_____  Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

17 Ksm. 2Bin22 ’ de, Ç a k ı ş a n      T e ğ e t l e r     de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .   ,